Nykyisen ilmaston lämpenemisen suurin syy on ihmisen toiminta, ei Aurinko

Tieteessä vallitsee laaja yksimielisyys siitä, että nykyinen ilmaston lämpeneminen johtuu ihmisen toiminnasta. Sosiaalisessa mediassa väitetään kuitenkin, että 95% lämpenemisestä on Auringon aiheuttamaa. Lähteenä viitataan italialaiseen tutkijaan, joka kyseenalaistaa ilmastonmuutoksen. Ilmastoasiantuntijat kertoivat AFP:lle, että väitteet ovat epätosia. Lisäksi hallitustenvälisen ilmastopaneeli IPCC:n viimeisimmässä raportissa korostetaan, että hiilidioksidipäästöjä on vähennettävä kiireellisesti lämpötilan nousun pysäyttämiseksi.

"Ilmaston lämpeneminen riippuu auringon voiman hallitsemasta meteorologisesta moottorista. Ihmisen toiminta vaikuttaa 5 %:iin: 95 % riippuu aurinkoon liittyvistä luonnonilmiöistä. Ilmaston lämpenemisen liittäminen ihmisen toimintaan on ilman tieteellistä perustaa", väitetään maaliskuun 2024 alussa julkaistussa suomenkielisessä Facebook-päivityksessä, jota on jaettu yli sata kertaa.

Lainausmerkeissä olevan väitteen esittäjäksi mainitaan "Antonino Zichi", jonka kerrotaan päivityksessä olevan "ylivoimainen fysiikan emeritusprofessori Bolognan yliopistossa" ja tehneen "yli 1 100 tieteellistä teosta, mukaan lukien seitsemän löytöä, viisi keksintöä".

Tekstin alla on kaksi kuvaa. Toisessa niissä on Antonino Zichichi, jonka sukunimi on kirjoitettu väärin suomenkielisissä päivityksissä, ja toisessa ilmastoaktivisti Greta Thunberg. Thunbergista väitetään, että hänellä ei ole "edes tavanomaisia opiskeluja". Oikeasti Thunberg kuitenkin valmistui lukiosta vuonna 2023, kuten AFP uutisoi.

Image
Kuvakaappaus epätosia väitteitä esittävästä päivityksestä (otettu 11.3.2024)

Samat väitteet levisivät viraalisti myös belgialaisessa sosiaalisessa mediassa vuonna 2022. AFP oli tuolloin yhteydessä alla siteerattuihin asiantuntijoihin. AFP otti heihin uudestaan yhteyttä maaliskuussa 2024, ja he vahvistivat, että heidän kommenttinsa edustavat yhä heidän tämänhetkistä ymmärrystään asiaan liittyvästä tieteestä.

Väite, että ilmaston lämpeneminen johtuu suurimmaksi osaksi muutoksista Auringon aktiivisuudessa, on suosittu ilmastoskeptikkojen keskuudessa ja sosiaalisessa mediassa. AFP on osoittanut vääriksi useita väitteitä, joissa kiistetään ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos, esimerkiksi täällä ja täällä.

Kaikki AFP:n haastattelemat asiantuntijat kumosivat Zichichin sanomaksi väitetyn sitaatin. He kertoivat, että väitteet ovat ristiriidassa tämänhetkisen tieteellisen tiedon kanssa, jonka mukaan ilmaston lämpeneminen johtuu ihmisen toiminnasta esiteollisen aikakauden jälkeen.

IPCC korosti kuudennessa arviointiraportissaan tarvetta vähentää hiilidioksidipäästöjä lämpötilojen nousun rajoittamiseksi. Raportti on viimeisin kattava katsaus ilmastonmuutoksen syistä ja seurauksista.

Tunnettu ilmastoskeptikko

Antonino Zichichi on eläkkeellä oleva italialainen ydinfysiikkaan erikoistunut tutkija. Hän työskenteli muun muassa Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskus Cernissä.

Ilmastoasioista kertovalla, italialaisten tutkijoiden ylläpitämällä Climatranlti.it-sivustolla on kritisoitu useasti Zichichin ilmastoskeptisiä näkemyksiä (esimerkiksi täällä ja täällä). Vuonna 2012 julkaistussa jutussa kaksi tutkijaa kritisoi Zichichiä siitä, että hän "levitti disinformaatiota aiheesta estääkseen linjauksia, jotka ovat tarpeellisia kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi".

Juttu julkaistiin vastineena yhdysvaltalaisessa The Wall Street Journalissa 27.1.2012 julkaistulle mielipidekirjoitukselle, jonka otsikko on "Ilmastonmuutoksen vuoksi ei tarvitse panikoida". Kirjoituksen oli allekirjoittanut muun muassa Zichichi.

