Maailman talousfoorumin puheenjohtajan isä ei ollut Hitlerin läheinen luottohenkilö

© AFP 2017-2023. Kaikki oikeudet pidätetään.

Useiden maiden, myös Suomen, sosiaalisessa mediassa on levinnyt toukokuun lopulta alkaen kaksi kuvaa, joissa on asetettu rinnakkain Maailman talousfoorumin WEF:n perustaja Klaus Schwab ja saksalainen sotilas. Facebook-päivityksissä väitetään, että jälkimmäinen on Klaus Schwabin isä, Eugen Schwab, ja että hän oli korkea-arvoinen natsi. Nämä väitteet ovat kuitenkin epätosia. Kuvan saksalainen sotilas ei ole WEF:n perustajan isä vaan saksalainen  prikaatikenraali, joka kuoli vankeudessa vuonna 1950. Eugen Schwab ei myöskään ollut Hitlerille läheinen korkea-arvoinen natsi, vaikka hän johtikin sveitsiläistä tehdasta Etelä-Saksassa sodan aikana.

"Vasemmalla olevassa kuvassa on "Maailman talousfoorumin" perustaja Klaus Schwab. Oikealla on hänen isänsä, Hitlerin läheinen uskottu, teollisuusmies ja fasisti Eugen Schwab", toukokuun 2022 lopulla julkaistussa Facebook-päivityksessä sanotaan.

Päivityksessä on kaksi valokuvaa, joista vasemmanpuoleisessa on WEF:n perustaja Klaus Schwab ja oikeanpuoleisessa Wehrmachtin eli kansallissosialistisen Saksan sotavoimien prikaatikenraali. Päivityksessä sanotaan myös, että "Klaus syntyi Hitlerin Saksassa vuonna 1938. Hänen isänsä oli tuolloin natsisaksalaisen strategisen yrityksen Escher-Wyssin johtaja ja hänellä oli oma keskitysleiri, jossa vankien piti työskennellä ilmaiseksi".

Samanlaisia väitteitä on jaettu Facebookissa, Twitterissä ja keskustelufoorumeilla esimerkiksi täällä, täällä, täällä, täällä, täällä, täällä, täällä ja täällä.

Kuvakaappaus harhaanjohtavasta päivityksestä (otettu 16.6.2022)

Samanlaisia päivityksiä on julkaistu myös  englanniksi, norjaksi, puolaksi, hollanniksi, romaniaksi, espanjaksi, italiaksi, ranskaksi, saksaksi ja slovakiksi.

Väite, että oikeanpuoleisessa kuvassa on Eugen Schwab, Klaus Schwabin isä, on kuitenkin epätosi. Kuvan henkilö ei ole Klaus Schwabin isä vaan saksalainen prikaatikenraali Walter Dybilasz. Lisäksi ei ole osoitettu, että Eugen Schwab oli kovan luokan natsi. Hän ei joka tapauksessa ollut "Hitlerin läheinen uskottu".

Kuvassa ei ole Eugen Schwab

Kaikissa päivityksissä jaetaan samoja kuvia, joissa vasemmanpuoleisessa on WEF:n perustaja ja puheenjohtaja Klaus Schwab ja oikeanpuoleisessa on saksalainen sotilas, joka on kauluksen ja olkapäiden arvomerkkien perusteella Wehrmachtin prikaatikenraali. Päivityksissä sanotaan, että jälkimmäinen on Klaus Schwabin isä Eugen Schwab. Eugen Wilhelm Schwab syntyi vuonna 1899 ja on todella Klaus Schwabin isä. Klaus Schwab mainitsi isänsä kirjassaan "Stakeholder Capitalism", ja Eugen Schwabia kuvataan myös Klaus Schwabista kertovassa kirjassa "Gastgeber der Mächtigen" eli vapaasti suomennettuna "Mahtihenkilöiden isäntä". Eugen Schwab ei kuitenkaan esiinny päivitysten kuvassa.

Käänteisellä kuvahaulla hakemalla valokuva löytyy useista Wehrmachtia käsittelevistä blogeista ja keskustelufoorumeilta. Esimerkiksi tällä sivustolla ja useissa faktantarkistusjutuissa (kuten täällä) kuvassa sanotaan olevan Walter Dybilasz.

