Helsingin yliopistollinen sairaala 27. joulukuuta 2020 ( AFP / Alessandro RAMPAZZO)

Harhaanjohtava väite rokottamattomien osuudesta tehohoidossa leviää somessa

© AFP 2017-2023. Kaikki oikeudet pidätetään.

Sosiaalisessa mediassa on marraskuun lopun jälkeen jaettu yli 800 kertaa kuvakaappausta THL:n julkaisemasta kaaviosta, jonka mukaan rokotettujen potilaiden osuus teho-osastoilla olisi kasvanut noin 70 prosenttiin viikolla 46. Kuvakaappaus on kuitenkin harhaanjohtava: Alkuperäisessä julkaisussa todetaan, että kyseisen viikon tiedot olivat puutteelliset. THL vahvisti asian AFP:lle. Päivitetyistä luvuista huomaa, että viikolla 46 rokotettujen osuus teho-osastoilla oli todellisuudessa noin 30-40 prosenttia. Rokottamattomilla on noin 18 kertaa suurempi todennäköisyys joutua sairaalaan koronan vuoksi.

"Piikitettyjen osuus tehohoitopotilaista on n.70% joka selviää tästä STM:n julkaisusta löytyvästä kaaviosta", lukee 23. marraskuuta 2021 julkaistussa Facebook-päivityksessä. Päivityksessä on kuvakaappaus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) julkaisusta.

Samankaltaisia väitteitä on jaettu yli 800 kertaa Facebookissa (esim. täällä ja täällä). Väite leviää myös Twitterissä.

Kuvakaappaus harhaanjohtavasta Facebook-päivityksestä (otettu 10.12.2021)

Kuvakaappaus on peräisin THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) 18. marraskuuta 2021 järjestämästä koronatilannekatsauksesta. Tilaisuudessa, jonka diaesityksestä kuvakaappaus on otettu, käytiin läpi Suomen koronatilannetta.

Kuvakaappauksessa näkyy kaavio, joka kuvaa teho-osastolla olevien potilaiden osuutta rokotustilanteen mukaan. Kaavion oikeassa reunassa näkyvässä palkissa, eli viikolla 46, rokotettujen potilaiden osuus teho-osastolla vaikuttaa kasvaneen huomattavasti.

Kaavio näyttää osoittavan, että vähintään yhden koronarokoteannoksen saaneiden potilaiden osuus on noin 70 prosenttia kaikista tehohoitopotilaista. Kuvaajassa vihreä väri kuvaa rokottamattomia potilaita ja muut värit rokotteen saaneita.

THL kuitenkin kertoi AFP:lle, että viikon 46 tiedot olivat vajaat.

"Kuvan viimeisen viikon eli viimeisten pylväiden tiedot ovat vajaat, kuten diassa huomautetaan", Oliver Kiviharju THL:n viestinnästä kertoi AFP:lle 30. marraskuuta 2021.

Alkuperäisen dian alareunassa onkin merkintä vajaista tiedoista. Joissakin somepäivityksissä tämä merkintä on rajattu pois.

Asiasta mainittiin myös itse tilaisuudessa:

"Tuo viimeinen palkki on vasta, siinä on vain yksi raportoitu tapahtuma, tai yhdestä paikasta, eli siinä on niin vähän ihmisiä vielä, että sitä ei kannata sitä viimeistä katsoa", STM:n viestintäpäällikkö Riikka Nurmi sanoo videolla kohdassa 7:15.

Päivitetyt versiot samasta kaaviosta osoittavat, että itse asiassa rokottamattomien osuus teho-osastolle joutuneista ihmisistä oli noin 60-70 prosenttia viikolla 46, ei toisin päin. AFP on merkinnyt viikon 46 tiedot alla:

Viikon 46 (vasemmalla) ja viikon 48 (oikealla) kaavioiden vertailu, jossa viikon 46 tiedot ovat merkitty AFP:n toimesta punaisella. Niin ikään viikon 48 tiedot ovat vajaat viimeisimmän viikon osalta. 

Rokottamattomat yliedustettuina koronapotilaiden joukossa

Viikon 46 päivitetyt luvut ovat linjassa THL:n havainnon kanssa, jonka mukaan rokottamattomilla on suurempi riski joutua sairaalaan koronan vuoksi kuin rokotetuilla.

"Rokottamattomat ovat syys-lokakuun aikana päätyneet koronavirustartunnan seurauksena erikoissairaanhoitoon 18 kertaa todennäköisemmin ja tehohoitoon 30 kertaa todennäköisemmin kuin rokotetut", THL kertoi verkkosivuillaan 2. joulukuuta 2021.

Myös marraskuun 18. päivän tilannekatsauksessa todettiin, että rokottamattomien osuus koronapotilaiden joukossa on merkittävä.

"Rokottamattomia on vain 14 prosenttia enää tästä väestöstä, mitä tässä tarkastellaan, mutta heidän osuutensa sairaalahoidosta on kuitenkin 70 prosenttia", Nurmi kertoo tilaisuudessa.

Tehohoidon ikävakioitu ilmaantuvuus rokotesuojan mukaan (THL)
ROKOTUKSET COVID-19