Tietoa AFP:stä

AFP Faktantarkistus on osa Agence France-Pressea (AFP), joka on monikielinen ja monikulttuurinen uutistoimisto, jonka tehtävänä on tarjota jatkuvasti paikkansapitävää, tasapuolista ja puolueetonta uutisointia riippumatta siitä, missäpäin maailmaa asiat tapahtuvat.

Kuten AFP:n perussäännössä taataan, AFP puhuu riippumattomasti vapaana poliittisista, kaupallisista tai ideologisista vaikutteista. Nämä sitoumukset näkyvät AFP:n peruskirjassa ja toimituksellisissa standardeissa, jotka on nähtävissä täällä.

Hallinto ja johto

AFP:llä on ainutlaatuinen asema Ranskan lainsäädännössä, joka vaatii, että AFP ei koskaan vaaranna tarjoamansa informaation paikkansapitävyyttä ja objektiivisuutta eikä joudu minkään ideologisen, poliittisen tai taloudellisen ryhmittymän valtaan. Kuten AFP:n perussäännössä kerrotaan, ylempi neuvosto -nimisen valvontaelimen tehtävänä on uutistoimiston jatkuvuuden varmistaminen sekä edellä mainittujen perusvelvollisuuksien noudattamisen tarkkaileminen.

AFP:llä on myös hallitus, joka on vastuussa uutistoimiston hallinnosta ja valitsee sen pääjohtajan. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja pääjohtaja Fabrice Fries sekä viisi Ranskan lehdistön edustajaa, kolme hallituksen edustajaa Ranskan kulttuuri- ulkomaan- ja talousministeriöistä, kaksi jäsentä Ranskan audiovisuaaliselta sektorilta, kolme AFP:n henkilökunnan valitsemaa jäsentä ja viisi AFP:n ylemmän neuvoston valitsemaa ulkopuolista asiantuntijaa.

AFP:n vuosittaisen tuloslaskelman ja menoennusteet tarkistaa taloustoimikunta, jonka vastuulla on tarkistaa, voidaanko ennustettujen lukujen perusteella olettaa, että talousarvio on tasapainossa.

Ylemmän neuvoston, hallituksen ja taloustoimikunnan jäsenet on listattu täällä.

AFP:n johtoryhmä hallinnoi uutistoimiston päivittäistä toimintaa, ja sitä johtavat puheenjohtaja ja pääjohtaja (tällä hetkellä Fabrice Fries), globaali uutispäällikkö (tällä hetkellä Phil Chetwynd) ja toimitusjohtaja (tällä hetkellä Dalila Zein). Johtoryhmän koko organisaatiokaavio on nähtävissä täällä.

Toimituksellinen johto

AFP:n uutisointia johtaa globaali uutispäällikkö Phil Chetwynd, globaali päätoimittaja Sophie Huet-Trupheme ja globaali varapäätoimittaja Richard Carter.

Faktantarkistusta AFP:llä valvovat digitaalisen tutkimuksen päätoimittajat AFP:n pääkonttorissa Pariisissa yhdessä alueellisten tuottajien kanssa Beirutissa, Hong Kongissa, Johannesburgissa, Montevideossa ja Washington D.C.:ssä. He ovat:

Digitaalisen tutkimuksen päällikkö, globaali varapäätoimittaja: Gregoire Lemarchandé

Varapäätoimittajat: Sophie Nicholson ja Julie Charpentrat

Alueelliset päälliköt: Rachel Blundy (Aasia ja Tyynimeri), Leila Macor (Latinalainen Amerikka ja Espanja), Nina Lamparski (Afrikka), Bronwen Roberts (Eurooppa), Khaled Soubeih (Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka) ja Arthur MacMillan (Yhdysvallat ja Kanada).

Lisätietoja tuottajista ja koko AFP:n faktantarkistustiimistä on täällä.

Kumppanuudet ja rahoitus

AFP saa tuloja eri lähteistä, kuten media-asiakkailta, verkkoalustoilta ja Ranskan valtiolta.

Vuonna 2021 AFP kertoi liikevaihdokseen 309,5 miljoonaa euroa. Lisätietoja on täällä.

Alla on eritelty AFP:n tärkeimmät rahoituslähteet. AFP noudattaa tiukkaa toimituksellista riippumattomuutta kaikkien sopimusten ehtojen täyttämisessä.

Ranskan valtion rahoitus

AFP:llä on Ranskan valtion kanssa taloudellinen sopimus, joka jakautuu kaupalliseen sopimukseen AFP:n palveluiden tuottamisesta Ranskan hallituksen yksiköille ja ulkomaanedustoille sekä korvaukseen AFP:n yleistä hyötyä palvelevan tehtävän aiheuttamista kuluista. Tämä on määritelty vuoden 1957 säännöksessä, joka takaa AFP:n riippumattomuuden valtiollisista tai muista vaikutuksista.

Media-asiakkaat

AFP saa tuloja tuhansilta media-asiakkailta ympäri maailmaa. Ne tilaavat AFP:n eri teksti-, multimedia-, valokuva-, video- ja grafiikkauutispalveluita.

Esimerkkejä asiakkaista Euroopassa ovat muun muassa mediaorganisaatiot kuten BBC, Brut, Deutsche Welle, France Télévisions, Funke Mediengruppe, Le Monde, Rai, Tamedia, The Times ja Unidad Editorial. Amerikoissa AFP:n uutispalveluiden asiakkaisiin kuuluvat muun muassa Caracol TV, Infobae, El Comercio, The New York Times ja Radio-Canada. Al Jazeera, Al Arabiya, Al-Nahar ja Sky News Arabia ovat esimerkkejä asiakkaista Lähi-idän alueella, kun taas Radiodiffusion Télévision Ivoirienne, Nation Media Group ja Arise News ovat osa AFP:n asiakkaista Afrikassa. Aasian ja Tyynenmeren alueella media-asiakkaisiin kuuluu muun muassa South China Morning Post, SPH Media, Mediacorp, The Times of India, NHK ja News Corp.