Lisäksi sama valokuva löytyi tältä sivulta, jossa kuvan henkilöksi mainitaan "prikaatikenraali Walter Dybilasz" ja jossa on toinenkin kuva hänestä.

AFP sai nähtäväkseen Saksan liittovaltion arkiston sota-arkiston aineistoa 24.6 ja löysi kuvan, joka on samankaltainen kuin tällä sivustolla oleva kuva kenraalimajuri Walter Dybilaszista. Kuvien vertaaminen (alla) vahvistaa, että kyseessä on Dybilasz.

Kuvakaappaus Saksan liittotasavallan arkiston sota-arkiston kuvasta (vasemmalla) ja harhaanjohtavasta Facebook-päivityksestä (oikealla) (otettu 24.06.2022)

AFP pääsi tarkastelemaan myös Dybilaszin elämäkertaa Saksan liittovaltion arkiston aineiston ansiosta. Tiedot ovat saatavilla myös tässä Wehrmacht-verkkosanakirjassa.

Walter Dybilasz syntyi vuonna 1892. Hän jäi amerikkalaisten joukkojen vangiksi toisen maailman sodan lopulla, minkä jälkeen hänet luovutettiin neuvostojoukoille. Hänet tuomittiin 25 vuodeksi pakkotyöhön sotarikoksista, ja hän kuoli vuonna 1950 vankilassa silloisessa Stalinossa (nykyisessä Donetskissa) Neuvostoliitossa.

Faktantarkistuspalveluiden Ellinika Hoaxes, DPA ja La Republica Verificador käyttämää kuvaa Eugen Schwabista jaetaan Family Search -sivustolla. Siinä on kuva määräaikaisesta Brasilian-viisumista, joka on päivätty vuonna 1960.

Kun kuvien miesten kasvonpiirteitä vertaa (alla), on selvää, että Eugen Schwab ei ole valokuvan saksalainen prikaatikenraali.

Kuvakaappaus Family Search -sivustolta (vasemmalla) ja Wehrmacht-keskustelufoorumilta (oikealla). Vasemmalla on Eugen Schwab ja oikealla Walter Dybilasz. (Kuvakaappaus otettu 14.6.2022)

Klaus Schwabin edustaja vahvisti DPA-faktantarkistuspalvelulle, että Family Searchin kuvassa on todella Eugen Schwab, Klaus Schwabin isä.

AFP otti 15.6. yhteyttä WEF:n edustajaan, joka kommentoi väitteitä: "Tämä on tietenkin täysin väärin ja Klaus Schwabin perheen herjausta." Hänen mukaansa päivityksissä jaetussa valokuvassa ei ole Eugen Schwab. Hän lisäsi, että "Gastgeber der Mächtigen" -kirjan liitteissä on kuva Eugen Schwabista, joka osoittaa, että kyseessä on "sama henkilö" kuin Family Searchin valokuvassa.

Eugen Schwab natsi-Saksassa

Päivityksissä vihjataan, että Eugen Schwab oli korkea-arvoinen natsi ja Hitlerin läheinen uskottu. Nämä väitteet eivät kuitenkaan pidä paikkaansa.

AFP sai nähtäväkseen Eugen Schwabin denatsifikaatioasiakirjat Baden-Württembergin valtionarkistosta. Denatsifikaatio oli liittoutuneiden ohjelma natsismin kitkemiseksi toisen maailmansodan jälkeen Saksassa ja Itävallassa. Monien henkilöiden kuten teollisuusyrittäjien täytyi osallistua kuulusteluihin sen selvittämiseksi, kuuluivatko he natsijärjestöihin.

AFP pyysi myös Münchenin Nykyhistorian instituuttia kommentoimaan Eugen Schwabin denatsifikaatioasiakirjoja. Instituutin tutkija Niels Weise selvitti sähköpostitse 13.6., että asiakirja ei osoita, että Schwab olisi ollut natsi: "Asiakirjan mukaan hän ei edes ollut natsipuolueen (NSPAD) jäsen."

"Verkkohaussa Saksan liittovaltion arkiston asiakirjoista NSDAP:n jäsenistä ei löydy Eugen Wilhelm Schwabia, syntynyt 27.4.1899, mutta löytyy viisi muuta 'Eugen Schwabia', joilla on eri syntymäajat", Weise sanoi.

