Ei näyttöä, että koronarokotteet aiheuttavat "turbosyöpiä"

Koronarokotteiden on arvioitu pelastaneen miljoonia henkiä pandemian aikana, mutta niiden turvallisuudesta leviää internetissä yhä epätosia ja harhaanjohtavia väitteitä. Helmikuussa 2024 suomalaisessa sosiaalisessa mediassa jaettiin väitteitä, että nuoret kanadalaislääkärit kuolevat poikkeuksellisen aggressiivisiin "turbosyöpiin". Väitteiden taustalla oleva kanadalainen lääkäri on esittänyt niitä useita kertoja aiemminkin. Asiantuntijat kertoivat kuitenkin AFP:lle, että tutkimuksissa ja syöpätilastoissa ei ole todisteita väitteille.

"Onkologi: En ole koskaan ennen nähnyt syöpien käyttäytyvän näin: 20-, 30- ja 40-vuotiaat nuoret kehittävät aggressiivisia ja nopeasti kasvavia 'turbosyöpää'", sanotaan suomenkielisessä Facebook-päivityksessä, joka julkaistiin helmikuun 2024 alussa. Tämän jälkeen sitä on jaettu yli 200 kertaa.

Päivityksessä on linkki aiemmin samana päivänä julkaistuun päivitykseen X:ssä, jossa on sama teksti englanniksi sekä haastattelupätkä. X:ssä päivityksen on julkaissut DiedSuddenly-tili, joka liittyy samannimiseen vuonna 2022 julkaistuun elokuvaan. Elokuvassa esitettiin useita epätosia väitteitä koronarokotteista, kuten tässä AFP:n faktantarkistuksessa kerrotaan.

Haastattelussa onkologina esitelty William Makis väittää, että kanadalaiset lääkärit kuolevat suurimmaksi osaksi "sydänongelmiin" ja myös "veritulppiin, keuhkoveritulppiin, aivohalvauksiin". Tämän jälkeen hän väittää, että "suuri osajoukko" lääkäreistä kuolee "erittäin aggressiivisiin" syöpiin eli niin kutsuttuihin "turbosyöpiin", jotka hän liittää koronarokotteisiin.

Image
Kuvakaappaus epätosia väitteitä esittävästä päivityksestä (otettu 21.2.2024)

Käänteisen kuvahaun kautta löytyi muita esimerkkejä haastattelupätkästä, ja niiden kautta AFP:n onnistui jäljittää alkuperäinen haastattelu kokonaisuudessaan. Haastattelun tehnyt Jim Ferguson julkaisi sen X:ssä lokakuussa 2023. Ferguson on entinen brittiläisen Brexit Party -puolueen jäsen sekä esimerkiksi Maailman talousfoorumia ja massarokotuksia kritisoivan Freedom Train International -alustan perustaja. Maailman talousfoorumi on toistuvasti salaliittoteorioiden kohteena, kuten AFP on raportoinut aiemmin.

Euroopan lääkevirasto EMA:n mukaan koronarokotteet ovat pelastaneet miljoonia henkiä (arkistoitu versio) eikä "kuolemien määrän kasvusta covid-19-rokotuksiin liittyen ole todisteita missään ikäluokassa" (arkistoitu versio). 

Makis on esittänyt samanlaisia epätosia väitteitä kanadalaislääkäreiden kuolemista aiemminkin, ja AFP on osoittanut niitä vääriksi esimerkiksi täällä. Asiantuntijat kertoivat AFP:lle, että syöpien määrän äkkinäisestä kasvusta koronarokotusten jälkeen ei ole todisteita.

Syöpien määrässä ei ole tapahtunut äkillistä kasvua rokotusten jälkeen

Niin kutsuttujen "turbosyöpien" ja koronarokotteiden välillä ei ole osoitettu yhteyttä. AFP on osoittanut vääriksi väitteitä koronarokotteista ja "turbosyövistä" aiemmin, esimerkiksi täällä ja täällä.

