Mielenosoittaja heiluttaa Viron lippua Tallinnassa 20.3.2021 automielenosoituksessa, jossa vastustettiin koronarajoituksia. ( AFP / RAIGO PAJULA)

Viro ei ole todennut kaikkia koronarajoituksia laittomiksi

© AFP 2017-2023. Kaikki oikeudet pidätetään.

Yli sata kertaa sosiaalisessa mediassa kesäkuun 2022 alun jälkeen jaetuissa päivityksissä väitetään, että Viro on todennut kaikki Covid-19-toimet laittomiksi. AFP tarkisti oikeuden asiakirjat ja otti yhteyttä perustuslakiasiantuntijaan ja totesi, että väite on harhaanjohtava. Hallinto-oikeus totesi toukokuussa 2022, että vaatimus rokotuksesta tai negatiivisesta testituloksesta julkisiin tiloihin mentäessä ei ole laillinen. Päätös ei kuitenkaan koske kaikkia koronarajoituksia Virossa, ja se on viety korkeampaan oikeusasteeseen lopullista hyväksymistä varten.

Yli sata kertaa Facebookissa ja Twitterissä jaetuissa päivityksissä (esimerkiksi täällä, täällä, täällä ja täällä) esitetään lainaus henkilöltä, joka sanoo asuvansa Virossa ja väittää, että "oikeus on todennut kaikki koronatoimet täällä laittomiksi".

Päivityksissä sanotaan myös, että oikeus on määrännyt valtion maksettavaksi melkein 60 henkilön yli 70 000 euron oikeudenkäyntikulut.

Päivitysten kommenteissa näkyy peukutus- ja sydänemojeja. "Koska täällä Suomessa???" yksi kommentoija kysyy. Toinen kehottaa ihmisiä tekemään kanteita oikeuteen Suomessa.

Perustuslakiasiantuntijan mukaan päivitykset ovat kuitenkin harhaanjohtavia: Tallinnan hallinto-oikeus on todennut vain jotkut Covid-19-pandemian aikana käyttöön otetut rajoitukset laittomiksi.

Kyseessä oli poikkeuksellinen päätös, joka vaatii vielä korkeamman oikeusasteen hyväksynnän, asiantuntija sanoi.

Kuvakaappaus harhaanjohtavasta päivityksestä (otettu 21.6.2022)

Mitä päätös koskee?

Väitteiden tarkistamiseksi AFP teki internethaun asiaan liittyvillä avainsanoilla selvittääkseen, onko päivityksissä mainittua oikeuden päätöstä tapahtunut.

AFP löysi mediasta raportteja Tallinnan hallinto-oikeuden päätöksestä 31.5.2022 koskien Viron hallituksen vuonna 2021 käyttöön ottamia koronarajoituksia. Päätös ei kuitenkaan ollut sama kuin mitä sosiaalisen median päivityksissä esitettiin.

Oikeuden asiakirjan mukaan (katsottavissa täällä) oikeus totesi, että todistukset rokotteesta tai negatiivisesta testituloksesta ovat perustuslain vastaisia, sillä ne tarkoittivat käytännössä pakollista rokotusta. Oikeudessa käsiteltiin myös kysymyksiä lainsäädännöstä Covid-19:n vastaisten rajoitusten täytäntöönpanossa.

Päätöksestä kirjoitettiin luotettavissa medialähteissä kuten Viron yleisradioyhtiö ERR:ssä viroksi ja englanniksi.

Koronaviruspandemia Virossa

Viron hallitus tiukensi koronarajoituksia lokakuussa 2021 silloisen kriittisen tautitilanteen vuoksi.

Tämä tarkoitti, että julkisiin tiloihin kuten urheilutapahtumiin, saunoihin, kylpylöihin, ravintoloihin ja teattereihin mentäessä oli osoitettava todistus rokotuksesta tai viimeisen kuuden kuukauden aikana sairastetusta Covid-19-taudista. Negatiivinen testitulos ei enää riittänyt.

Muutos rajoitti rokottamattomien henkilöiden pääsyä julkisiin tiloihin ja tapahtumiin. Lisäksi ei riittänyt enää, että suun ja nenän peitti esimerkiksi huivilla, vaan maskeista tuli pakollisia julkisessa liikenteessä, kaupoissa ja muissa sisätiloissa. Koronatodistusta näissä paikoissa ei vaadittu.

Ennen lokakuun muutosta käytössä oleviin rajoituksiin kuului vaatimus koronatodistuksen esittämisestä tiettyihin tiloihin mentäessä, mutta tuolloin myös negatiivinen koronavirustestitulos hyväksyttiin. Sääntöjen tiukentuminen seurasi Viron koronavirusriskitason nostamista "erittäin korkeaksi" lokakuun puolivälissä.