Google

AFP allekirjoitti vuoden 2021 lopulla Googlen kanssa viisivuotisen lähioikeussopimuksen, jonka nojalla internetjätti maksaa uutistoimiston sisältöjen käyttämisestä.

AFP allekirjoitti Googlen kanssa myös kaksi muuta viisivuotista sopimusta. Toinen niistä koskee “mobiilitarinoiden” kehittämisen rahoittamista – mobiililaitteille tarkoitettuja vertikaalisia visuaalisia formaatteja –, kun taas toinen on sopimus digitaalisen tutkimuksen keinojen koulutuksen tarjoamisesta toimittajille ja journalismin opiskelijoille ympäri maailmaa.

Jälkimmäistä, Google News Initiativen kanssa tehtyä työtä varten AFP on luonut digitaalisen tutkimuksen verkkokurssin toimittajille ja tuottanut lyhyitä opastusvideoita, joissa on vinkkejä internetissä tehtäviä tutkimuksia varten. Osana tätä työtä AFP on tehnyt myös faktantarkistuksia ja mediayhteistyötä Ranskan vuoden 2022 vaalien yhteydessä levinneen misinformaation kumoamiseksi.

Meta

AFP:llä on kaupallinen sopimus Metan kanssa sen kolmansien osapuolten faktantarkistusohjelman kautta. Siinä Meta maksaa AFP:n faktantarkistusten käyttämisestä sosiaalisen median alustoillaan. Kumppanina ohjelmassa AFP:n faktantarkistustiimi tutkii mahdollisesti epätosia ja harhaanjohtavia sisältöjä, joista on tehty ilmoitus Facebookissa ja Instagramissa.

AFP tekee yhteistyötä myös Metan omistaman WhatsAppin kanssa vihjepalvelun parissa internetissä leviävän disinformaation torjumiseksi Brasiliassa, Meksikossa, Yhdysvalloissa (espanjaksi), Ranskassa, Saksassa ja Intiassa.

TikTok

TikTok maksaa AFP:lle sekä yli kymmenelle muulle faktantarkistusorganisaatiolle useissa Aasian ja Oseanian, Euroopan, Lähi-idän ja espanjankielisen Latinalaisen Amerikan maissa mahdollisesti väärää informaatiota sisältävien videoiden tarkistamisesta alustan sisäistä moderointia varten. TikTok poistaa videot, jos AFP:n tiimit osoittavat informaation olevan väärää.

Twitter

Twitter maksaa AFP:lle Yhdysvalloissa siitä, että se auttaa Community Notes -palveluun (aiemmin Birdwatch) lähetettyjen huomautusten paikkansapitävyyden arvioimisessa. Community Notes on Twitterin joukkoistettu työkalu, jonka avulla mahdollisesti harhaanjohtaviin twiitteihin voidaan lisätä kontekstia. Arvioijat käyttävät AFP:n arvioita paikkansapitävyyden seuraamiseen ajan mittaan, eivätkä ne vaikuta huomautuksen välittömään luokitukseen tai statukseen.

Euroopan unioni

Vuodesta 2021 AFP on ollut yhä enenevissä määrin mukana eurooppalaisten medioiden, tutkijoiden ja muiden asiantuntijoiden disinformaatiota torjuvissa yhteistyöhankkeissa, joita rahoittavat yhdessä Euroopan komissio ja muut eurooppalaiset instituutiot. AFP saa EU-rahoitusta erityisesti osallistumiseen useisiin faktantarkistus- ja tutkimusverkostoihin, jotka ovat osa Euroopan digitaalisen median seurantakeskuksen (EDMO) verkostoa. Näihin kuuluvat: DE FACTO Ranskassa, CEDMO Tšekissä, Puolassa ja Slovakiassa, EDMO BELUX Belgiassa ja Luxemburgissa, HDMO-Lakmusz Unkarissa, GADMO Saksassa ja Itävallassa, BROD Romaniassa ja Bulgariassa, ADMO Kroatiassa ja Sloveniassa sekä MedMO Kreikassa, Kyproksella ja Maltalla.

AFP osallistuu myös seuraaviin hankkeisiin, jotka saavat rahoitusta Euroopan unionilta:

AFP on myös osallistunut yhdessä Itävallan uutistoimiston (APA) kanssa Euroopan media- ja informaatiorahaston (EMIF) rahoittamaan hankkeeseen, jossa tarjotaan koulutusta faktantarkistusten tuottamisessa Ukrainan kansalliselle uutistoimistolle Ukrinformille. EMIF:n perustivat European University Institute ja Galouste Gulbenkian -säätiö.

Factstory

Factstory on AFP:n  tytäryhtiö, joka tuottaa räätälöityjä sisältöjä yrityksille ja instituutioille. Se toimii erillisenä yksikkönä emoyhtiö AFP:stä, ja sen sisällöt julkaistaan Factstory-nimen alla.

Oikeudelliset tiedot

Agence France-Presse on itsenäinen yksityisoikeudellinen oikeushenkilö, joka toimii kaupallisten sääntöjen mukaisesti. Se on rekisteröity Pariisin kauppa- ja yritysrekisteriin numerolla 775 658 354.