Sammakkomerkki ei tarkoita, että tuotteissa on atratsiinia tai muita vahingollisia aineita

Eri ruokatuotteissa on nähtävissä kansainvälisen kansalaisjärjestö Rainforest Alliancen sammakkomerkki. Se tarkoittaa, että tuotteissa on käytetty ainesosia, jotka täyttävät tietyt ympäristölliset, sosiaaliset ja taloudelliset standardit. Syyskuun 2023 lopusta lähtien suomenkielisessä sosiaalisessa mediassa on kuitenkin levinnyt väitteitä, joiden mukaan merkki osoittaa, että näissä tuotteissa on vaarallista torjunta-ainetta, atratsiinia, sekä hormoneja ja grafeenia. Järjestön standardeissa kuitenkin kielletään selkeästi atratsiinin käyttö. Lisäksi sen käyttö on ollut kiellettyä EU:ssa melkein 20 vuoden ajan, ja muualta tuotuihin ruokatuotteisiin sovelletaan jäsenvaltioiden valvomia rajoja. Myöskään hormoneja ja grafeenia koskeville väitteille ei ole todisteita.

"Kaikissa missä on tää sammakkomerkki nii niitä tuotteita ei kannata syödä", varoitetaan suomenkielisessä Facebook-päivityksessä, joka julkaistiin syyskuun 2023 lopulla ja jota on jaettu sen jälkeen melkein 200 kertaa. Siinä sanotaan, että "sammakkotuotteisiin" on lisätty hormoneita, torjunta-aineita ja grafeenia.

Päivityksessä on useita kuvia. Yhdessä niistä on kuvakaappaus toisesta päivityksestä, jossa väitetään, että Rainforest Alliance -sertifioituja ruokia "suihkutetaan atrazinilla", jonka on osoitettu "muuttavan urossammakot naaraiksi". Kuvakaappauksessa on myös kuva Bill Gatesista, Rainforest Alliancen merkki, joka on ruksattu yli, sekä useita brändejä. Siinä varoitetaan ihmisiä "karttamaan näitä Bill Gates -brändejä" englanniksi.

Toisessa kuvakaappauksessa on päivitys, jossa ihmisiä neuvotaan niin ikään olemaan ostamatta tuotteita, joissa on sammakkomerkki, ja listataan useita atratsiinin haittavaikutuksia. Muissa päivityksen kuvissa on suomalaisissa kaupoissa myytäviä tuotteita, joissa näkyy sammakkomerkki.

Image
Kuvakaappaus päivityksestä, jossa esitetään epätosia väitteitä (otettu 11.10.2023)

Samanlaisia väitteitä merkistä ja atratsiinista on levinnyt myös muilla kielillä, kuten hollanniksi ja bulgariaksi.

Atratsiinin käyttö on kuitenkin ollut kiellettyä EU:ssa melkein 20 vuotta, ja sen määriä tarkkaillaan muualta tuoduissa ruokatuotteissa. Myöskään hormoneiden tai grafeenin lisäämisestä tuotteisiin, joissa on sammakkomerkki, ei ole todisteita. EU:n valvonta osoittaa, että torjunta-aineiden jäämät ruokatuotteissa ovat vähäisiä.

Mitä sammakkomerkki tarkoittaa?

Epätosien väitteiden kohteena oleva sammakkomerkki on Rainforest Alliancen käyttämä tunnus. Rainforest Alliancea kuvataan sen verkkosivuilla "kansainväliseksi voittoa tavoittelemattomaksi järjestöksi, joka toimii liike-elämän, maatalouden ja metsien risteyskohdassa vastuullisen liiketoiminnan puolesta".

Image
Kuvakaappaus Rainforest Alliancen verkkosivuilta (otettu 18.4.2023)

"Rainforest Alliancen vihreä sammakkomerkki pakkauksessa tarkoittaa, että tuotteessa on sertifioitu ainesosa – kuten kahvi, tee, kaakao tai banaanit –, joka on valmistettu käyttämällä menetelmiä, jotka tukevat kestävyyden kolmea pilaria: sosiaalista, taloudellista ja ympäristöllistä", järjestön edustaja kertoi AFP:lle sähköpostitse 4.4.2023. Järjestö on käyttänyt punasilmäpuusammakkoa yli 30 vuoden ajan, "sillä tätä kirkassilmäistä sammakkoeläintä tavataan tyypillisesti neotrooppisella alueella, jossa perustajamme alkoivat työskennellä alun perin trooppisten sademetsien suojelemiseksi", edustaja lisäsi.

