Sosiaalisessa mediassa levitetään disinformaatiota Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen ohjelmasta Agenda 21:stä

© AFP 2017-2023. Kaikki oikeudet pidätetään.

Yhdistyneiden kansakuntien Agenda 21 on kestävän kehityksen toimintasuunnitelma, joka ei sido hallituksia. Agendasta on kuitenkin tullut toistuva, erityisesti oikeistolaisten ryhmien kohteena oleva misinformaation aihe sen jälkeen, kun se julkaistiin vuonna 1992. Satoja kertoja joulukuun alun jälkeen jaetuissa päivityksissä esitetään video, jossa väitetään, että agenda on "yleissuunnitelma", jolla pyritään kumoamaan yksilöiden oikeudet ottamalla käyttöön "totaalinen kollektivismi". Videon mukaan suunnitelmaan kuuluu yksityisomaisuuden poistaminen sekä ihmisten pakottaminen asumaan kaupungeissa. Agendadokumentin analyysi kuitenkin osoittaa, että siinä ei mainita sosiaalisessa mediassa väitettyjä tavoitteita.

Epätodet väitteet siitä, että eri maailmanlaajuiset järjestöt, kuten YK, Maailman terveysjärjestö WHO tai Maailman talousfoorumi, yrittäisivät kontrolloida maailman väestöä poistamalla yksityisomaisuuden tai tappamalla ihmisiä, ovat toistuva teema sosiaalisessa mediassa leviävässä disinformaatiossa. AFP on osoittanut vääriksi samanlaisia väitteitä aiemmin, esimerkiksi täällä, täällä ja täällä.

YK:n Agenda 21:ssä suositellaan toimia, joihin valtiot voivat ryhtyä edistääkseen kestävää kehitystä paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Siihen sisältyy sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöön liittyviä aiheita, mukaan lukien köyhyys, metsäkato, valtamerien suojelu, alkuperäiskansojen rooli sekä työntekijöiden ja ammattiliittojen roolin vahvistaminen. Agendan allekirjoitti 170 hallitusta YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssissa Rio de Janeirossa Brasiliassa kesäkuussa 1992.

Laajasti jaetussa Facebook-päivityksessä esitetyssä videossa kuitenkin väitetään perusteettomasti, että Agenda 21:ssä yritetään "muuttaa maailman poliittinen ja taloudellinen järjestelmä täyden kollektivismin järjestelmäksi" ja pakotetaan ihmiset muuttamaan kaupunkeihin, jotta he olisivat helpommin kontrolloitavissa ja riippuvaisia valtiosta.

Kuvakaappaus epätosia väitteitä esittävästä päivityksestä (otettu 8.12.2022)

Sloveeniksi tekstitetyllä versiolla videosta YouTubessa videon puhuja nimetään Edward Griffiniksi. AFP etsi kuvia kyseisellä nimellä ja löysi verkosta kuvia kirjailija G. Edward Griffinistä, esimerkiksi täällä ja täällä, jotka näyttävät videolla puhuvalta mieheltä. Myös Full Factin tekemässä faktantarkistuksessa videon mies nimetään G. Edward Griffiniksi. Griffin on levittänyt salaliittoteorioita aiemmin.

Englanninkielinen, suomeksi tekstitetty video alkoi kiertää sosiaalisessa mediassa sen jälkeen, kun Rapsodia-verkkosivusto sisällytti sen 2.12.2022 julkaistuun artikkeliin, jossa videon väitteet toistetaan myös kirjoitettuna. Video julkaistiin myös Tokentube-videoalustalla. AFP on osoittanut vääriksi useita Rapsodiassa ja Tokentubessa esitettyjä väitteitä aiemmin, esimerkiksi täällä, täällä ja täällä.

Epätosia väitteitä jaettiin yli 200 kertaa Facebookissa, ja niitä katsottiin yli tuhat kertaa Telegramissa. Ne levisivät myös Twitterissä.

Vuonna 2020 AFP osoitti vääriksi samankaltaisia, Australiassa levinneitä väitteitä YK:n Agenda 21:stä ja Agenda 2030:sta, jotka molemmat käsittelevät kestävää kehitystä.

Agenda 21 -dokumentissa ei ajeta yksityisomaisuuden lopettamista

Koko Agenda 21 -dokumentti on nähtävissä pdf:nä täällä. AFP:n analyysin perusteella siinä ei mainita virheellisissä väitteissä esitettyjä tavoitteita.

Haut sanoilla "omaisuus" ja "omistus" eivät tuottaneet tuloksia, joissa viitattaisiin yksityisomaisuuden lakkauttamiseen.

Vaikka dokumentissa kannustetaan resurssien kestävään käyttöön, mukaan lukien maankäytössä, ruokaturvan ylläpitämiseksi, siinä korostetaan myös, että yksilön ja yhteisön oikeuksia pitää kunnioittaa. "Muun muassa suojellut alueet, omistusoikeus, alkuperäiskansojen ja heidän yhteisöjensä sekä muiden paikallisten yhteisöjen oikeudet sekä naisten rooli maataloudessa ja maaseudun kehityksessä tulisi ottaa huomioon", dokumentissa sanotaan alaosiossa 10.5.

Myöhemmin alaosiossa 12.28 dokumentissa sanotaan, että maaresurssien hallinnoinnissa tulisi ottaa erityisesti huomioon "maaseudulla asuvien naisten ja paimentolais- ja liikkuvien ryhmien omistusoikeudet".

