Sosiaalisessa mediassa levitetään vanhoja perusteettomia väitteitä mikroaaltouuneista

© AFP 2017-2023. Kaikki oikeudet pidätetään.

Mikroaaltouunit eivät aiheuta terveyshaittoja ihmisille normaalikäytössä. Sosiaalisessa mediassa on kuitenkin jaettu syyskuun lopusta lähtien satoja kertaa päivityksiä, joissa väitetään, että mikroaaltouuneilla tai niissä valmistetulla ruoalla voi olla useita haittavaikutuksia. AFP otti yhteyttä säteilyn, eri lääketieteen alojen ja ravitsemuksen asiantuntijoihin, joiden mukaan väitteet ovat epätosia.

"Monikaan ei välttämättä osaa ajatella, että ruoan säteilyttäminen mikroaalloilla on kaikkea muuta kuin terveellistä", sanotaan Facebook-päivityksessä (kuvakaappaus alla). Siinä viitataan "sveitsiläisen tohtori Hans Ulrich Hertelin" tutkimukseen vuodelta 1992 ja listataan useita haittoja, joita mikroaaltouunin käytön väitetään aiheuttavan, mukaan lukien muutoksia "veren komponenteissa" ja "kilpirauhasen ja hormonien" toiminnassa". Toisin kuin päivityksessä väitetään, kaikkia terveysvaikutuksia ei kuitenkaan ole mainittu Hertelin tutkimuksessa.

Kuvakaappaus virheellisiä väitteitä esittävästä päivityksestä (otettu 11.10.2022)

Väitteitä on jaettu yli sata kertaa Facebookissa, ja niitä on myös katsottu yli tuhat kertaa Telegramissa.

AFP kävi väitteet läpi säteilyn, eri lääketieteen alojen ja ravitsemuksen asiantuntijoiden kanssa, joiden mukaan mikroaaltouunit eivät voi aiheuttaa päivityksissä kuvattuja vaikutuksia ja väitteet ovat siksi epätosia.

Tutkimus, jota ei julkaistu tieteellisessä julkaisussa

Päivityksessä sanotaan, että informaatio perustuu "sveitsiläisen tohtorin" Hans Ulrich Hertelin tutkimukseen vuodelta 1998 sekä kirjaan Terveyden vaarat. Google-haun perusteella Hertelin tutkimus julkaistiin alun perin sveitsiläisen ympäristö- ja eläinoikeussäätiö Fondation Franz Weber -järjestön lehdessä Journal Franz Weber. Kyseinen numero on vuoden 1992 alkupuolelta ja nähtävissä pdf-versiona täällä.

Kyseessä ei kuitenkaan ole tunnettu tieteellinen julkaisu; saman numeron muiden artikkeleiden joukossa on raportti, jossa lukijoita kannustetaan äänestämään eläinoikeuslainsäädännön puolesta tulevassa äänestyksessä Sveitsissä, sekä juttu elefanttien metsästämisestä. Haku Yhdysvaltain kansallisen lääketieteellisen kirjaston ylläpitämässä, biolääketieteellisen tutkimuksen tietokannassa PubMedissa ei tuottanut hakutuloksia Journal Franz Weberille.

Tutkimuksessa mainitaan kaksi kirjoittajaa: professori Bernard H. Blanc, jonka instituutioksi mainitaan Sveitsin teknillisen korkeakoulun biokemian instituutti Lausannessa ja joka myöhemmin otti etäisyyttä tutkimukseen, kuten alempana selitetään, sekä tohtori Hans U. Hertel, joka liitetään "Ympäristöbiologiseen tutkimukseen ja neuvontaan". Internethaku jälkimmäiselle tuo esiin merkinnän "Umweltbiologische Forschung- Und Beratungsstelle, Dr. Hans U. Hertel & Heidi Hertel, Bern" -nimisestä yrityksestä Sveitsin suurimmassa yrityshakemistossa Schweizer Branchenbuchissa. Yritys on siellä merkitty lakkautetuksi.

Tutkimusraportissa selitetään, että tutkimukseen osallistui kahdeksan koehenkilöä, jotka noudattivat "tarkkaa ohjelmaa", jossa he söivät neljällä eri tavalla, mukaan lukien mikroaaltouunissa, valmistettua maitoa ja vihanneksia ja jossa heiltä otettiin verikoe testiaterioiden jälkeen. Koe kesti "noin kaksi kuukautta", raportissa sanotaan. Vertaisarviointia ei mainita.

Tutkimus johti oikeudenkäyntiin, kuten tässä vuonna 1999 Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal -oikeustiedejulkaisussa ilmestyneessä tutkimusartikkelissa kuvataan. Mikroaaltouunitutkimuksen julkaisun jälkeen Sveitsin kodin sähkölaitteiden valmistajien ja toimittajien liitto jätti Bernin kantonin kauppatuomioistuimelle hakemuksen, jossa Herteliä kiellettiin toistamasta tutkimuksessa esitettyjä väitteitä. Sveitsin liittovaltion tuomioistuin piti päätöksen voimassa, mutta Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EHRC) kumosi päätöksen, sillä sen mukaan olisi "kohtuutonta rajoittaa sananvapaus koskemaan vain yleisesti hyväksyttyjä ajatuksia".