Sertifikaattiin sisältyy eri standardeja, jotka koskevat ekosysteemien ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja suojelemista, ihmisoikeuksia ja maataloustyöntekijöiden hyvinvointia.

Rainforest Alliance ja EU kieltäneet atratsiinin käytön

Päivityksen kuvakaappauksissa keskitytään atratsiiniin ja väitetään virheellisesti, että sammakkomerkki tarkoittaa, että sitä suihkutetaan ruokatuotteisiin. Rainforest Alliance on kuitenkin kieltänyt sen käytön. Myös EU kielsi sen käytön vuonna 2004.

Kuten Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto kertoo, atratsiinia "käytetään valikoiden yksivuotisten heinäkasvien ja leveälehtisten rikkakasvien hallintaan ennen kuin ne tulevat esiin" ja "sitä käytetään eniten rehumaissiin, sokerimaissiin, durraan ja sokeriruokoon" mutta myös "vehnään, macadamiapähkinöihin ja guavaan sekä muussa kuin maatalouskäytössä, kuten taimitarhoissa, koristekasveilla ja nurmikolla".

"Atratsiini on kielletty Rainforest Alliancen sertifiointistandardissa, mikä tarkoittaa, että standardia noudattavat maatilat eivät saa käyttää sitä sertifioiduissa viljelykasveissa", järjestön edustaja sanoi AFP:lle.

Atratsiini on kiellettyjen torjunta-aineiden listalla järjestön torjunta-aineiden hallintaa käsittelevissä ohjeissa (arkistoitu versio).

Rainforest Alliancella on menettelytapa torjunta-aineiden poikkeuksellisen käytön sallimiseksi, mutta atratsiini ei ole myönnettyjen poikkeusten listalla, joka julkaistiin viimeksi heinäkuussa 2023 (arkistoitu versio).

"Emme ole koskaan sallineet poikkeusta atratsiinin käyttöön 'poikkeuskäyttömenettelyn' nojalla", järjestön edustaja sanoi AFP:lle toisessa sähköpostissa 18.4.2023.

Hän selitti, että Rainforest Alliancen sertifioinnista vastaavat kolmansien osapuolten sertifiointielimet, joilla on valtuudet tehdä näin järjestön kestävää maataloutta koskevien standardien mukaisesti. Sertifiointielinten säännöt on nähtävissä täällä.

Atratsiinin käyttö on sallittua Yhdysvalloissa, mutta Euroopan komissio kielsi sen EU:ssa vuonna 2004 veden saastumisen vuoksi. Kuten Euroopan ympäristöjärjestön artikkelissa kuitenkin kerrotaan, "atratsiinia havaitaan yhä pohjavedessä huolimatta vuodesta 2007 voimassa olleista rajoituksista, sillä se hajoaa hyvin hitaasti".

Miten EU valvoo kieltoa?

"EU:hun tuleviin tuontituotteisiin pätevät pitoisuusrajat", bulgarialaisen luomumaataloutta edistävän järjestön Bioselenan johtaja Stoilko Apostolov kertoi AFP:lle 3.4.2023. Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto EFSAn mukaan nämä enimmäismäärät (MRL; maximum residue limit) ovat "lain sallimia ylärajoja torjunta-aineiden jäämille ruoassa tai eläinten rehussa ja perustuvat hyvään maatalouskäytäntöön sekä vähimmäisaltistukseen, jota vaaditaan alttiiden kuluttajien suojelemiseksi".

"Jos atratsiinin käyttö on hyväksytty Amerikoissa, kaikkien yritysten, jotka tuovat tuotteita, joiden valmistuksessa on käytetty atratsiinia sisältävää torjunta-ainetta, on noudatettava EU:n enimmäismääriä", Apostolov sanoi AFP:lle.

