Sosiaalisessa mediassa leviää epätosia väitteitä induktioliesistä

Induktioliesien toiminta perustuu magneettikenttään, joka kuumentaa levylle asetetun keittoastian pohjan. Sosiaalisessa mediassa laajasti levinneessä suomenkielisessä tekstissä väitetään, että tämä synnyttää niin kutsuttua "likaista sähköä", joka on vaarallista lieden käyttäjälle ja aiheuttaa oireita kuten unettomuutta ja muistiongelmia. Asiantuntijat kuitenkin kertoivat AFP:lle, että lieden synnyttämä magneettikenttä ei ole tarpeeksi voimakas aiheuttaakseen kyseisiä oireita ja että likainen sähkö ei ole tieteessä käytetty termi.

Huhtikuun 2024 lopussa Facebookissa julkaistun suomenkielisen päivityksen otsikko on "Induktiolieden näkymätön haitta". Päivityksessä väitetään, että lieden synnyttämä magneettikenttä vaikuttaa lieden käyttäjään ja "kuluttaa ihmisen energiat". Sen mukaan induktiolieden käyttöön liittyy oireita kuten unettomuutta sekä hermosto- ja muistiongelmia.

Todisteena päivityksessä viitataan Tampereen yliopiston tutkijan kirjoitelmaan, jonka mukaan sähkömagneettisessa induktiossa syntyy niin kutsuttua likaista sähköä, jonka taajuus on yli 50 hertsiä (Hz).

Päivitystä on jaettu yli 170 kertaa. Sen julkaissut Facebook-tili kuuluu yritykselle, joka tarjoaa maailman "näkymättömään puoleen" kohdistuvia "kuntoutuksia". Päivityksen teksti on julkaistu myös yrityksen verkkosivuilla ja Instagram-tilillä.

Image
Kuvakaappaus epätosia väitteitä esittävästä päivityksestä (otettu 20.5.2024)

Päivityksen väitteet ovat epätosia. Asiantuntijat kertoivat AFP:lle, että induktiolieden magneettikenttä voi harvinaisissa tapauksissa vaikuttaa lääkinnällisiin laitteisiin kuten sydämentahdistimiin, mutta liedet eivät aiheuta päivityksessä kuvattuja oireita ja ne ovat yleisesti ottaen turvallisia käyttää. Tässä asiayhteydessä ei myöskään puhuta likaisesta sähköstä, he sanoivat.

Induktiolieden magneettikenttä ei ole riittävän voimakas aiheuttaakseen oireita

Päivitys on oikeassa siinä, että induktioliesi toimii synnyttämällä magneettikentän.

Säteilyturvakeskuksen (STUK) sivuilla (arkistoitu versio) kerrotaan, että induktioliedessä sähkövirta synnyttää keittolevyyn voimakkaan magneettikentän. Magneettikenttä kuumentaa levylle asetetun, magneettisesta materiaalista tehdyn keittoastian pohjan.

Magneettikentät ovat yksi ionisoimattoman säteilyn eli sähkömagneettisen aaltoliikkeen laji. Muita ionisoimattoman säteilyn tyyppejä ovat esimerkiksi radioaallot, mikroaallot ja näkyvä valo.

Toisin kuin päivityksessä väitetään, induktiolieden magneettikenttä ei ole tarpeeksi voimakas aiheuttamaan päivityksessä mainittuja oireita.

"Liesi siis muuttaa vain verkosta tulevan sähköenergian lämpöenergiaksi, eikä se kuluta mitään ihmisen energioita", STUKin ylitarkastaja Tim Toivo kertoi AFP:lle sähköpostitse 21.5. Hän sanoi, että magneettikentän pitäisi olla huomattavan suuri, jotta se voisi aiheuttaa ihmiselle oireita. "Näin suuria kenttiä ei kyllä induktioliesi mitenkään aiheuta ihmiselle", hän sanoi ja selitti, että induktiolieden synnyttämät magneettikentät ovat "hyvin paikallisia" ja vaimenevat 5–10 cm etäisyydellä liedestä.

"Näkisin, että induktiolieden käyttö on turvallista, jos käyttää sitä oikeilla ja oikeankokosilla astioilla, kuten lieden käyttöohjeessa on mainittu", hän sanoi.

Riippumattoman kansäinvälisen komission ICNIRP:n tiedot tukevat tätä. ICNIRP on voittoa tavoittelematon järjestö, joka erikoistuu ihmisten ja ympäristön suojelemiseen ionisoimattoman säteilyn haittavaikutuksilta. 

