Ison-Britannian terveysdata ei osoita, että rokotetuilla on 6-kertainen riski kuolla koronaan

© AFP 2017-2023. Kaikki oikeudet pidätetään.

Facebookissa kesä- ja heinäkuussa tuhansia kertoja jaetussa artikkelissa väitetään, että Ison-Britannian terveystietojen mukaan riski kuolla koronaan on kuusi kertaa suurempi rokotetuilla kuin rokottamattomilla. Väite on harhaanjohtava: Englannin kansanterveyslaitos kertoi AFP:lle, että kyseessä oleva tekninen tiedote ei tue päätelmää.

“Painostus K-piikkien ottamiselle kiihtyy ja sen myötä alkaa nousta esiin rokotuksia vastustavia tahoja. Hyvä näin, sillä Iso-Britannian terveysaineistosta on käynyt ilmi, että riski kuolla K-virukseen on rokotetuilla 6-kertainen verrattuna rokottamattomiin", kirjoitetaan 28. kesäkuuta 2021 julkaistussa Facebook-päivityksessä.

Päivityksessä on linkki Life Site News-sivustolla 18. kesäkuuta 2021 julkaistuun artikkeliin. AFP on myös aikaisemmin tarkistanut samalla sivustolla julkaistuja harhaanjohtavia väitteitä koronapandemiasta. Sivuston on perustanut kanadalainen abortinvastainen järjestö.

Linkkiä artikkeliin on jaettu Facebookissa yli 2 900 kertaa Crowdtangle-työkalun mukaan. AFP on tarkistanut saman väitteen myös saksaksi ja puolaksi. Suomeksi väitettä on jaettu satoja kertoja.

Kuvakaappaus Facebook-päivityksestä (otettu 19.7.2021)

Life Site News-sivuston mukaan Ison-Britannian terveysdata osoittaa, että koronaviruksen muunnoksen aiheuttama kuolleisuus on kuusi kertaa suurempi rokotetuilla kuin rokottamattomilla.

Artikkelissa viitataan 18. kesäkuuta 2021 julkaistuun tekniseen tiedotteeseen, jonka on laatinut Englannin kansanterveyslaitos Public Health England (PHE). Artikkelissa siteerataan tiedotteen tietoja ja tehdään seuraavat laskelmat:

"26 ihmistä kuoli niistä 4 087:stä, jotka olivat täysin rokotettuja 14 päivää tai enemmän ennen positiivista testitulosta koronaviruksen deltavariantinsta. Tämä vastaa 0,00636 prosentin kuolleisuusastetta, joka on 6,6 kertaa suurempi kuin 0,000957 kuolleisuus - eli 34 kuolemantapausta 35 521 rokottamattoman deltavarianttiin sairastuneen kohdalla.”

Life Site News-sivuston tiedot tapausten määristä pitävät paikkansa. Kun kuolemia verrataan pelkästään delta-tapausten määrään, PHE:n tiedotteesta käy ilmi, että täysin rokotettujen keskuudessa kuolemantapausten määrä on noin 6,6 kertaa suurempi.

Taulukko PHE:n tiedotteesta, jossa listataan koronakuolemien määrä rokotettujen ja rokottamattomien keskuudessa 1. helmikuuta ja 14. kesäkuuta 2021 välillä. AFP on lisännyt punaiset ympyrät (PHE)

Facebook-päivitysten mukaan tämä rokotettujen potilaiden korkeampi kuolleisuus on todiste rokotteiden tarpeettomuudesta.

"Jos haluat elää, ja vieläpä terveenä, miksi ottaisit piikin? Itse ainakaan en keksi yhtäkään syytä, miksi itse ottaisin", päivityksessä sanotaan.

Väite, jonka mukaan koronaviruksen aiheuttama kuolleisuus on kuusi kertaa suurempi rokotetuilla kuin rokottamattomilla, on kuitenkin irrotettu asiayhteydestä.

Riittämättömät tiedot yhteyden muodostamiseksi

Väitteen tarkistamiseksi AFP tiedusteli PHE:lta, onko rokotetuilla ihmisillä suurempi riski kuolla koronan delta-muunnokseen.

PHE:n tiedottaja Luke Weeks kertoi AFP:lle sähköpostin välityksellä 30. kesäkuuta 2021, ettei PHE ole koskaan antanut tällaista lausuntoa. Weeksin mukaan tartuntojen suuri määrä rokotettujen keskuudessa on päinvastoin odotettavissa:

"Kun väestön rokotuskattavuus on erittäin korkea, on odotettavissa, että suuri osa tapauksista esiintyy rokotetuilla henkilöillä, vaikka rokote olisikin erittäin tehokas. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että suurempi osa väestöstä on rokotettuja kuin rokottamattomia", Weeks selittää.

Life Site News-sivusto sen sijaan tekee johtopäätöksiä vertailemalla pelkästään rokotettuja ja rokottamattomia potilaita, mutta ei huomioi eroavaisuuksia ryhmien välillä. Todellisuudessa suuri osa potilaista, jotka ovat jo saaneet kaksi rokoteannosta, on huomattavan vanhoja.

