Sosiaalisessa mediassa leviää harhaanjohtavia väitteitä Norjan sähkön hinnoista

Kun sähkön hinnat nousivat ennätyslukemiin Suomessa tammikuun 2024 alussa, laajasti jaetussa sosiaalisen median päivityksessä väitettiin, että sähkö Norjassa on ollut halvempaa kuin Suomessa viimeisen kahden vuoden aikana, koska Norjassa käytetty norjalainen sähkö myydään sähköpörssi Nord Poolin ulkopuolella. Asiantuntijat kertoivat kuitenkin AFP:lle, että suurin osa sähköstä Norjassa kulkee Nord Poolin kautta. Tilastot osoittavat, että sähkön hinnat vaihtelevat merkittävästi Norjassa maan eri osien välillä sähköverkon toiminnan vuoksi ja että vaikka hinnat ovat edullisempia Pohjois-Norjassa, maan eteläosassa sähkö on ollut kalliimpaa kuin Suomessa kahden viime vuoden aikana.

"Mulla asuu vaimon sisko norjassa. Siellä sijaitsee sähköpörssi #nordpool", sanotaan suomenkielisessä 4.1.2024 julkaistussa päivityksessä X:ssä. Päivitystä on jaettu yli 300 kertaa. Siinä väitetään lisäksi, että "heillä ei ole sähkö noussut tässä 2 vuoden aikana kertaakaan yli 12 sentin, norm. 3-5 senttiä. Meillä silti sähkö voi maksaa 2 euroa/kwh". Päivityksessä vedetään johtopäätös, että hintaero johtuu siitä, että Norja myy sähköä Norjassa pörssin ulkopuolella.

Väitteitä jaettiin myös yli 200 kertaa Facebookissa.

Päivitykset levisivät sen jälkeen, kun Suomen sähkön hinnat nousivat ennätyslukemiin tammikuun alussa ja olivat korkeimmillaan 2,35€/kWh kylmän sään ja voimaloiden vikaantumisen vuoksi.

Image
Kuvakaappaus harhaanjohtavia väitteitä jakavasta päivityksestä (otettu 11.1.2024)

Vertailu Norjan hintojen kanssa on kuitenkin harhaanjohtavaa. Tiedot keskimääräisistä vuosittaisista sähkön hinnoista osoittavat, että vaikka on totta, että sähkön hinnat Pohjois-Norjassa ovat matalampia kuin Suomessa, maan eteläosan hinnat ovat korkeampia. Asiantuntijat kertoivat AFP:lle myös, että suurin osa norjalaisesta sähköstä myydään Nord Poolin kautta.

Kysyntä ja tarjonta määrittävät sähköpörssin hinnat

Nord Pool toimi alun perin ainoastaan Norjassa mutta on nyt useassa Euroopan maassa toimiva sähköpörssi, kuten Norjan öljy- ja energiaministeriön ylläpitämän Energy Facts Norwayn sivustolla kerrotaan. Pörssissä seuraavan päivän kysyntä ja tarjonta määrittävät spot-hinnan eli sähkön tuntikohtaisen hinnan.

"Sähköpörssi ei itse käy kauppaa, vaan osapuolet käyvät sähköpörssissä kauppaa", Maarit Uusitalo, markkinaratkaisuista vastaava yksikön päällikkö kantaverkkoyhtiö Fingridistä, kertoi AFP:lle 10.1.2024. Hän sanoi, että tuottajat ja kuluttajat tekevät tarjouksensa alueelle, jolla he toimivat: "Suomalaiset tuottajat tarjoavat tuotantonsa Suomen tarjousalueelle, ja norjalaiset tuottajat tarjoavat tuotantonsa sille Norjan tarjousalueelle, jolla sijaitsevat. Kuluttajat toimivat vastaavalla tavalla." Tarjoukset yhdistetään pörssissä ja hinta muodostuu tarjonnan ja kysynnän leikkauskohtaan, hän selitti. "Hintaa määritettäessä huomioidaan alueiden välinen siirtomahdollisuus, eli halvemmalta alueelta siirtyy sähköä kalliimmalle alueelle niin paljon kuin siirtokapasiteetti antaa myöten", hän lisäsi. "Kun alueiden väliset hinnat eroavat, kertoo se siitä, että siirtokapasiteetti alueiden välillä on täysin käytetty."