"Turbosyöpä" ei ensinnäkään ole lääketieteessä tunnistettu termi. David Gorski, yksi amerikkalaisen Michigan Breast Oncology Initiative -rintasyöpähankkeen johtajista, kertoi AFP:lle tammikuussa 2023, että onkologit eivät käytä termiä "turbosyöpä".  Termillä tehty haku lääketieteellisen kirjallisuuden PubMed-tietokannassa helmikuussa 2024 ei tuottanut oleellisia tuloksia.

Toiseksi epätyypillisten syöpien määrän kasvusta koronarokotteiden jälkeen ei ole todisteita.

AFP otti yhteyttä tartuntatauteihin erikoistuneeseen professori Lyonora Saxingeriin kanadalaisen Albertan yliopiston lääketieteen ja hammaslääketieteen laitokselta. Julkisesti saatavilla olevia syöpätilastoja julkaistaan Kanadassa jälkijunassa: Kanadan syöpätilastot kattavat tiedot vain vuoteen 2020 asti. Saxinger tarkasteli kuitenkin AFP:n puolesta tällä hetkellä julkaisemattomia terveydenhuollon tietoja ja sanoi, ettei niissä ollut todisteita syöpämäärien äkillisestä kasvusta koronarokotusten seurauksena.

"Syöpien määrän äkillisestä kasvusta ei ole todisteita", hän sanoi sähköpostitse 22.2.2024. Hän kuitenkin kertoi, että jotkin tapaukset löydetään myöhemmin pandemiarajoitusten aikaisten diagnoosiviiveiden vuoksi, sillä rajoitukset hidastivat pääsyä terveydenhuollon pariin. "Syöpien määrä on noussut maailmanlaajuisesti väestön ikääntymisen ja muiden seikkojen vuoksi. Siksi on tärkeää tarkastella useiden vuosien aikana tapahtuvia kehityskulkuja ja ikävakioituja ilmaantuvuusmääriä, kun tämä on mahdollista", hän sanoi.

Kanadan syöpätilastojen vuonna 2023 julkaisemassa raportissa (arkistoitu versio), jossa ennakoidaan vuoden 2023 kehityskulkua, sanotaan, että "vuosittain diagnosoitujen tapausten tasainen kasvu johtuu ensisijaisesti Kanadan kasvavasta ja ikääntyvästä väestöstä". Siinä ei mainita mitään koronarokotteiden vaikutuksesta syöpätapausten määrään. Raportissa sanotaan myös, että diagnoosiviiveiden vuoksi "on odotettavissa, että covid-19-pandemian vaikutuksilla syövän hallintatoimiin on pitkäaikaisia vaikutuksia tuloksiin kuten kuolleisuuteen".

Saxinger sanoi, että vuoden 2021 loppuun ulottuvissa terveydenhuollon tiedoissa näkyy, että diagnosoitujen syöpien määrä väheni vuonna 2020 ja palasi aiemmille tasoille vuonna 2021. "Syöpäkuolemia oli odotettua vähemmän vuoden 2021 loppuun asti", hän lisäsi ja sanoi, että Kanadassa rokotuksia annettiin suurimmaksi osaksi vuonna 2021 niin, että suurin osa ihmisistä oli saanut ensimmäisen rokoteannoksen ennen kolmatta vuosineljännestä.

Lisäksi 21.2.2024 asti päivitetyt tiedot syöpäleikkausten määristä osoittavat, että määrät ovat "edellisvuosien mukaisia eikä syöpäleikkausten määrissä ole äkillistä kasvua".