Torjunta-aineiden enimmäismäärät kasvis- ja eläinperäisessä ruoassa ja rehussa on määritetty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa n:o 396/2005 (arkistoitu versio). Atratsiinilla on "ei-hyväksytyn aineen" status, EFSAn edustaja kertoi AFP:lle sähköpostitse 17.4.2023. "Jos torjunta-aineiden käyttö ei ole sallittua yhteisön tasolla, jäämien enimmäismäärät olisi vahvistettava niin alhaiselle tasolle, että kuluttajia suojellaan luvattomilta tai liian suurilta torjunta-ainejäämiltä", asetuksen kohdassa 22 sanotaan.

EFSAn edustajan mukaan atratsiinin tarkat enimmäismäärät tietyissä tuotteissa on määritetty asetuksessa N:o 016/440. Asetuksessa (arkistoitu version) on listattu eri ruokia ja niitä koskevat atratsiinin enimmäismäärät. Täysi lista atratsiinin enimmäismääristä ruoissa on nähtävissä täällä (arkistoitu versio). Suurimmalle osalle tuotteista (viljat, hedelmät ja vihannekset) rajaksi on asetettu 0,05 mg/kg. Lisäksi teelle, kahvipavuille ja mausteille rajaksi on asetettu 0,1 mg/kg.

Image
Kuvakaappaus EU:n torjunta-ainetietokannan atratsiinin enimmäismääristä (otettu 19.4.2023)

Vuonna 2015 EFSA julkaisi perustellun lausunnon uuden atratsiinin enimmäismäärän asettamisesta viljoille, minkä jälkeen enimmäismäärät määritettiin 0,05 mg/kg:si. Lausunnon mukaan 0,05 mg/kg vastaa pienintä atratsiinin määrää, joka EU:n käytössä olevalla kontrollimenetelmällä voidaan määrittää.

"Tämä vaikeuttaa suuresti kolmansien maiden tuottajien mahdollisuuksia käyttää atratsiinia EU:hun tuotavissa tuotteissa. Jos tätä vertaa toiseen kasvinsuojeluaineeseen, kuten glyfosaattiin, huomaa, että enimmäismäärät on asetettu paljon korkeammiksi joillekin tuotteille, jotta (EU:n ja kolmansien maiden) viljelijät voivat käyttää niitä", Pesticides Action Network -järjestön torjunta-aineiden riskinarvioinnista vastaava toimintalinja- ja kampanjavastuuhenkilö Salomé Roynel sanoi AFP:lle sähköpostitse 20.4.2023.

"Jokainen EU:n jäsenvaltio (sekä Norja ja Islanti) ottavat joka vuosi eri ruokatuotteista näytteitä, joista ne mittaavat torjunta-aineiden jäämiä, sen takaamiseksi, että markkinoille menevä ruoka noudattaa enimmäismääriä", EFSAn edustaja selitti AFP:lle ja lisäsi, että "näytteet kattavat sekä EU:ssa tuotetun että kolmansista maista tuodun ruoan".

"EFSAn viimeisin torjunta-aineiden jäämiä ruoassa koskeva vuosiraportti kattoi yli 88 000 Euroopan unionissa vuonna 2020 kerättyä ruokanäytettä. Atratsiinin tason havaittiin ylittäneen enimmäismäärän yhdessä näytteessä", hän sanoi.

"Kuten useimpien torjunta-aineiden kohdalla maatalouden työntekijöillä ja muilla atratsiinin käyttäjillä altistus ja riskit ovat suurempia. Yhdysvalloissa ne, jotka eivät käytä atratsiinia, altistuvat sille enemmän juomaveden kuin ruoan kautta", yhdysvaltalaisen Center for food safety -kansalaisjärjestön tieteellinen johtaja Bill Freese kertoi AFP:lle sähköpostitse 14.4.2023.

"Jäämien rajat on asetettu raaoille tuotteille, joten on vielä epätodennäköisempää löytää atratsiinin jäämiä tuotteista kuten suklaapatukoista, sillä raaka materiaali on prosessoitu", Roynel sanoi.

"Vaikka sitä käytetään monissa viljelykasveissa, sitä on havaittu harvoissa ruokanäytteissä ja silloinkin vain hyvin pienissä määrissä. Siksi on hyvin epätodennäköistä, että atratsiinille altistuisi syömällä mitään ruokia", Yhdysvaltain tautikeskuksen myrkyllisten aineiden portaalin atratsiinia ja kansanterveyttä koskevassa lausunnossa sanotaan (arkistoitua versio).