"Antonino Zichichi on tunnettu italialainen ilmastoskeptikko. Hän on työskennellyt ydinfysiikan alalla 50 vuoden ajan, eikä hänellä ole kokemusta ilmastotieteestä: hänellä ei ole vertaisarvioituja julkaisuja ilmastoon liittyen", ilmastotieteilijä Luca Mercalli sanoi AFP:lle 9.6.2022. Mercalli toimii Italian meteorologisen yhdistyksen puheenjohtajana ja on yksi yhdistyksen lehden Nimbuksen päätoimittajista.

"IPCC:n viidennessä ja kuudennessa arviointiraportissa todetaan selvästi, että ihmisten vastuu ilmaston lämpenemisestä on lähes 100%", Mercalli lisäsi.

Zichichi on myös tutkijana yhdysvaltalaisessa The Heartland Institute -ajatuspajassa. Ilmastotutkija Pascal Yiou kertoi AFP:lle 8.6.2022 ajatuspajan olevan "ilmastoskeptinen järjestö". Yiou työskentelee Ranskan ilmasto- ja ympäristötieteiden laboratorio LSCE:ssä.

Ympäristöasioista tutkivaa journalismia tekevän DeSmog-sivuston mukaan The Heartland Institute on ollut "eturintamassa kiistämässä tieteellistä näyttöä ihmisen aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta" ja sitä ovat rahoittaneet fossiilisten polttoaineiden alalla toimivat yritykset.

Zichichin esittelyissä, esimerkiksi täällä, hänen sanotaan olevan World Federation of Scientists -järjestön puheenjohtaja ja perustaja, mutta AFP:n haastattelemat asiantuntijat eivät tunteneet järjestöä.

AFP pyysi Zichichiltä kommenttia 9.6.2022 sosiaalisessa mediassa kiertävään väitteeseen liittyen ja tavoitteli häntä uudestaan maaliskuussa 2024 World Federation of Scientists -järjestön kautta. Zichichi ei vastannut AFP:lle ennen artikkelin julkaisua.

Ilmastonmuutoksen syistä vallitsee tieteellinen yksimielisyys

Väitteissä siteerattu Zichichin kommentti on otettu mielipidekirjoituksesta, joka julkaistiin italialaisessa konservatiivisessa Il Giornale -sanomalehdessä 30.9.2019. Kirjoituksen viimeisessä kappaleessa Zichichi väittää, että ilmasto ja saasteet ovat "kaksi täysin eri asiaa" ja että ilmastonmuutos "riippuu meteorologisesta moottorista, jota Auringon voima hallitsee. Ihmisen toimet vaikuttavat tasoon 5%: 95% riippuu Aurinkoon liittyvistä luonnonilmiöistä."

Kuten yllä on mainittu, viimeisimmissä IPCC:n raporteissa korostetaan selvästi, että ihmisen toimet ovat syy lämpötilojen nousulle. Kuudennen arviointiraportin (2021–2022) ensimmäisessä osassa (arkistoitu versio), joka julkaistiin 9.8.2021, IPCC:n asiantuntijat toteavat, että "on kiistatonta, että ihmisen vaikutus on lämmittänyt ilmastoa, valtameriä ja maata".

IPCC julkaisi arviointiraportin kolmannen osan (arkistoitu versio) 4.4.2022 ja varoitti, että päästöjen vähentämiseksi vaaditaan kiireellisiä lisätoimenpiteitä.

Image
Ilmastomyyttejä kumoavista graafeista näkyy, että ilmastonmuutos on ihmisen aiheuttamaa ja että ilmakehässä on ennätysmäärä hiilidioksidia (AFP / Eléonore HUGHES, Jean-Michel CORNU, Simon MALFATTO, Jonathan WALTER)

Ei tieteellistä perustaa luvuille

AFP kysyi ilmastotutkijoilta Zichichin mainitsemista prosenttiluvuista.

"Minulla ei ole hajuakaan, mistä hän on saanut suhdeluvut", Ranskan kansallisen tieteellisen tutkimuksen keskuksen CNRS:n tutkimusjohtaja Gerhard Krinner sanoi AFP:lle 8.6.2022. Krinner toimii myös tutkijana ympäristögeotieteiden instituutissa Grenoblessa.