Saxinger viittasi useisiin tutkimuksiin, joissa osoitetaan koronarokotteista olevan hyötyä syöpäpotilaille. Vuonna 2023 Journal of Personalized Medicine -lehdessä julkaistussa artikkelissa (arkistoitu versio) havaittiin, että covid-19-tautiin sairastuneiden rokottamattomien syöpäpotilaiden riski kuolla oli yli kolminkertainen verrattuna rokotettuihin covid-19-diagnoosin saaneisiin syöpäpotilaisiin. JAMA Oncology -lehdessä vuonna 2022 julkaistussa tutkimuksessa (arkistoitu versio) osoitettiin, että kolmannen rokoteannoksen saaneilla syöpäpotilailla oli pienempi riski sairastua koronatautiin ja sen vakavampiin seurauksiin.

BMJ Journal for ImmunoTherapy of Cancer -lehdessä vuonna 2022 julkaistussa tapauskertomuksessa (arkistoitu versio) esiteltiin tapaus, jossa tietynlaista karsinoomaa sairastaneen potilaan syöpä taantui koronarokotuksen jälkeen. Artikkelissa esitetään, että rokotus "stimuloi immuniteettia syöpää vastaan ja kasvaimen taantumista".

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan henkilöt, joilla on vastustuskykyä heikentävä syöpätauti tai muu aktiivisessa hoidossa tai seurannassa oleva syöpä, kuuluvat vakavan koronataudin riskiryhmään.

Yhdysvaltain kansallisen syöpäinstituutin mukaan "ei ole todisteita, että covid-19-rokotteet aiheuttavat syöpää, johtavat sen uudelleen ilmaantumiseen tai johtavat taudin etenemiseen".

Image
Ontarion Mississaugassa annettiin koronarokotteita yön läpi toimivalla rokoteklinikalla 15.5.2021. (AFP / Cole BURSTON)

Kanadan lääkärijärjestön mukaan lääkäreiden kuolemien lisääntymisestä ei ole todisteita

Haastattelupätkässä, johon suomenkielisessä päivityksessä linkitetään, Makis ei mainitse, mihin hänen väitteensä perustuvat.

AFP osoitti kuitenkin vääriksi Makisin esittämiä samanlaisia väitteitä tammikuussa 2023. Tuolloin hän lähetti kirjeen Kanadan lääkärijärjestölle (CMA) ja kertoi keränneensä tietokannan 80 kanadalaisen lääkärin kuolemasta. Hän liitti kuolemat koronarokotuksiin ja perusteli lukuja osittain CMA:n sivuilla julkaistuilla kuolinilmoituksilla.

Kirjeeseen viitattiin Druthers-lehdessä, jonka viharyhmiä ja -rikoksia tutkiva Canadian Anti-Hate Network -järjestö totesi erikoistuvan koronasalaliittoteorioiden levittämiseen.

AFP kävi aiempaa faktantarkistusta varten läpi kuolinilmoituksia ja uutisia liittyen kaikkien 80:n Druthersin jutussa mainitun lääkärin kuolemiin. Yhdessäkään niistä ei mainittu rokotusta kuolinsyynä. Syöpä mainittiin kuolinsyynä 12 kuolinilmoituksessa. Yhdellä vainajista oli diagnosoitu Hodgkinsin lymfooma vuosia ennen pandemiaa.

Tuolloin CMA:lta sanottiin AFP:lle, että järjestön sivujen kuolinilmoitusosiota "ei pitäisi koskaan tarkastella kattavana listauksena lääkäreiden kuolemista tai todisteena koronarokotteisiin tai muihin aiheisiin liittyville salaliittoteorioille".

Tällä hetkellä leviävissä sosiaalisen median päivityksissä mainitaan 20-, 30- ja 40-vuotiaat lääkärit. CMA:n sivuilla (arkistoitu versio) oli 28.2. saatavilla kuolinilmoituksia joulukuusta 2022 helmikuuhun 2024. Kuolinilmoituksia oli yhteensä 518, ja niistä 16 koski henkilöitä, jotka kuolivat alle 50-vuotiaina.

"CMA ei ole tietoinen mistään huomattavasta kasvusta lääkäreiden kuolemissa vuoden 2021 jälkeen. CMA ei ole tietoinen syöpätapauksien määrän kasvusta lääkäreiden keskuudessa",  järjestöstä kerrottiin AFP:lle sähköpostitse 13.2.2024.

