Sosiaalisessa mediassa tanskalaisen kansanedustajan blogiteksti esitetään virheellisesti Maailman talousfoorumin agendana

© AFP 2017-2023. Kaikki oikeudet pidätetään.

Sosiaalisessa mediassa satoja kertoja jaetuissa päivityksissä väitetään virheellisesti, että Suomi on sitoutunut "Maailman talousfoorumi, Agenda 2030" -suunnitelmaan, jossa ihmiset eivät "omista mitään" ja heillä "ei ole yksityisyyttä". Ei ole kuitenkaan olemassa "Maailman talousfoorumin (WEF) Agenda 2030:tä". Agenda 2030 on YK:n kestävän kehityksen ohjelma, jossa ei viitata lainkaan omistusoikeuden tai yksityisyyden poistamiseen. Epätosissa väitteissä mainittu kuvaus elämästä ilman omaisuutta on sen sijaan otettu tanskalaisen kansanedustajan Ida Aukenin vuonna 2016 julkaisemasta blogitekstistä, jonka hän on myöhemmin sanonut olleen tarkoitettu aloittamaan keskustelua teknologian kehityksen mahdollisista vaikutuksista. Aukenin teksti julkaistiin WEF:n blogissa, jossa julkaisuissa on merkintä, että ne edustavat kirjoittajien, eikä WEF:n, mielipiteitä. WEF:n edustaja kertoi AFP:lle, että blogiteksti ei edusta WEF:n näkemyksiä ja että se poistettiin sen jälkeen, kun sitä alettiin käyttää osana disinformaatiokampanjaa.

Alun perin syksyllä 2021 jaetuissa ja vuotta myöhemmin uudelleen ilmestyneissä Facebook-päivityksissä väitetään, että "World Economic Forum, Agenda 2030:ssä" sanotaan: "Ette omista mitään, teillä ei ole yksityisyyttä ja olette onnellisia." Lisäksi päivityksissä väitetään, että kyseessä on agenda, johon Suomi on sitoutunut.

Kuvakaappaus epätosia väitteitä esittävästä päivityksestä (otettu 11.10.2022)

Lainaus blogista irrotettu asiayhteydestään

Internet-haku suomenkielisissä päivityksissä esitetyn lainauksen englanninkielisestä versiosta tuo esiin WEF:n viralliselta tililtä 12.12.2016 julkaistun twiitin. Twiitissä sanotaan: "Tervetuloa vuoteen 2030. En omista mitään, minulla ei ole yksityisyyttä, eikä elämä ole koskaan ollut parempaa." Twiitissä mainitaan sitten Aukenin Twitter-tili. Twiitin kuvassa toistetaan lainaus ja sanotaan, että se on peräisen "Ida Aukenilta, kansanedustaja, Tanska".

Twiitissä on myös linkki WEF:n alustalla olevalle sivulle, joka ei ole enää saatavilla. Haku verkkomateriaalin arkistoimiseen tarkoitetussa Wayback Machinessa tuo kuitenkin esiin useita arkistoituja versioita sivusta. Niistä ensimmäinen on tallennettu 25.11.2016. Siinä näkyy WEF:n sivuilla julkaistu Aukenin kirjoitus, joka on päivätty 11.11.2016 ja jonka otsikko on sama kuin twiitin teksti.

Blogissa Auken kuvittelee vuoteen 2030 sijoittuvan kaupungin, jossa suurin osa asioista on ilmaisia. Entiset tuotteet ovat palveluita, joten "lopulta meidän ei ollut järkevää omistaa paljoa". Hän kuvaa, kuinka kuvitteellisessa kiertotaloudessa ympäristöongelmat tuntuvat olevan "kaukana", koska "ketään ei kiinnosta tavarat, joilla on lyhyt elinkaari. Kaikki on suunniteltu kestävyys, korjattavuus ja kierrätettävyys mielessä".

Mitä yksityisyyteen tulee, hän kirjoittaa: "Joskus ärsyynnyn siitä, että minulla ei ole kunnon yksityisyyttä. Ei ole paikaa, johon voisin mennä rekisteröitymättä. Tiedän, että kaikki, mitä teen, ajattelen ja unelmoin, on tallennettu johonkin. Toivon vain, että kukaan ei käytä sitä minua vastaan."

Myöhemmin arkistoiduissa blogin versioissa on kirjoittajan kommentti, jossa hän selventää tekstistä syntyneitä väärinkäsityksiä: "Jotkut ovat lukeneet tämän blogin utopianani tai toiveenani tulevaisuudelle. Se ei ole sitä. Se on skenaario siitä, minne voisimme olla menossa – hyvässä ja pahassa. Kirjoitin tämän tekstin aloittaakseni keskustelun joistakin nykyisen teknologian kehityksen hyödyistä ja haitoista."