Dokumentissa ajetaan myös parempia mahdollisuuksia maanomistukseen ja vuokralaisten oikeuksia alaosion 3.8. kohdassa f, jossa sanotaan, että hallitusten pitäisi harkita "maankäyttöön, maaresurssien ja maanomistuksen saatavuuteen ja vuokralaisten suojelemiseen liittyvien oikeudellisten puitteiden – erityisesti naisia varten – vahvistamista/kehittämistä".

Agenda 21:ssä ei kannateta ihmisten pakottamista kaupunkeihin

Dokumentissa mainitaan useita kohtia kaupunkien kasvuun ja kestävään kehitykseen liittyen luvussa "Asutuksen kehityksen edistäminen". Vaikka dokumentissa sanotaan, että vuosisadan vaihteeseen mennessä suurin osa maailman väestöstä asuu kaupungeissa, siinä ei mainita, että kaikkien tulisi asua suurkaupungeissa, kuten epätosissa sosiaalisen median väitteissä sanotaan.

Sen sijaan dokumentissa sanotaan kohdassa 7.9: "Kaikkien maiden, erityisesti kehittyvien, tulisi tarpeen mukaan muotoilla ja ottaa käyttöön ohjelmia vähentääkseen maaseudulta kaupunkiin siirtymisen vaikutuksia parantamalla maaseudun elinolosuhteita."

Dokumentissa ehdotetaan, että uusia kaupunkeja tulisi kehittää suuriin kaupunkialueisiin kohdistuvan paineen vähentämiseksi, mutta siinä sanotaan myös, että ne eivät saisi tunkeutua maaseutualueille.

Dokumentin kohdassa 7.18 sanotaan: "Suuriin kaupunkikeskittymiin kohdistuvan paineen helpottamiseksi kehittyvissä maissa tulisi ottaa käyttöön käytäntöja ja strategioita, joilla kehitetään välikaupunkeja, jotka luovat työllistymismahdollisuuksia työttömälle työvoimalle maaseutualueilla ja tukevat maaseudulle sijoittuvaa taloudellista toimintaa, vaikka järkevä kaupunkihallinto on välttämätöntä sen varmistamiseksi, että kaupunkien hajauttavan rakenteen seurauksena resurssien heikentyminen ei ulotu entistä laajemmalle maa-alueelle ja lisää paineita muuttaa avoimia alueita ja maaseutu/puskurialueita rakennuskäyttöön."

Ihmisiä käveli YK:n päämajan ulkopuolella New Yorkissa 21.10.2022. ( AFP / ANGELA WEISS)

Tutkijoiden mukaan epätodet väitteet Agenda 21:stä ovat "tyypillistä" oikeistonarratiivia

Vuonna 2014 Southern Poverty Law Centerin (SPL) julkaisemassa raportissa sanotaan, että Agenda 21:stä on tullut "perusteettoman propagandan" kohde. SPL on yhdysvaltalainen ihmisoikeusjärjestö, joka tarkkailee viha- ja ääriryhmiä.

Raportissa kuvataan, kuinka agenda nähtiin sen luomisaikaan "täysin järkevänä suunnitteludokumenttina" ja "ei-sitovana aikomuksen ilmauksena, jonka tarkoituksena on huolehtia kestävästä kehityksestä yhä täydemmällä planeetalla", mutta radikaalit oikeistoryhmät ovat myöhemmin "demonisoineet" sen väittäen, että se on osa "globaalien eliittien" suunnitelmaa muodostaa "sosialistinen maailmanhallitus".

Kuten London School of Economicsin blogissa vuonna 2014 julkaistussa artikkelissa selitetään, tällaiset uskomukset ovat johtaneet Agenda 21:n vastaiseen lainsäädäntöön Yhdysvalloissa, erityisesti konservatiiviosavaltioissa.

AFP puhui väitteistä oikeistoekstremismin asiantuntijalle Heidi Beinrichille, joka on strategiapäällikkö Global Project Against Hate and Extremism -järjestössä sekä SPL:n vuoden 2014 raportin pääkirjoittaja. "Nämä ovat tyypillisiä virheellisiä väitteitä, joita esitetään Agenda 21:tä vastaan", hän sanoi AFP:lle 8.12. Twitter-viestissä. "Ensinnäkin koko projekti on vapaaehtoinen ja siinä esitetään ehdotuksia, kuinka vaikutusta ympäristöön voi vähentää. Agenda 21:ssä ei ole mitään, mikä valtuuttaisi mitään, eikä varsinkaan pakollista kollektivismia tai ihmisten pakottamista korkeisiin kerrostaloihin tai yksityisyysomaisuuden lopettamista."

Tässä samanlaisia väitteitä käsittelevässä faktantarkistuksessa kesäkuulta 2020 YK:n edustaja kertoi AFP:lle, että väitteet ovat epätosia.

Joissakin median ja tutkijoiden raporteissa on analysoitu Agenda 21:n vaikutusta sen jälkeen, kun se julkaistiin vuonna 1992.

Vuonna 2002 julkaistussa The Guardianin jutussa sanotaan, että vaikka dokumentti näyttää "villin optimistiselta ja suurin osa sen suosituksista odottaa vielä toimia", se on johtanut paikallisten kestävän kehityksen ohjelmien syntymiseen ympäri maailmaa.

Paikallishallintoon ja kestävään kehitykseen keskittyvän Cities Territories Governance -järjestön vuonna 2012 kirjoittamassa raportissa korostettiin myös agendan vaikutusta paikallisiin projekteihin.