ECHR:n päätös on nähtävissä täällä. Siinä Hertelillä kuvataan olevan "teknisten alojen tutkinto Zürichin valtiollisesta teknillisestä korkeakoulusta" ja että hän on "Zürichin eläinlääketieteelliseen instituuttiin jätetyn tutkielman kirjoittaja. Hän on nyt eläkkeellä ja asuu Wattenwilissa (Bernin kantonissa), missä hän tekee yksityistä tutkimusta omassa laboratoriossaan".

Mitä Blanciin tulee, ECHR:n päätöksessä kuvataan, kuinka hän otti etäisyyttä tutkimukseen vuonna 1992 ja sanoi tuolloin lausunnossa: "Vaikka julkaistut luvut ja alustavan kokeen kuvaus ovat oikeita, otan täyden etäisyyden vuonna 1989 tehdyn alustavan tutkivan kokeen esitystapaan ja tulkintaan. Tutkimuksen toinen kirjoittaja julkaisi sen ilman suostumustani yllä mainituissa lehdissä. Saadut tulokset eivät missään yhteydessä oikeuta vetämään mitään johtopäätöksiä mikroaalloilla käsitellyn ruoan haitallisista vaikutuksista tai alttiudesta tietyn patologisen sairauden ilmestymiselle."

Toinen päivityksissä mainittu lähde, Terveyden vaarat, ei booky.fi-verkkokirjakaupan mukaan ole tilattavissa. Kyseisen sivun tietojen mukaan kirjan kirjoittaja Sven-Olof Jakobsson julkaisi sen itse vuonna 2010 ja kirjassa esitetään, että "luonto tarjoaa parannuksen kaikkiin sairauksiimme". Internethaku ei tuonut esiin mainintoja kirjasta luotettavissa medialähteissä.

Japanilainen elektroniikkajätti Sanyo paljasti 2.3.2007 messuilla Tokiossa "enegreen Hybrid Cookerin" eli maailman ensimmäisen samanaikaisesti mikroaaltoja ja induktiokuumennusta käyttävän keittolaitteen, jolla voidaan vähentää valmistusaikaa. AFP PHOTO / Yoshikazu TSUNO ( AFP)

Mikroaaltouunit turvallisia normaalikäytössä

Asiantuntijoiden mukaan mikroaaltouunit ovat turvallisia, kun niitä käytetään ohjeiden mukaan.

Johtava asiantuntija Lauri Puranen Säteilyturvakeskuksen ionisoimattoman säteilyn valvonnasta selitti AFP:lle sähköpostitse 25.10.2022, että "mikroaaltouunin säteilyllä ei ole muita tieteellisesti vahvistettuja vaikutuksia kuin lämpövaikutus".

Kuten fysiikan professori Marko Huttula Oulun yliopistosta selitti sähköpostitse 10.11., mikroaaltouuni toimii vesimolekyylin värähdystaajuudelle "eli käytännössä lisää vesimolekyylien liikettä, joka ilmenee siis lämpönä". "Mikroaallot ovat sähkömagneettista säteilyä kuten radioaallot ja näkyvä valokin, eikä se siis kykene 'jäämään lämmitettyyn materiaaliin'", hän sanoi.

Sosiaalisen median päivityksissä väitetään kuitenkin, että mikroaaltouunissa valmistettu ruoka voi johtaa muutoksiin soluissa ja elimissä, mukaan lukien "veren komponenttien koostumuksessa ja toiminnassa", ja aiheuttaa "solujen proteiinien" "rappeutumista" ja lisätä "solujen sisäistä rappeutumista".

Näin ei tapahdu. Kuten Yhdysvaltain ruoka- ja lääkeviraston (FDA) mikroaaltouunin säteilyä käsittelevällä verkkosivulla selitetään, mikroaallot ovat ionisoimatonta säteilyä, kuten myös näkyvä valo ja radiotaajuinen säteily. Sivuilla kerrotaan, että tämäntyyppisessä säteilyssä ei ole tarpeeksi energiaa "elektronien irrottamiseksi atomeista" toisin kuin ionisoivassa säteilyssä – kuten röntgensäteilyssä – , jolle altistuminen "voi muuttaa atomeja ja molekyylejä ja aiheuttaa haittaa soluille eloperäisessä aineksessa".

Puranen vahvisti tämän: "Mikroaaltouunin säteilyn energia on paljon pienempi kuin ionisoivan säteilyn. Siten mikroaaltouunin säteily ei voi aiheuttaa kemiallisia muutoksia soluissa kuten ionisoiva säteily."