YLE:n mukaan maaliskuussa 2022 Viro poisti suurimman osan koronarajoituksistaan lukuunottamatta vaatimusta käyttää maskia ja pitää turvavälejä sisätiloissa. Maskivaatimus poistettiin huhtikuussa VisitEstonia-sivuston mukaan.

Mitä oikeus päätti?

Toukokuun 2022 oikeuden päätös, johon harhaanjohtavissa sosiaalisen median päivityksissä viitataan, rajoittuu koronatodistusta koskeviin rajoituksiin. Muut rajoitukset kuten maskin käyttäminen tietyissä julkisissa tiloissa, rajoitukset kokoontumisten koolle, turvavälit, käsien desinfiointi ja karanteeni tartunnan saaneille eivät sisältyneet päätökseen.

Tallinnan hallinto-oikeus totesi:

- vaikka valtiolla on oikeus vaatia testaamista, koronatodistusten käyttäminen tarkoitti käytännössä rokotusten tekemistä pakollisiksi, mitä niiden ei ole tarkoitus olla;

- rajoituksissa käytettiin määritelmiä, jotka olivat epätarkkoja tai epäselviä, minkä vuoksi tapa, jolla koronaviruksen rajoittamiseksi tarkoitettuja sääntöjä pantiin täytäntöön, oli kyseenalainen: niiden täytäntöön paneminen hallinnollisella säädöksellä oli perusteltua lyhyellä ajanjaksolla, mutta tätä varten olisi pitänyt säätää laki pandemian pituuden vuoksi;

- että 56 kantajalle, jotka toivat asian oikeuteen, maksetaan 80 889,70€ oikeudenkäyntikulujen korvaamiseksi.

Perustuslain professori Paloma Krõõt Tupay Tarton yliopistosta selitti päätöstä AFP:lle 20.6.2022.

Hänen mukaansa tuomioistuin totesi, että koronatodistukset "olivat suhteettomia ihmisten oikeuksiin, vapauksiin, ihmisten oikeuteen harjoittaa elinkeinoa nähden" ja että "ne olivat liian rajoittavia verrattuna mahdollisiin seurauksiin".

Lisäksi oikeudessa käsiteltiin kysymyksiä liittyen koronatoimien täytäntöön panemisen taustalla oleviin lainsäädännöllisiin prosesseihin, hän sanoi. Pandemian alussa toimet olivat osa hallituksen päättämiä hätätilanteen säädöksiä. Krõõt Tupayn mukaan demokraattisessa valtiossa parlamentti kuitenkin päättää ihmisten perusoikeuksia rajoittavista oikeudellisista periaatteista. "Ei pitäisi olla toimeenpanevan elimen oikeus keksiä itse mahdollisia oikeuksia rajoittavia rajoituksia", hän sanoi.

Päätös on poikkeuksellinen, ei lopullinen

"Kyseessä ei ole lopullinen päätös, koska sen teki hallinto-oikeus, mikä tarkoittaa, että se oli ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin", Krõõt Tupay sanoi. "Nyt tapaus menee korkeimpaan oikeuteen. Korkein oikeus tekee lopullisen päätöksen noin neljässä kuukaudessa."

Tallinnan hallinto-oikeuden päätös oli poikkeuksellinen Virossa, Krõõt Tupay lisäsi. "Viron tuomioistuimissa ei ole yleistä trendiä päättää, että kaikki rajoitukset olisivat perustuslain vastaisia", hän selitti. "Tämä oli melko poikkeuksellinen päätös verrattuna muihin."

Esimerkiksi marraskuussa 2021 korkein oikeus katsoi, että ei ollut mitään syytä purkaa Viron puolustusvoimien rokotusvaatimusta. ERR raportoi asiasta täällä.

Saman vuoden elokuussa puolustusvoimien henkilökunnan oli esitettävä kahden viikon sisällä todistus koronavirusrokotuksesta tai Covid-19-taudista paranemisesta. Määräajan umpeuduttua puolustusvoimat alkoi erottaa niitä, jotka eivät olleet noudattaneet vaatimusta.

Tapauksen hakijat riitauttivat määräyksen ja pyysivät tuomioistuinta kieltämään työsuhteen päättämisen. Korkein oikeus katsoi, että rokotusvaatimuksen tavoitteet olivat tärkeitä ja että se ei alentanut ihmisarvoa. Oikeus totesi kuitenkin, että mahdollisissa tulevissa käsittelyissä tuomioistuinten on harkittava, olisiko puolustusvoimat voinut käyttää lievempiä keinoja tilanteen ratkaisemiseksi kuin erottaa henkilöt, jotka eivät noudata vaatimusta.

COVID-19