"Nähdäkseni tämä on todennäköisesti hänen osaltaan täysin keksittyä. Parhaiden nykyarvioiden mukaan ihmisen toimet selittävät 100% lämpenemisestä, jota on havaittu esiteollisen aikakauden jälkeen", hän lisäsi ja viittasi muun muassa artikkeliin (arkistoitu versio), joka julkaistiin Nature Climate Change -lehdessä 18.1.2021.

Artikkelissa todetaan, että kasvihuonekaasut nostivat keskiarvolämpötilaa maailmanlaajuisesti 1.2–1.9 °C vuosina 2010–2019 verrattuna vuosiin 1850–1900, kun taas luonnollisten tekijöiden vaikutus oli mitätön.

Zichichin mainitsemat luvut ovat "valtava yksinkertaistus", LSCE:n tutkija François-Marie Bréon sanoi 8.6.2022. Hänen mukaansa luvut saattavat tulla Auringosta Maahan kulkevia energiavirtoja koskevista laskelmista. "Jos minulta pyydettäisiin tällaista lukua, sanoisin, että Auringon osuus on noin 250 wattia neliömetriä kohden (W/m2), kun taas ihmisen toiminnan osuus on 2,5W/m2, joka on suurimmaksi osaksi seurausta lisääntyneestä kasvihuoneilmiöstä. Joten suhde on noin 1%–99%", hän sanoi. Bréonin mukaan Aurinko on kuitenkin "käytännössä vakio. Sen vaihtelut ovat vähemmän kuin 0,1%, kun taas ihmisen osuus on kasvanut 0:sta 2,5W/m2:iin", mikä on johtanut epätasapainoon.

Lisäksi useat havainnot ovat mahdollistaneet sen, että tutkijat ovat voineet vahvistaa ihmisen toiminnan roolin viimeaikaisessa ilmaston lämpenemisessä ja sulkea pois Auringon roolin.

Auringon aktiivisuus seisahtuu tai vähenee

"Jotta voitaisiin sanoa, että Aurinko on ilmaston lämpenemisen syy, pitäisi ensin osoittaa, että Auringon aktiivisuus on muuttunut. Sellaista muutosta ei kuitenkaan ole havaittavissa", Bréon selitti.

Kuten Ilmatieteen laitoksen sivuilla (arkistoitu versio) kerrotaan, Aurinko ei säätele maapallon lämpötilan yleistä kehitystä. Sen sijaan "kasvihuonepäästöjen lisääntymisestä aiheutuva keskilämpötilan nousu on merkittävin tulevaisuuden lämpötiloihin vaikuttava tekijä". Auringon aktiivisuus vaihtelee noin 11 vuoden jaksoissa, ja "ero huippukauden ja pohjalukemien välillä säteilyn voimakkuudessa on noin 0,1 prosenttia, josta aiheutuva muutos maapallon keskilämpötilassa on noin 0,1 °C". 

"Auringon vaihteluilla on vaikutus ilmastoon. Viime vuosisatojen aikana havaitut vaihtelut auringon energiassa ovat kuitenkin heikkoja, eivätkä ne riitä selittämään nyt havaittuja lämpötilojen vaihteluita. Viime vuosikymmeninä auringon aktiivisuus on pikemmin vähentynyt", Brysselin yliopiston jäätikkötieteen laboratorion johtaja Frank Pattyn sanoi AFP:lle 31. maaliskuuta 2022.

Myös Nasan sivuilla (arkistoitu versio) kerrotaan, että vaikka Aurinko voi vaikuttaa Maan lämpötilaan, se ei ole viime vuosikymmenien lämpenemisen syy. "Tutkijat ovat seuranneet tätä vuodesta 1978 lähtien käyttäen satelliiteissa olevia sensoreita, joiden mukaan planeetallemme tulevan Auringon energian määrässä ei ole ollut kasvavaa trendiä", sivuilla sanotaan.

Lisäksi Yiou selitti, että Auringon säteily vaikuttaa koko ilmakehään. Kasvihuonekaasuja sen sijaan pääsee ilmaan lähellä maanpintaa, ja ne pysyvät yleensä matalammalla ilmakehässä ja lämmittävät alimpia kerroksia, Yiou kertoi AFP:lle 4.42022.

Jos Aurinko olisi tämänhetkisen ilmaston lämpenemisen syy, sen odotettaisiin vaikuttavan kaikkiin ilmakehän kerroksiin. Näin ei kuitenkaan ole.

"Havaittavissa on lämpötilan nousua alailmäkehässä ja laskua yläilmakehässä, mikä tarkoittaa, että lämpeneminen johtuu pääasiassa kasvihuonekaasuista", Pattyn sanoi.

Ehdota meille faktantarkistusta.

Ota yhteyttä