Tässä asiakirjassa ei listata 9 sivua Pfizerin koronarokotteen haittavaikutuksia

© AFP 2017-2023. Kaikki oikeudet pidätetään.

Maaliskuussa Facebookissa on jaettu yli 600 kertaa suomenkielisiä Facebook-päivityksiä, joissa väitetään lääkeyhtiö Pfizerin asiakirjan paljastavan yhdeksän sivun verran koronarokotteen vakavia haittavaikutuksia. Todellisuudessa lista kuitenkin sisältää rokotteen turvallisuusseurantaa varten ennalta mietittyjä lääketieteellisiä komplikaatioita, joita rokotteesta voi teoreettisesti aiheutua, ei rokotteen vahvistettuja haittavaikutuksia, asiantuntijat kertoivat AFP:lle.

"Pfizerin uusia kliiniseen tutkimusvaiheeseen liittyviä dokumentteja on julkaistu. Katsokaapa sivulta 30 alkaen yhdeksänsivuinen luettelo haittavaikutuksista", lukee 1. maaliskuuta 2022 julkaistussa Facebook-päivityksessä.

Väitettä on jaettu Facebookissa yli 600 kertaa (esim. täällä ja täällä) ja se on julkaistu myös Uusi MV-lehti-sivustolla. Väitettä on jaettu myös tuhansia kertoja myös muilla kielillä, kuten ranskaksi ja englanniksi.

Päivityksissä on linkki asiakirjaan, joka on julkaistu "Public Health and Medical Professionals for Transparency" ryhmän toimesta. Ryhmä kuvailee itseään voittoa tavoittelemattomaksi järjestöksi, joka koostuu terveydenhuollon ammattilaisista tavoitteenaan hankkia ja levittää koronarokotteisiin liittyviä tietoja.

Kuvakaappaus harhaanjohtavasta Facebook-päivityksestä (otettu 11.3.2022)

Asiakirjan sivulta 30 löytyy kattava luettelo “erityisen mielenkiinnon kohteena olevista haittatapahtumista" (AESI), jotka sisältävät komplikaatioita aina verenpaineen laskusta erilaisiin oireyhtymiin asti.

Luettelon on verkossa tulkittu viittaavan rokotteeseen liittyviin haittavaikutuksiin:

"Tämä listaus on käytännössä loputon… ja listaa selatessa kyseessä on erityisesti piikitysten aiheuttamia vakavia haittavaikutuksia", Uusi MV-lehti kirjoittaa.

Kuvakaappaus asiakirjasta, jossa luetellaan erityisen mielenkiinnon kohteena olevia haittatapahtumia (otettu 11.3.2022)

Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Useat asiantuntijat kertoivat AFP:lle, että luettelossa viitataan vain ennalta määrättyihin haittavaikutuksiin, joita seurattiin turvallisuusarvioinnin aikana, ei rokotteeseen yhdistettyihin sivuvaikutuksiin.

"Tässä listataan [rokotteen] kaikki potentiaaliset vakavat haittatapahtumat, joita on analysoitu -- Uusia potentiaalisia vakavia haittavaikutuksia ei tästä raportista nouse esille", Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet kertoi AFP:lle 10. maaliskuuta 2022.

Asian vahvisti myös Bordeaux'n yliopiston apulaisprofessori Francesco Salvo, joka toimii Pfizerin rokoteturvallisuuden seurannan koordinaattorina Ranskassa:

"Tämä luettelo ei ole Pfizerin rokotteen haittavaikutusten luettelo, vaan luettelo tapahtumista, jotka rokoteasiantuntijat ympäri maailman määrittelivät ennen rokotekampanjan käynnistämistä tapahtumiksi, joita oli seurattava huolellisesti etukäteen rokotuksen jälkeen, koska ne saattoivat edustaa näiden rokotteiden kielteisiä vaikutuksia."

Mitä AESI-haittatapahtumat ovat?

AESI-haittatapahtumat eroavat tavallisista haittavaikutuksista siinä, että AESI-tapahtumien ja tietyn rokotteen välistä yhteyttä ei ole vielä havaittu.

"Nämä ovat tapahtumia, joita on havaittu muiden rokotteiden yhteydessä ja asiantuntijat ovat esittäneet hypoteeseja mm. kasvohalvaustapauksien, verenvuototapauksien ja neurologisten häiriöiden mahdollisuudesta, jotta niitä voitaisiin tarkastella etukäteen ja koronarokotteita turvallisuutta seurata", Salvo selittää.