Kanadan hallitus julkaisee sivuillaan koronarokotteiden turvallisuustietoja (arkistoitu versio). Kun tarkastellaan raportteja kuolemista rokotuksen jälkeen, hallituksen tietojen mukaan syy-
yhteys rokotuksiin oli havaittavissa neljässä kuolemantapauksessa. Kanadassa oli annettu 105 016 456 koronarokoteannosta 3.12.2023 mennessä.

Science Based Medicine -verkkojulkaisun Makisin turbosyöpäväitteitä käsittelevässä artikkelissa huomautetaan, ettei Makis ole onkologi, kuten päivityksissä väitetään, vaan "ydinlääketieteen erikoislääkäri", kuten oikeusasiakirjoista ilmenee, tai "ydinlääketiederadiologi", kuten hänen ResearchGate-profiilissaan sanotaan. Makis kävi pitkän, erottamiseensa liittyvän oikeustaistelun Albertan provinssin terveyspalveluiden kanssa.

Sydän- ja verisuonikomplikaatiot ovat hyvin harvinaisia

Lisäksi Makis viittaa Peter McCulloughiin, jonka hän sanoo "puhuneen laajasti" sydänlihastulehduksesta ja sydänvaurioista koronarokotusten jälkeen. AFP on osoittanut aiemmin vääriksi useita McCulloughin koronarokotteista esittämiä väitteitä.

Tässä marraskuussa 2023 julkaistussa faktantarkistusartikkelissa virologiaan erikoistuva lääketieteen professori Stuart Ray Johns Hopkins -yliopistosta kommentoi McCullough'n pitämää puhetta. Ray sanoi, että sydän- ja verisuonikomplikaatiot ovat hyvin harvinaisia.  "Covid-19:ää ehkäisevät rokotukset liittyvät hyvin harvoin sydän- ja verisuonikomplikaatioihin – ja jälkimmäiset liittyvät yleisemmin covid-19:ään", hän sanoi AFP:lle 4.10.2023.

Myokardtiitti eli sydänlihastulehdus ja perikardiitti eli sydänpussintulehdus on liitetty haittavaikutuksina mRNA-rokotteisiin. Kumpikin niistä luokitellaan kuitenkin "hyvin harvinaisiksi" haittavaikutuksiksi sekä Pfizerin (arkistoitu versio) ja Modernan (arkistoitu versio) tuotetietodokumenteissa että EMAn sivuilla.

Peter Liu, Ottawan yliopiston sydänkeskuksen varajohtaja ja johtava tieteellinen asiantuntija, vahvisti tämän AFP:n haastattelussa 4.10. "On totta, että mRNA-rokotteen jälkeen on harvinaisia myokardiitti- ja perikardiittitapauksia, ja ne ovat hieman yleisempiä Modernan kuin Pfizerin kohdalla aluksi ja yleensä nuorilla miehillä", hän sanoi. "Ilmaantuvuus on kuitenkin hyvin, hyvin pientä, vähemmän kuin kahdeksan miljoonassa."

Muun muassa urheilukardiologiaan erikoistuva professori ja ylilääkäri Mats Börjesson Göteborgin yliopistosta lisäsi, että "myokardiittiriski covid-infektion yhteydessä on selvästi suurempi, mikä kokonaisuuden kannalta johtaa selvästi pienentyneeseen myokardiittiriskiin, jos on ottanut rokotteen." "Rokotusta seuraava myokardiitti on myös lievempi kuin infektiota seuraava myokardiitti, hän sanoi AFP:lle sähköpostitse 10.10. Hän erikoistuu muun muassa urheilukardiologiaan. 

AFP:n terveyteen liittyviä faktantarkistuksia voi lukea lisää täältä.

Ehdota meille faktantarkistusta.

Ota yhteyttä