"Eugen Schwabille ei ollut mitään asemaa NSDAP:ssa, eikä hän selvästi ollut korkea-arvoinen natsi", hän sanoi.

Weisen mukaan asiakirjojen perusteella ei voi kuitenkaan tehdä yleisiä päätelmiä Schwabin uskomuksista: "Yhtäältä denatsifikaatioprosesseissa asioita kaunisteltiin, vähäteltiin ja niistä jopa valehdeltiin paljon. Toisaalta virallisten sidonnaisuuksien perusteella, joihin prosessissa keskityttiin, voi tehdä vain osittaisia päätelmiä heidän uskomuksistaan."

Eugen Schwabin oli vastattava kahteen "kyselyyn": ensin 7.2.1946 "Escher Wyssin tehtaan kaupallisena johtajana" ja toiseen 4.1.1946 "Ravensburgin kauppakamarin neuvonantajana". "Tämä ei periaatteessa ole epätavallista", Weise jatkoi.

Asiakirjojen mukaan Eugen Schwabin tapaus selvitettiin "ryhmässä A". "Se vastaa vapauttavaa päätöstä", Weise selitti. "Lähteitä täytyisi tutkia tarkkaan sen arvioimiseksi, oliko päätös oikeutettu nykypäivän näkökulmasta. Eugen Schwabin antamat tiedot vaikuttavat kuitenkin uskottavilta eivätkä paljasta merkittäviä natsisyytöksiä."

Nykyhistorian professori Peter Fäßler Paderbornin yliopistosta yhtyi tähän. Hän tarkasteli asiakirjoja ja kirjoitti AFP:lle 20.6.: "Denatsifikaatioasiakirjat eivät osoita, että Eugen Schwab olisi ollut korkea-arvoinen kansallissosialisti."

Weise kuitenkin selvensi, että "on vaikea tietää, ovatko asiakirjojen tiedot luotettavia. Monille ihmisille oli selvästi hyötyä tietojen piilottamisesta, tosiasioiden kaunistelusta tai väärien lausuntojen tietoisesta antamisesta, mikä on lain mukaan rangaistavaa. Sen vuoksi ei ole mahdollista sanoa enempää ilman denatsifikaatiosta vastuussa olleiden oikeudenkäyntiosastojen aineistojen tarkistamista". Myös Fäßlerin mukaan asiakirjojen perusteella ei voi vetää johtopäätöksoä Schwabin poliittisista näkemyksistä.

Asiakirjojen mukaan Eugen Schwab ilmoitti olleensa jäsen kolmessa natsi-Saksassa toimineessa järjestössä: urheilun ja liikuntakasvatuksen kattojärjestö NSRL:ssä, ammattijärjestö DAF:ssa ja kolmannen valtakunnan aikaisessa sosiaalihuollon järjestö NSV:ssä.

"Lausuntonsa mukaan Schwab liittyi NSRL:n, kun Saksan alppiliitto (DAV) liitettiin osaksi samaa natsiyhdistystä", Weise selitti. "Mainittujen natsijärjestöjen jäsenyyttä ei pitäisi pitää erityisenä syytöksenä natsismiin liittyen."

Hän lisäsi: "Monet valitsivat jäsenyyden järjestöissä kuten NSV ja NSFK, joita pidettiin (virheellisesti) epäpoliittisina, osoittaakseen yhtäältä läheisyyttä puolueeseen kuitenkaan liittymättä NSDAP:hen joko opportunistisesti tai painostuksen alaisena. Toisaalta jäsenyys oli usein vaihtoehto, kun NSDAP:n jäsenyys ei ajoittain ollut mahdollinen jäsenyysrajoitusten vuoksi. Oli vaikea välttää Saksan työrintaman (DAF:n) jäsenyyttä, jos oli johtavassa asemassa taloudessa."

Weisen mukaan "Eugen Schwabin sidonnaisuudet ovat tyypillisiä 'seuraajalle' eivätkä ole millään tapaa merkittäviä".