Maailman terveysjärjestö WHO määrittelee AESI-haittatapahtumat näin: "ennalta tunnistettu ja ennalta määritelty lääketieteellisesti merkittävä tapahtuma, jolla on potentiaalia olla syy-yhteydessä rokotevalmisteen kanssa.” Kyseisiä tapahtumia tulee järjestön mukaan seurata tarkasti.

Asiakirjan sivulla 16 todetaan, että luettelossa on esimerkiksi käytetty lääketieteellistä MedDRA-sanakirjaa termien valitsemisessa. Salvo huomauttaa, että asiakirjan AESI-luettelo sisältää “kaikki MedDRA-sanakirjan relevantit termit”, joita tarvitaan rokotteen turvallisuuden valvonnassa.

Tämä selittää osittain luettelon laajuuden. Sanakirja sisältää yli 70 000 termiä, joista jokainen yksittäinen haittatapahtuma, kuten sydäninfarkti, voi käsittää yli 200 erilaista tarkempaa määritelmää.

Kuvakaappaus asiakirjan sivulta 16, jossa punainen ympyrä lisätty AFP:n toimesta (otettu 10. maaliskuuta 2022)

Salvo lisäksi huomauttaa, että rokotuksen jälkeen ilman syy-yhteyttä tapahtuvat haittatapahtumat olisi erotettava niistä, joissa syy-yhteys rokotukseen on muodostettu. Rämet on samoilla linjoilla:

"Luonnollisesi myös niin, että kun rokotetta on käytetty valtavasti, niin tapahtuu paljon erilaisia tapahtumia, joilla on ajallinen yhteys rokotukseen. Tärkeintä on seurata, tuleeko jotain oiretta, kuten sydänlihastulehduksia nuorilla miehillä, poikkeavan paljon."

Jotkin seuratuista AESI-tapahtumista onkin myöhemmin yhdistetty tiettyihin koronarokotteisiin. Esimerkiksi mRNA-rokotteiden yhteydessä on havaittu sydänlihastulehdusta ja adenovirusvektorirokotteet ovat yhdistetty veren hyytymishäiriöiden riskiin. Kyseiset haittavaikutukset ovat kuitenkin hyvin harvinaisia, THL toteaa verkkosivuillaan.

Pfizer kertoi AFP:lle, että yhtiö seuraa tarkasti koronarokotteeseen mahdollisesti liittyviä haittavaikutuksia.

"On tärkeää huomata, että valitettavasti rokoteeseen liittymättömiä vakavia haittatapahtumia esiintyy rokotetuilla todennäköisesti samassa määrin kuin väestössä yleensä", Pfizerin tiedottaja Francesca Russo totesi 3. maaliskuuta 2022.

Asiakirja johti väärän tiedon leviämiseen

Pfizerin asiakirja alkoi levitä verkossa joulukuussa 2021. AFP on sen jälkeen tarkistanut useita virheellisiä väitteitä, joiden mukaan asiakirja todistaisi rokotteiden olevan vaarallisia (esim. täällä ja täällä).

Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston tiedottaja Alison Hunt kertoi AFP:lle 2. maaliskuuta 2022, että asiakirja on "osa Pfizer-BioNTechin toimittamaa laajempaa asiakirjakokonaisuutta, jota kutsutaan biologisten lääkkeiden lisenssihakemukseksi."

Asiakirjan julkaiseen ryhmän mukaan dokumentti hankittiin asiakirjojen julkisuutta koskevan lain puitteissa tehdyn tietopyynnön kautta ja julkaistiin verkossa 17. marraskuuta 2021.

Asiakirja sisältää 28. helmikuuta 2021 saakka kerättyjä raportteja eri lähteistä, joihin kuuluu useiden maiden terveysviranomaisia. Raporttien syy-yhteyttä ei kuitenkaan ole vahvistettu ja raportit käsittävät miljoonia rokotettuja ihmisiä maailmanlaajuisesti, Pfizerin tiedottaja Dervila Keane kertoi AFP:lle joulukuussa 2021.

Raportissa ei ilmoiteta tarkkoja kuolinsyitä, ja kuolemantapauksiin voikin kuulua “monisairaita” ihmisiä, kuten syöpäpotilaita, Keane lisää.

Asiakirjaan viitataan verkossa todisteena Pfizerin koronarokotteen turvallisuusongelmista, vaikka asiakirjan lopussa todetaan, että "tiedot eivät paljasta mitään uusia turvallisuusongelmia tai riskejä". Asiakirjassa myös "vahvistetaan rokotteen suotuisa hyöty-riskisuhde."

COVID-19 ROKOTUKSET