Ison-Britannian rokotuksista vastaava Joint Committee on Vaccination and Immunisation muodostaa rokotusjärjestyksen "ensisijaisesti iän perusteella." Siinä missä rokottamattomien määrä on suuri nimenomaan nuoremmassa väestössä, Ison-Britannian julkisesta terveydenhuollosta vastaava NHS raportoi, että jopa yhdeksän kymmenestä yli 50-vuotiaasta on rokotettu kahdella annoksella.

Taulukko, josta käy ilmi rokotteen saaneiden osuus väestöstä (NHS)

Tämä tarkoittaa sitä, että riskiryhmät ja iäkkäät potilaat ovat yliedustettuina kaksi rokoteannosta saaneiden henkilöiden ryhmässä. Weeksin mukaan tämä tilastollinen epätasapaino selittää, miksi suuri osa tapauksista esiintyy rokotetuilla henkilöillä:

"Tämä voi olla huomattavaa, kun rokotukset ovat suunnattu ensisijaisesti henkilöille, jotka ovat alttiimpia tai joilla on suurempi riski sairastua vakavaan tautiin, kuten Ison-Britannian koronarokotusohjelmassa. Näin on erityisesti silloin, kun tarkastellaan vakavan taudin seurauksia, kuten sairaalahoitoja tai kuolemantapauksia."

"Riskiryhmiin kuuluvilla henkilöillä voi myös olla suurempi riski joutua sairaalahoitoon tai kuolla muista kuin koronan aiheuttamista syistä, joten he saattavat joutua sairaalahoitoon tai kuolla koronaviruksen kanssa eivätkä koronaviruksen takia", Weeks lisää.

Tästä syystä rokotteiden tehokkuudesta ei voida tehdä päätelmiä vertaamalla pelkästään rokotettujen ja rokottamattomien kuolemantapauksia.

Sen sijaan samassa tiedotteessa, johon Life Site News-sivusto viittasi artikkelissaan, rokotteen tehokkuuden kerrotaan kahden annoksen jälkeen olevan 94 prosenttia sairaalahoitoa vaativaa tautia vastaan. Tämä koskee sekä alfa- että delta-variantteja.

Taulukko, jossa esitetään rokotteen teho sairaalahoitoa vastaan (PHE)

“Simpsonin paradoksista” johtuva tilastollinen harha

Professori Helmut Küchenhoff kertoi AFP:lle 8. heinäkuuta 2021, että Life Site News-sivuston väite on "klassinen esimerkki" Simpsonin paradoksista. Küchenhoff on tilastotieteilijä Münchenissä sijaitsevassa Ludwig Maximilians yliopistossa.

Simpsonin paradoksissa tilastot voivat johtaa ristiriitaisiin päätelmiin riippuen siitä tarkastellaanko alaryhmiä yksittäin tai kokonaisuutena.

Küchenhoff kertoi AFP:lle, että kun yksittäiset alaryhmät sisällytetään kokonaisryhmään, tämä johtaa kokonaistulokseen, joka on tilastollisesti oikea, mutta jolla ei ole sisällöllistä merkitystä. Tulosta vääristävät yksittäisten ryhmien suuret luvut.

Esimerkiksi Facebook-päivitysten kohdalla kahdella annoksella rokotettujen henkilöiden ryhmässä on paljon enemmän yli 50-vuotiaita kuin rokottamattomien henkilöiden ryhmässä.

"Tietoja on tarkasteltava ositettuna eli ikärakenteeltaan. Molemmissa ikäryhmissä rokotetut pärjäävät paremmin. Mutta ylipainon vuoksi tämä tilanne kääntyy päinvastaiseksi. Se on paradoksi", Küchenhoff selittää.

Myös Karlsruhen teknillisen instituutinNorbert Henze vahvisti AFP:lle 8. heinäkuuta 2021, että PHE:n tilastoissa on havaittavissa Simpsonin paradoksi.

PHE julkaisi 25. kesäkuuta 2021 toisen teknisen tiedotteen - heti Life Site News-sivuston siteeraaman tiedotteen jälkeen-, jossa rokotettujen ja rokottamattomien ryhmät olivat eroteltu iän perusteella. Tilastot osoittavat, että kun samoja ikäryhmiä vertaillaan keskenään, kuolemantapausten määrä on suurempi rokottamattomien keskuudessa.

Alla olevasta taulukosta käy ilmi, että rokottamattomien yli 50-vuotiaiden ryhmässä oli 976 delta-tapausta ja 38 kuolemantapausta. Sen sijaan kahden rokotteen saaneiden yli 50-vuotiaiden ryhmässä delta-tapauksia oli 3 546 ja kuolemantapauksia 50. Tässä ikäryhmässä rokottamattomien kuolleisuus (3,8%) on siis suurempi kuin rokotettujen (1,4%).

Tämän lisäksi kahden rokotteen saaneiden alle 50-vuotiaiden ryhmässä ei tiedotteessa ole kirjattu yhtäkään kuolemantapausta.

Taulukko PHE:n tiedotteesta, jossa listataan koronakuolemien määrä rokotettujen ja rokottamattomien keskuudessa 1. helmikuuta ja 21. kesäkuuta 2021 välillä. AFP on lisännyt punaiset ympyrät (PHE)
Kääntänyt ja sovittanut suomeksi:
COVID-19 ROKOTUKSET