WEF:n mukaan kansanedustajan blogilla ei ole mitään tekemistä foorumin näkemysten kanssa

WEF:n mediavastaava Yann Zopf kertoi AFP:lle sähköpostitse 10.10., että järjestöllä ei ole agendaa, jossa edistettäisiin omistusoikeuden ja yksityisyyden lopettamista. Vastauksena kysymykseen, onko WEF:n blogissa julkaistavien artikkeleiden heijastettava tiettyjä arvoja, hän selitti, että "olemme alusta avoimelle dialogille ja siis heijastamme erilaisia näkemyksiä, kunhan ne ovat kunnioittavia". Hän lisäsi, että Aukenin tekstin alla oleva huomio koskee kaikkia WEF:n blogissa julkaistuja artikkeleita: "Tässä artikkelissa ilmaistut näkemykset ovat ainoastaan kirjoittajan näkemyksiä eivätkä Maailman talousfoorumin."

Hän selitti, että blogiteksti poistettiin, koska siitä oli tullut hänen sanojensa mukaan osa "salaliittoliikettä järjestöämme vastaan".

AFP on aikaisemmin osoittanut vääräksi useita harhaanjohtavia tai epätosia väitteitä WEF:stä ja sen perustajasta Klaus Schwabista. Esimerkiksi marraskuussa 2021 AFP osoitti, että lainaus miljardeista järjestetyissä epidemioissa kuolevista ihmisistä ei ollut Schwabin kirjoittamasta kirjasta, toisin kuin sosiaalisessa mediassa väitettiin; kesäkuussa 2022 näytettiin, että kuva natsi-Saksan armeijan sotilaasta ei esitä Schwabin isää; ja elokuussa 2022 AFP osoitti vääräksi väitteet, että tutkija Jane Goodall olisi esittänyt WEF:n vuosittaisessa tapaamisessa, että maailman väestöä pitäisi vähentää 90%:lla.

Virheelliset väitteet ristiriitaisia WEF:n ja YK:n tavoitteiden kanssa

Päivityksissä sekoitetaan WEF, joka on Sveitsissä päämajaa pitävä järjestö, joka järjestää poliittisille ja taloudellisille johtajilla vuosittaisen foorumin Davosissa, sekä YK:n Agenda 2030, jossa asetetaan päämääriä maailmanlaajuiselle kestävällä kehitykselle, mukaan lukien köyhyyden poistamiseksi ja naisten ja tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi. Kummassakaan ei viitata siihen, että niiden tavoitteiden joukossa olisi "ei omistusoikeutta" tai "ei yksityisyyttä".

WEF esittää vision taloudelliseksi uudistukseksi Great Reset -aloitteessaan (vapaasti suomennettuna "Suuri Nollaus), joka luotiin vastauksena Covid-19-pandemialle. Tässä artikkelissa WEF:n sivuilla kuvaillaan ideaa yhteiskuntien ja talouksien "uudistukseksi", jossa muun muassa siirrytään kohti sidosryhmäkapitalismia. Omistusoikeuden tai yksityisyyden lopettamista ei mainita; sen sijaan artikkelissa mainitaan, että oikeudenmukaisempiin tuloksiin tähtäävät uudistukset riippuvat kustakin maasta ja voivat käsittää muun muassa muutoksia varallisuusveroihin tai uusia immateriaalioikeuksia, kauppaa ja kilpailua koskevia sääntöjä.

Foorumi on julkaissut myös useita mietintöjä ja raportteja yksityisyydestä ja sen turvaamisesta. Esimerkiksi tässä vuonna 2019 julkaistussa mietinnössä käsitellään sitä, kuinka tietoja voidaan jakaa rahoituspalveluissa takaamalla samalla yksityisyys, kun taas tässä vuoden 2020 mietinnössä tarkastellaan sitä, kuinka ihmisille voidaan turvata riittävä kontrolli siitä, mitä heidän tiedoilleen tapahtuu.

YK:n Agenda 2030:n alla listatut tavoitteet ovat ristiriidassa sosiaalisen median päivitysten väitteen kanssa siitä, että ihmisillä ei olisi omaisuutta. Ensimmäisen tavoitteen, "kaikki köyhyys tulee lopettaa kaikissa muodoissaan kaikkialla", alla kohdassa 1.4. sanotaan: "Vuoteen 2030 mennessä on varmistettava, että kaikilla miehillä ja naisilla, varsinkin köyhillä ja haavoittuvassa asemassa olevilla, on yhtäläiset oikeudet taloudellisiin resursseihin sekä pääsy peruspalveluihin, maan ja muun omaisuuden omistamiseen ja hallintaan, perintöön, luonnonvaroihin, asianmukaiseen uuteen teknologiaan ja taloudellisiin palveluihin, mukaan lukien mikrorahoitukseen." Agendassa ei mainita yksityisyyskäytäntöjä.