Atratsiinilla vaikutuksia sammakoiden lisääntymiselimistöön ja ihmisten terveydelle

Biologian professori Tyrone Hayes Berkeleyn yliopistosta toi esiin atratsiiniin liittyviä riskejä vuonna 2002.

"Atratsiini ei ole turvallista", Hayes kertoi AFP:lle sähköpostitse 4.4.2023. Hän selitti, että Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto veti johtopäätöksen, että atratsiini vaikuttaa haitallisesti todennäköisesti 54%:iin kaikista lajeista ja 40%:iin kaikista elinympäristöistä. "Näkemykseni asiantuntijana on, että atratsiini ei ole turvallista ihmisille, erityisesti maatalouden työntekijöille ja tehdastyöntekijöille, jotka altistuvat sille jatkuvasti", hän sanoi. "Atratsiinilla on yhteys rintasyöpään ja eturauhasen sairauksiin, ja samanlaisia vaikutuksia voidaan tuottaa altistuneilla jyrsijöillä laboratoriossa", hän lisäsi.

Hayes tutki atratsiinille altistettuja sammakkoja. "Sammakoita käsittelevä tutkimukseni osoitti, että atratsiini feminisoi geneettisesti koiraspuoliset sammakot. Pitoisuudesta ja lajista riippuen feminisaatioon kuului munasolujen kehittyminen kiveksissä ja joissakin tapauksissa munasarjojen kehittyminen sekä joidenkin geneettisesti koiraspuolisten yksilöiden täysi feminisaatio, joka johti lisääntymiskykyisiin naaraisiin. Nämä vaikutukset sopivat yhteen (atratsiinin aiheuttaman) androgeenien vähentymisen ja lisääntyneen estrogeenin tuotannon kanssa, ja samanlaisia vaikutuksia on havaittu altistuneilla kaloilla, sammakkoeläimillä, matelijoilla ja linnuilla", hän sanoi.

Vuonna 2002 julkaistussa tutkimuksessa Hayes ja muut tutkijat tarkastelivat nuijapäitä, jotka altistettiin atratsiinille immersion kautta koko toukkavaiheen ajan, ja vuonna 2010 julkaistussa tutkimuksessa tarkasteltiin koirassammakoita, jotka altistuivat atratsiinille koko toukkavaiheen ajan ja jopa kolmen vuoden ajan muodonmuutoksen jälkeen.

Image
Mies vastusti atratsiinin käyttöä Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston edessä Washington D.C.:ssä vuonna 2011. ( AFP / Virginie Montet)

Hayes selitti, että "mitä lisääntymiselimistöön tulee, atratsiini aiheuttaa testosteronin ja sperman vähentymistä jyrsijöissä laboratoriossa ja ihmisillä, jotka altistuvat atratsiinille, on alhainen siittiötiheys. Lisäksi atratsiinilla on yhteys synnynnäisiin epämuodostumiin ihmisillä, kun sikiö on altistunut sille raskausaikana".

Hän viittasi tutkimukseen, jossa osoitettiin, että atratsiiniin on yhteys epätyypilliseen sukupuolielinten kehitykseen miehillä, jotka altistuvat sille kohdussa. Toinen tutkimus osoitti samoja vaikutuksia atratsiinia saaneilla laboratoriohiirillä.

"Ihmisillä havaittuihin poikkeavuuksiin kuuluu hypospadia (virtsaputki ei yllä peniksen päähän), laskeutumaton kives (yksi tai molemmat kivekset eivät laskeudu kivespussiin ja jäävät kehon sisälle) ja mikropenis (penis ei kasva)", Hayes lisäsi.

Hayes kertoi atratsiinitutkimuksestaan TEDx-puheessa vuonna 2018:

Facebook-päivityksessä olevissa kuvakaappauksissa atratsiinin terveysvaikutuksista näkyy kaksi tekstipätkää. Ensimmäisessä listataan atratsiinin terveysvaikutuksia ihmisillä, jotka syövät sitä vahingossa, kuten nenäverenvuotoja, kasvojen turvotusta, silmäluomien roikkumista, kananlihalle menevää ihoa, lihasheikkoutta, väsymystä, vapinaa ja hengitysvaikeuksia. Toisessa pätkässä mainitaan kasvaimet, rinta-, munasarja- ja kohtusyöpä, leukemia, lymfooma, synnynnäiset epämuodostumat ja painonlasku.

Tekstipätkien englanninkielisillä versioilla tehdyt Google-haut paljastavat niiden alkuperän: ensimmäinen on yhdysvaltalaisen National Pesticide Information Centerin atratsiinia koskevasta tietopaketista, ja toinen on Toxicology Reports -lehdessä vuonna 2014 julkaistu atratsiinin myrkyllisyyttä käsittelevästä artikkelista.

Näin ollen päivityksen väitteet atratsiinin vaaroista ovat oikeita. Samoin väitteet atratsiinin vaikutuksista sammakoihin ovat melko paikkansapitäviä.

Ei todisteita, että grafeenia ja hormoneita lisätään tuotteisiin, joissa on sammakkomerkki

Päivityksessä mainitaan myös, että tuotteisiin, joissa on sammakkomerkki, lisätään hormoneita, rikkaruohomyrkkyjä ja grafeenia.

Kuten Rainforest Alliancen sivuilla selitetään, sen tavoitteena on torjunta-aineiden vähentäminen niiden ympäristölle ja ihmisille aiheuttamien riskien vuoksi. Kuten yllä on mainittu, järjestö sallii kuitenkin tiettyjen torjunta-aineiden käytön.

EFSAn tiedot torjunta-aineiden jäämistä osoittavat, että EU:ssa vuonna 2021 kerätyistä ruokanäytteistä 96,1% noudatti laissa sallittuja määriä.

Rainforest Alliancen sivuilla tehty haku ei tuottanut tuloksia hormoneista sertifioiduissa tuotteissa.

Järjestön edustaja selitti sähköpostitse 19.10., että Rainforest Alliancen sertifioimat viljelykasvit eivät saa olla geenimuunneltuja. Geenimuunteluun sisältyisi kasvien muuttaminen niin, että ne sisältäisivät "hormoneita", hän sanoi.

Järjestö jätti nautakarjan pois vuoden 2020 standardistaan, sillä aiempi karjan sertifiointiohjelma ei tuottanut järjestön toivomia tuloksia.

AFP on osoittanut aiemmin vääriksi väitteitä, että Rainforest Alliancen sertifioimat tuotteet sisältäisivät geenimuunneltuja aineksia.

Mitä grafeeniin tulee, Rainforest Alliancen edustaja sanoi, että "standardilla ei ole suoraa yhteyttä grafeeniin".

Järjestön sivuilla tehty haku ei tuottanut tuloksia grafeenista.

EFSA ei arvioi grafeenia elintarvikkeissa. "Tietääksemme EFSA ei ole saanut pyyntöjä arvioida säänneltyjä elintarvikkeita (esimerkiksi lisäaineita, pakkauksia), jotka sisältäisivät grafeenia", viraston edustaja sanoi.

Bill Gates ei ole Rainforest Alliancen perustaja

Päivityksessä yhdistetään tuotemerkit, joilla on sammakkomerkki, filantrooppi ja multimiljardööri Bill Gatesiin ja kehotetaan ihmisiä välttämään niitä.

Mainituilla tuotemerkeillä on Rainforest Alliancen listan mukaan todella sertifioinnista kertova merkki (arkistoitu versio).

Rainforest Alliance sai 5,3 miljoonan dollarin avustuksen Bill ja Melinda Gatesin säätiöltä vuonna 2007.

AFP ei kuitenkaan löytänyt todisteita siitä, että Gates olisi ollut mukana järjestön perustamisessa.

Järjestön sivujen mukaan Gates ei ole mukana sen johdossa tai hallituksessa. "Rainforest Alliance on itsenäinen järjestö, eikä sitä omista henkilö tai säätiö", edustaja sanoi sähköpostitse 17.7.2023. Lisää tietoja järjestön rahoitusmallista on nähtävissä täällä.

Rainforest Alliancen perusti yhdysvaltalainen ympäristöaktivisti Daniel Katz 1980-luvulla. Hän on järjestön entinen johtaja ja toimitusjohtaja ja toimii nyt hallituksen puheenjohtajana. Järjestön toimitusjohtajana vuodesta 2021 lähtien on ollut Santiago Gowland.

24. lokakuuta 2023 Korjattu kirjoitusvirhe metadatassa ja ensimmäisen osan viidennessä kappaleessa

Ehdota meille faktantarkistusta.

Ota yhteyttä