Vaikka mikroaaltouunin säteily ei aiheuta haittaa normaalissa käytössä, tämä ei päde voimakkaaseen mikroaaltosäteilyyn, kuten lääketieteellisen kuvantamisen professori Derek Hill University College Londonista selitti AFP:lle 9.11: "Mikroaallot, joita käytetään kotien mikroaaltouuneissa, ovat samankaltaisia kuin kännyköissä, magneettitutkimuslaitteissa tai tutkissa käytetyt radiotaajuudet. Voimakkaat mikroaallot voivat aiheuttaa vahinkoa. Mutta niiden käyttö mikroaaltouuneissa on tarkasti säänneltyä. Mikroaaltouunit on valmistettava sovittujen kansainvälisten standardien mukaisesti. Näiden kansainvälisten standardien mukaan valmistettu mikroaaltouuni on täysin turvallinen, jos sitä käytetään kunnolla."

Epätosia terveysväitteitä

Päivityksissä listataan useita tarkempia väitteitä siitä, kuinka mikroaaltouunit tai niillä valmistettu ruoka voi vaikuttaa terveyteen.

Niiden joukossa on väite, että "mikrouuniruoka muodostaa elimistössä runsaasti syöpäsoluja sekä karsinogeenisia radikaaleja". Helsingin yliopistollisen sairaalan syöpäkeskuksen ylilääkäri ja professori Sirpa Leppä sanoi 28.10., että väitteelle "ei ole minkäänlaisia perusteita", sillä mikroaallot eivät "aiheuta syöpää". Hän lisäsi, että ainoa ei-ionisoiva säteily, joka aiheuttaa syöpää, on UV-säteily. Kuten Syöpäjärjestöjen tuottamalla Ilman syöpää -sivustolla selitetään, auringon UV-säteily on tärkein ihosyövän riskitekijä ja ihon toistuva palaminen lisää ihosyöpien riskiä.

Toisessa väitteessä sanotaan, että mikroaaltouunit vaikuttavat "kilpirauhasten ja sen hormonien toimintaan". Endokrinologi Heidi Immonen Turun yliopistollisesta sairaalasta sanoi 11.10., että mikroaaltouunit tai niissä valmistettu ruoka eivät vaikuta kilpirauhasen toimintaan. "Mikroaaltouunissa kuumennettu ruoka ei vaikuta kilpirauhaseen sen enempää kuin muilla tavoin kuumennettu ruoka", hän sanoi.

Päivitysten mukaan mikroaaltouunissa valmistetun ruoan rakenteen muutokset aiheuttavat ruoansulatushäiriöitä ja aineenvaihdunta heikkenee. Apulaisprofessori Kirsi Mikkonen Helsingin yliopiston elintarvike- ja ravitsemustieteiden osastolta selitti 17.10, että mikroaaltojen aiheuttamat rakennemuutokset ruoan ainesosiin ovat "pieniä". Hän lisäsi, että "useissa tapauksissa ne parantavat ruoansulatusta ja ravintoaineiden hyödynnettävyyttä".

Mikkonen selitti myös, että sille, että mikroaaltouunissa valmistettu ruoka olisi vahingollisempaa kuin muilla tavoilla valmistettu ruoka, ei ole näyttöä. Esimerkiksi mikrossa kypsytetyistä kasviksista katoaa vähemmän vitamiineja kuin keitetyistä, sillä vitamiinit eivät liukene keitinveteen.

Päivityksissä väitetään lisäksi, että mikroaaltouunit lisäävät "hermostoratojen rikkoutumista" ja aiheuttavat "häiriintynyttä aivojen toimintaa", kuten muistin ja keskittymiskyvyn vaikeuksia sekä unihäiriöitä. Vastauksena kysymykseen väitteiden paikkansapitävyydestä Hall sanoi: "Yksi syy, miksi ihmiset joskus huolestuvat mirkoaaltouunien turvallisuudesta, on se, että erittäin voimakkaat mikroaallot voivat vahingoittaa aivoja tai aiheuttaa tiettyjä terveysoireita. Mutta tätä ei yksinkertaisesti tapahdu, kun käyttää kodin mikroaaltouunia. Mikroaaltouuneja voi käyttää täysin turvallisesti."

Lopuksi päivityksissä suositellaan opettamaan lapsille, että mikroaaltouuniin kannattaa pitää turvaväliä sen ollessa käytössä ja että sen sisään ei kannata kurkistella, sillä se "päästää käynnissä ollessaan terveydelle haitallista säteilyä suojaverkonkin läpi".

Puranen kuitenkin selitti, että ehjän mikroaaltouunin vuotosäteily on "vähäistä". "Vuotosäteilystä ei ole terveydellistä haittaa uunin läheisyydessä oleskeleville", hän sanoi ja lisäsi, että vuotosäteily voi lisääntyä, jos "luukkuun ja varsinkin sen sisäpintaan on tullut selvästi näkyviä lommoja tai luukun ikkunan metallikehikko on rikkoontunut".