Yhdysvaltain armeija ei ole sanonut, että sillä on tukikohta Suomessa

© AFP 2017-2023. Kaikki oikeudet pidätetään.

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt helmikuun 2023 alusta lähtien väitteitä, että Yhdysvaltain armeija olisi ilmoittanut, että sillä on tukikohta Suomessa. Väitteen tueksi esitetyssä kartassa on kuitenkin kyse maista, joissa on Yhdysvaltain sotilashenkilöstöä, eikä tukikohdista. Puolustusvoimat ja Yhdysvaltain Suomen-suurlähetystö sanoivat AFP:lle, että väitettyä tukikohtaa ei ole, eikä verkossa saatavilla olevissa dokumenteissa ole mainintoja Yhdysvaltain sotilaallisista rakennuksista Suomessa.

"USA:n armeija ilmoittaa, että sillä on tukikohta Suomessa", sanotaan suomenkielisen Facebook-päivityksen otsikossa. Päivityksessä on kuvakaappaus artikkelista.

Otsikon alla on kuva kartasta, jossa on pisteitä eri maiden, myös Suomen, kohdalla ympäri maailmaa.

Kuvakaappaus päivityksestä, jossa esitetään epätosi väite (otettu 17.2.2023)

Otsikolla tehty haku tuo esiin vuonna 2019 julkaistun blogitekstin Havaintoja uudesta maailmanjärjestyksestä -nimisestä blogista, jonka painopiste on venäjämielisessä ja EU- ja lännenvastaisessa sisällössä. Kuvakaappauksen artikkelin julkaisupäivä on 13.1.2019, kun taas tällä hetkellä blogissa saatavilla oleva versio on päivätty 14.1.2019. Blogiteksti on voitu julkaista uudelleen alkuperäisen kuvakaappauksen ottamisen jälkeen. Muuten sosiaalisessa mediassa jaetussa kuvakaappauksessa näkyvä artikkelin osa on täsmälleen sama kuin tällä hetkellä saatavilla olevassa blogitekstissä.

Samanlaisia väitteitä jaettiin yli sata kertaa Facebookissa ja Twitterissä.

Kartan pohjalta tehty haku kuitenkin osoittaa, että siinä ei ole kyse Yhdysvaltain armeijatukikohdista ympäri maailmaa vaan armeijan henkilöstöstä. Viranomaiset vahvistivat AFP:lle, että Yhdysvalloilla ei ole tukikohtaa Suomessa.

Kartta ei esitä tukikohtia

Blogitekstissä mainitaan kartan lähteenä Quora.com. Quora on internetalusta, jossa käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja vastata muiden kysymyksiin.

Kartasta tehty käänteinen kuvahaku tuo esiin tämän vuonna 2017 julkaistun Quora-viestin, jossa käyttäjä vastaa kysymykseen Yhdysvaltain eri puolilla maailmaa olevista tukikohdista. Viestissä on mukana virheellisissä päivityksissä jaettu kartta. Quora-viestissä siihen viitataan "karttana niiden maiden määrästä, joihin on sijoitettu vähintään yksi Yhdysvaltain armeijan palveluksessa oleva henkilö" ja sen lähteeksi mainitaan Yhdysvaltain puolustusministeriön henkilöstötietoja hallinnoiva Defense Manpower Center (DMDC). Kartassa ei siis näy tukikohtia, toisin kuin blogissa väitetään.

DMDC:n sivuilla saatavilla olevasta aineistosta käy ilmi, että laitoksen tietoja ei esitetä karttamuodossa, mutta Quora-vastauksessa mainitut tiedot ovat ladattavissa kohdan "sotilas/siviilihenkilöstö puolustushaaran/toimipisteen ja osavaltion/maan mukaan" alla.

Viimeisimmän, syyskuussa 2022 julkaistun aineiston mukaan Suomessa on yhteensä 22 sotilas- ja "puolustusministeriön määrärahoista rahoitettua siviilihenkilöstön" jäsentä. Heistä 19 on aktiivisessa palveluksessa ja kolme siviilejä. Kuten tässä Yhdysvaltain kongressin tutkimuslaitoksen tietopaketissa selitetään, puolustusministeriön siviilihenkilöt eivät palvele armeijassa, vaan heidät nimitetään liittovaltion virkahenkilöiksi ja he työskentelevät esimerkiksi armeijan osastoissa sekä muissa puolustusvirastojen ja kenttätoimintojen palveluksessa.

182d-jalkaväkirykmentin jäsenet harjoittelivat ampuma-asekoulutuksessa Fort Dixissä New Jerseyssä 16.5.2022 Lähi-idän tehtäviä varten. ( AFP / Joseph Prezioso)

Ei Yhdysvaltain armeijan tukikohtaa Suomessa

Yhdysvaltain puolustusministeriö listaa Yhdysvaltain armeijan laitoksia Yhdysvalloissa ja ulkomailla sivustollaan. Listauksissa ei mainita laitoksia (tukikohtia tai muita) Suomessa, kuten alla olevasta kuvakaappauksesta näkyy:

Kuvakaappaus Yhdysvaltain armeijan laitoksista ulkomailla MilitaryINSTALLATIONS-sivuston mukaan (otettu 21.2.2023)

Sivustolla listataan kuitenkin vain laitokset, jotka niistä vastaavat puolustushaarat ovat hyväksyneet.

Ministeriö on julkaissut myös vuosittaisia katsauksia osastojensa kiinteistöomistuksista. Viimeisimmässä verkossa saatavilla olevassa raportissa vuodelta 2018 ei myöskään mainita mitään rakennuksia Suomessa.

Ulkomailla palveleva sotilashenkilöstö voi palvella esimerkiksi sotilasattaseoina lähetystöissä. Yhdysvaltain Suomen-suurlähetystössä on esimerkiksi puolustusattasean toimisto, joka hoitaa "edustustehtäviä puolustusministerin, asevoimien ministereiden, esikuntapäälliköiden, Yhdysvaltain asevoimien päälliköiden ja Yhdysvaltain Euroopan voimaryhmän puolesta", sekä puolustusyhteistyötoimisto, joka toimii siltana Yhdysvaltain ja Suomen asevoimien ja puolustussektoreiden välillä.

Vastauksena kysymykseen sosiaalisessa mediassa leviävistä väitteistä Yhdysvaltain Suomen-suurlähetystön edustaja sanoi sähköpostissa 17.2., että "Yhdysvaltain armeijalla ei ole tukikohtaa Suomessa". Mitä DMDC:n tietoihin tulee, edustaja sanoi, että lähetystö "ei kommentoi henkilöstön lukumääriä".

Suomen puolustusvoimien edustaja sanoi AFP:lle sähköpostitse 16.2., että väite on "perätön". "Yhdysvaltain asevoimilla ei ole Suomessa tukikohtaa", hän sanoi. "Amerikkalaisia sotilaita on ainoastaan osallistunut säännöllisesti Suomessa järjestettyihin harjoituksiin."

Yhdysvaltain Euroopan voimaryhmän edustaja vahvisti 21.2., että "tällä hetkellä Suomessa ei ole Yhdysvaltain armeijan laitoksia".

Päivityksissä väitetään, että Yhdysvaltain armeija "ilmoitti", että sillä on tukikohta Suomessa. Vastaavanlaisista ilmoituksista tehty Google-haku aikavälillä 1.–15.1.2019 (eli harhaanjohtavan blogikirjoituksen julkaisua edeltävinä viikkoina) ei tuottanut tuloksia vastaavasta ilmoituksesta.