"Sellaisia oireita ei ole odotettavissa, jos sähkökentän (tai virran) induktio ihmiskehossa pysyy ICNIRP:n rajan alapuolella", komission edustaja kertoi AFP:lle sähköpostitse 22.5.

Toivo lisäsi, että induktiolieden magneettikenttä voi häiritä sydämentahdinta tai muita elektronisia lääkinnällisiä laitteita, vaikkakin tämä on erittäin epätodennäköistä. "Lääketieteellisten laitteiden käyttäjien on syytä toimia, kuten laitteiden asentama yksikkö on neuvonut ja kuten lieden käyttöohjeissa sanotaan", hän sanoi.

"Likainen sähkö" ei ole tieteessä tunnistettu termi

Päivityksessä väitetään lisäksi, että elektromagneettinen induktio synnyttää niin kutsuttua likaista sähköä, jonka taajuus on yli 50 Hz. Todisteena viitataan "kirjoitelmaan", jonka on kirjoittanut Tampereen yliopiston tutkijaksi esitelty "Mika tai Mikko Ahonen".

STUKin sivujen mukaan induktioliesi toimii verkkovirran 50 Hz:n taajuutta korkeammilla niin sanotuilla välitaajuuksilla (20 000–100 000 Hz).

Asiantuntijat sanoivat kuitenkin, että nämä taajuudet eivät ole "likaisia".

"Nämä yli 50 Hz:n kentät eivät ole ihmiselle sen vaarallisempia kuin muiden taajuuksien kentät", Toivo sanoi. Hän selitti, että sekä keskitaajuiset ja suuritaajuiset kentät aiheuttavat ihmisen kudoksen lämpenemistä, mutta vaikutus on niin pieni induktiolieden ympäristössä, ettei siitä ole terveyshaittaa. 

Sähkö- ja tietotekniikan apulaisprofessori DongHyun Kim Missouriin tiede- ja teknologiayliopistosta kertoi AFP:lle sähköpostitse 15.5., että "likainen sähkö" ei ole "tieteessä tunnistettu termi". Hänen mukaansa päivityksen väitteet ylipäätään olivat "humpuukia".

Google-haku päivityksessä mainitusta tutkijasta tuotti tuloksena Mikko Ahosen kotisivun. Sivuilla Ahonen kertoo, että hänellä on tohtorintutkinto tietojenkäsittelytieteessä ja että hän on sen jälkeen kiinnostunut muun muassa elektromagneettisten kenttien turvallisuudesta. Hän ei ole enää töissä yliopistolla, sivuilla sanotaan.

Ahonen sanoi AFP:lle sähköpostitse 2.5., että hänen kommenttinsa on "irroitettu asiayhteydestä" sosiaalisen median päivityksessä. Hän lisäsi, että hän on nostanut esiin huolenaiheita induktioliesien turvallisuuteen liittyen, mutta hän ei ole itse julkaissut tutkimusta induktioliesistä.

Image
Induktioliettä esiteltiin ennen kuluttajaelektroniikkanäyttelyä Las Vegasissa 3.1.2023 (AFP / Patrick T. Fallon)

Ei näyttöä, että muut liedet olisivat terveydelle parempia kuin induktioliesi

Lopuksi päivityksessä väitetään, että induktioliesi hävittää luomuruoan "hyvät aineet" ja "bioenergian", ja esitetään johtopäätös, että "yliaistillisesti" paras valinta on puuhella, jonka jälkeen seuraavaksi parhaat vaihtoehdot ovat kaasulla ja keraaminen tai valurautainen hella. Päivityksessä ei määritellä, mitä siinä tarkoitetaan "bioenergialla" tai "yliaistillisella" tässä yhteydessä.

Tiede ei kuitenkaan tue väitteitä.

Kim kertoi, että maksimiteholle säädetty induktioliesi todennäköisesti lämmittää ruoan liesistä nopeimmin, "mutta jos käyttää samaa keittoastian lämpötilaa ja keittoaikaa, ravinteiden pitäisi olla täysin samoja riippumatta siitä, mitä välinettä käyttää". "En ole tietoinen mistään oppikirjoista, joissa näytettäisiin, että induktiolieden tuottama magneettikenttä hajoittaisi 'ravinteita'", hän lisäsi.

Mitä puu-, kaasu- ja keraamisten tai valurautaliesien paremmuuteen ihmisen terveyden kannalta tulee, Kim sanoi, että "ehkä todellisuus on täysin päinvastainen". "Palamisreaktio kaasu- tai puuliesissä voi tuottaa enemmän haitallisia sivutuotteita", hän sanoi.

Ehdota meille faktantarkistusta.

Ota yhteyttä