Kuten Iltalehden jutussa kerrotaan, sähkön kysyntä vastaa sähkön kulutusta. Sähkö on yleensä halvempaa öisin, jolloin kulutusta on vähemmän, kun taas kulutuspiikkejä, eli myös hintapiikkejä, on klo 8–10 aamuisin ja klo 16–20  iltaisin. Tarjonta puolestaan riippuu esimerkiksi tuotantolaitosten toiminnasta ja tuulesta, joka vaikuttaa siihen, kuinka paljon tuulivoimaa voidaan tuottaa, artikkelissa sanotaan.

Hinnat vaihtelevat Norjassa

On harhaanjohtavaa väittää, että sähkö on edullisempaa Norjassa kuin Suomessa. Se, kummassa maassa sähkö on edullisempaa, riippuu tarkasteltavasta ajanjaksosta ja alueesta.

Ensinnäkin väite, että sähkön hinta ei ole noussut yli 0,12€/kWh:n kahden viime vuoden aikana Norjassa, on harhaanjohtava.

Joulukuussa 2021 Norjan hallitus otti käyttöön toimia, joilla tuetaan kotitalouksia ja elinkeinoelämää ennätyskalliiden sähkön hintojen vuoksi. Kuten hallituksen sivuilla kerrotaan, syyskuusta 2023 lähtien hallitus maksoi 90% ylimenevästä osuudesta, kun sähkön tuntihinta ylitti 0,70kr/kWh (0,061€/kWh) ilman arvonlisäveroa. Tammikuusta 2024 alkaen raja on ollut 0,73kr/kWh (0,064€/kWh). Valuuttamuunnokset perustuvat 24.1.2024 käytössä olleeseen kurssiin.

Kuten Norjan tilastokeskuksen neljännesvuositiedot kuitenkin osoittavat, sähkön hinta Norjassa on ollut yli 0,12€/kWh, eli 1,37kr/kWh (137 äyriä/kWh), monta kertaa viimeisen kahden vuoden aikana tarkasteltaessa sekä sähkön hintaa ilman arvonlisäveroa ja siirtomaksua ("kraftpris ekskl. mva" alla olevassa taulukossa) että kotitalouksien tosiasiassa maksamaa hintaa eli sähkön kokonaishintaa, johon kuuluu siirtomaksu ja verot ja josta on poistettu valtion tuki ("kraft og nett i alt inkl. avgifter fratrukket strømstøtte"). Luvut on merkitty taulukkoon:

Image
Norjan tilastokeskuksen tilasto "Kotitalouksien sähkön hinnat, siirtomaksu ja verot tilastollisen muuttujan ja vuosineljänneksen mukaan" vuosilta 2022–2023 (kuvakaappaus otettu 11.1.2024; merkinnät AFP:n lisäämiä)

Toiseksi sähkön hinnat vaihtelevat merkittävästi Norjan eri alueiden välillä, asiantuntijat kertoivat AFP:lle.

Energia-alan yrityksiä edustavan Energiateollisuuden johtaja Pekka Salomaa kertoi AFP:lle puhelimitse 10.1., että tämä liittyy siihen, että Norjan kantaverkko on heikompi kuin Suomessa osittain maan maantieteen vuoksi. "Sähkön tarjonta- ja kysyntätilanteet vaihtelevat pitkin maata, eli pohjoisessa on tyypillisesti ollut ylitarjontaa ja etelässä taas sitten ei ole ollut", hän sanoi.

Tämän vuoksi Norja on jaettu neljään eri tarjousalueeseen Nord Poolissa, kun taas koko Suomi on yhtä aluetta.

"Yleistäen voi sanoa, että Etelä-/Länsi-Norjassa (Oslo, Bergen ym.), jossa valtaosa väestöstä asuu, markkinahinta on ollut nyt energiakriisin aikana korkeampi kuin Suomessa ja pohjoisempana (Tromssa, Trondheim) alempi", hän sanoi sähköpostissa 9.1.

Norjalaisen energia-alan teknologiayrityksen analyysipäällikkö Tor Reier Lilleholt oli samaa mieltä. Hän viittasi vuosittaisiin keskiarvohintoihin Nord Poolissa vuosina 2022–2023: Suomessa keskiarvo oli 105€/MWh, kun taas Kristiansandissa Norjan eteläisimmällä tarjousalueella se oli 145€/MWh mutta vain 27€/MWh in Tromssassa pohjoisimmalla alueella.

"Mutta silti Norjan pohjoisosassa kyseisen aikajakson päivittäisten keskiarvojen korkein hinta oli 305€ kalliimpien tuntien kohdalla", hän lisäsi. "Suomessa korkein hinta oli vain 257€/MWh."

Suomen ja Norjan tarjousalueiden vuosittaiset keskiarvohinnat ovat nähtävissä Nord Poolin sivuilla (arkistoitu versio). Alla olevassa taulukossa näkyy Suomen ja Norjan tarjousalueiden keskiarvot vuosilta 2022–2023 (Molde ja Trondheim muodostavat yhden alueen):

Image
Kuvakaappaus vuosittaisista keskiarvohinnoista Nord Poolissa Suomen ja Norjan tarjousalueilla (otettu 11.1.2024)

Suurin osa sähköstä Nord Poolin kautta

Edullisemmat sähkön hinnat Pohjois-Norjassa eivät johdu siitä, että sähköä myytäisiin Nord Poolin ulkopuolella, Lilleholt sanoi ja viittasi vesivoiman tuotantoon. Jos vesivoimavarastot ovat täynnä, sähkö ei maksa mitään, hän sanoi.

"Pohjois-Norjassa oli näin pitkän aikaa, että vesivoimavarastot olivat täynnä, ei, että sähköä myytiin hyvin halvalla Nord Poolin ulkopuolella", hän sanoi. "Koska jos katsoo Nord Poolia, melkein kaikki sähkö Norjassa menee Nord Pool Spotin kautta."

Image
Tromssa Pohjois-Norjassa 19.1.2019 kaamoksessa (AFP / Olivier MORIN)

Yleisemmin Salomaa sanoi, että väitteessä, että sähkö Norjassa on edullista, koska Nord Poolin päämaja on siellä ja koska norjalaista sähköä myydään pörssin ulkoupolella, "ei ole järkeä".

Hän sanoi, että on totta, että sähköpörssi on kotoisin Norjasta, mutta "se on koko Euroopassa yhteinen. Sähkön hinnat ja määrät ja miten se virtaa hinta-alueiden tai rajojen [välillä] määräytyy ihan EU-tasolla sovitulla yhteisellä tavalla, eikä Norjalla siinä mitään erivapauksia ole". Ei kuitenkaan ole kiellettyä myydä sähköä pörssin ulkopuolella, hän sanoi.

Hän lisäsi, että Norjassa suurin osa kuluttajien sähkösopimuksista perustuu pörssin eri hinta-alueiden hintoihin. Suomessa puolestaan useammat valitsevat kiinteähintaisen sopimuksen, hän sanoi: Energiaviraston tietojen mukaan sähkön vähittäissopimuksista 13,7% oli pörssisähkösopimukisa vuoden 2022 lopussa. Kiinteähintaisia sopimuksia kotitalouksille tarjoavat sähköyritykset toimivat kuitenkin yleensä Nord Poolissa ja myös Suomessa suurin osa sähköstä menee Nord Poolin kautta, Salomaa lisäsi. 

Norjan sähköverkko-operaattori Statnettin vanhempi lehdistösihteeri Håkon Smith-Isaksen Holdhus oli samaa mieltä. "Ei ole totta, että hinnat ovat erilaisia Norjan ja Suomen välillä, koska sähköä myytäisiin yhteisten markkinoiden ulkopuolella", hän sanoi sähköpostitse 11.1. "Markkinat ovat tärkein väline tuotannon ja kulutuksen tasapainottamiseen päivän aikana." Hän lisäsi, että yksi syy väärinkäsitykselle voi olla, että joissakin osissa Norjan energiaa kuluttavaa teollisuutta, kuten alumiini-, öljy- ja kaasualoilla, pitkäaikaiset sopimukset ovat yleisempiä kuin pörssiin sidotut. Statnett on yksi Nord Poolin omistajista.

Myös Salomaa korosti, että sähköpörssi mahdollistaa sähköjärjestelmän resurssien käyttämisen mahdollisimman tehokkaasti päivittäisellä tasolla.

Sähköpörssissä myytyä sähköä ei korvamerkitä sen mukaan, missä se on tuotettu, hän sanoi. Kuten Energy Facts Norwayn sivuilla kuitenkin kerrotaan, Norja on useammin vuositasolla sähkön nettoviejä kuin -tuoja. Tilastokeskuksen mukaan Suomi puolestaan kattoi 15% sähkön kulutuksesta nettotuonnilla vuonna 2022.

Ehdota meille faktantarkistusta.

Ota yhteyttä