Fäßler kommentoi Schwabin jäsenyyksiä samoin: "Ne osoittavat, että Eugen Schwab eli sopeutuneena 'seuraajana' kansallissosialistisessa Saksassa. Ne ovat osittain automaattisia jäsenyyksiä (DAF) tai jäsenyyksiä, jotka viestittävät minimaalista halukkuutta osallistua 'kansallissosialistiseen kansankokonaisuuteen'."

Eugen Schwab ei myöskään ollut Hitlerin läheinen luottohenkilö. "Ei ole mitään näyttöä, että Schwabilla olisi ollut erityistä tai ylipäätään mitään suhdetta Hitleriin", Weise sanoi.

Myöskään Fäßler ei ole tietoinen läheisestä suhteesta. "Minusta on epätodennäköistä, että Eugen Schwab oli 'Adolf Hitlerin läheinen uskottu'. En ole tietoinen vastaavista tiedoista asiaankuuluvassa kirjallisuudessa. Liittovaltion arkistossa tehty haku ei myöskään paljastanut vastaavia tietoja."

Escher Wyss AG:n tehdas Ravensburgissa

Sveitsiläisellä teollisuusyhtiö Escher Wyssillä oli myös toimipiste Ravensburgissa Etelä-Saksassa. AFP pyysi paikalliselta kaupunginarkistolta lisätietoja. Ravensburgin kaupunginarkiston johtaja Silke Schöttle kertoi sähköpostitse 14.6. viitaten alueesta kertovaan kirjaan, että Escher Wyss ja muut yritykset työllistivät ihmisiä leiriltä, jolla oli pakkotyöläisiä ja ulkomaalaisia työntekijöitä. Vuonna 1943 336 leirin ulkomaalaisista työntekijöistä oli töissä Escher Wyssillä mukaan lukien 86 sotavankia. Vuoteen 1944 mennessä ulkomaalaisten työntekijöiden määrä Escher Wyssillä oli noussut yli 400:aan. Heidän joukossaan oli useita venäläisiä naisia.

Natsien valtakautena leirejä käytettiin eri tarkoituksiin: tuhoamisleirejä kuten Auschwitz-Birkenauta käytettiin suunnitelmalliseen kansanmurhaan, ja keskitysleirejä käytettiin ihmisten vangitsemiseen, erotteluun, hyväksikäyttöön, nöyryyttämiseen ja pelotteluun. Sotavankileireillä ja niin kutsutuilla siviilityöleireillä miljoonien pakkotyöläisten ja sotavankien kaikkialta Euroopasta oli työskenneltävä hyvin karuissa olosuhteissa.

Fäßler sanoi: "Minun saatavilla olevien asiakirjojen mukaan Escher Wyss vaikuttaa olleen erikoisteknologian yhtiö, melko kiinnostava, mitä aseistukseen tulee, ja näin ollen myös aktiivinen yhteistyökumppani kansallissosialistisessa taloudessa. Vaikuttaa varmalta, että siellä käytettiin pakkotyövoimaa. Kaikki viittaa siihen, että yhtiö - ja niin ollen todennäköisesti myös Eugen Schwab - oli osallisena kansallissosialistisen hallinnon ja talouden toiminnassa." Tässä mielessä voisi puhua syyllisyydestä ja historiallisesta vastuusta. "En kuitenkaan näe mitään viittauksia epätavallisesta, korkeasta vastuusta", Fäßler sanoi.

Weise vahvisti: "Tietääkseni myös Escher Wyss käytti sotavankeja Ravensburgissa ja pakkotyöläisiä Lindaussa." Vaikka Escher Wyss nähtävästi olikin "osa epäinhimillistä pakkotyövoiman käyttöä natsien sotataloudessa", tämä "ei selvästi johtunut kaupallisen johtajan erityisesti suhteesta Hitleriin". Weisen mukaan "Eugen Schwabilla ei ollut omaa "keskitysleiriä". On kuitenkin totta, että Escher Wyss hyötyi pakkotyövoimasta natsien valtakautena.

27. kesäkuuta 2022 Lisätty vahvistus Walter Dybilaszin henkilöllisyydestä ja Saksan liittovaltion arkiston tietoja hänestä sekä vertailu häntä esittävistä valokuvista. Lisätty kommentteja nykyhistorian professori Peter Fäßleriltä
Kääntänyt ja sovittanut suomeksi: