Arkkujen näyttelytila hautaustoimistossa Manchesterissa Pohjois-Englannissa 26.5.2020 ( AFP / OLI SCARFF)

Ei todisteita, että Britanniassa kuolee ennennäkemättömiä määriä vauvoja

© AFP 2017-2023. Kaikki oikeudet pidätetään.

Heinäkuun puolivälin jälkeen yli sata kertaa suomeksi Facebookissa jaetussa videossa brittiläinen hautausurakoitsija esittää useita harhaanjohtavia ja perusteettomia väitteitä ja vihjaa, että Britanniassa kuolee ennennäkemättömiä määriä vauvoja. Hän väittää, että sairaalat peittelevät tätä, koska vauvoja tuhkataan ilman hautausurakoitsijaa. AFP puhui useille hautauspalveluita ja krematorioita edustaville riippumattomille järjestöille, jotka sanoivat, etteivät ole huomanneet mitään vastaavaa. Julkisesti saatavilla olevat tilastot sekä terveysviranomaisten lausunnot eivät myöskään tue väitteitä lisääntyneistä kuolemista. Tuhkaamisia voi järjestää myös ilman hautausurakoitsijaa.

Sosiaalisessa mediassa leviävässä haastattelupätkässä englantilaisessa Milton Keynesin kaupungissa toimiva hautausurakoitsija väittää, että vauvoja kuolee Britanniassa ennennäkemättömiä määriä. Klippi oli osa vaihtoehtomedia UK Column Newsin 18.7.2022 julkaisemaa uutislähetystä. Videota on jaettu yli sata kertaa suomeksi Facebookissa.

Klipissä näkyy logo "ZEEEMEDIA.COM". Tämä viittaa australialaiseen sivustoon, jolla julkaistaan Covid-19-rokotteita ja koronavirusrajoituksia kritisoivia artikkeleita ja haastatteluita. Hautausurakoitsija John O'Looneyn haastattelu julkaistiin kokonaisuudessaan tällä sivustolla 14.7.

Kuvakaappaus harhaanjohtavia väitteitä esittävästä päivityksestä (otettu 12.8.2022)

Klipillä Zeeemedian haastattelija sanoo, että hän "kuulee, että" käynnissä on "vauvojen arkkujen massatilaus". O'Looney puolestaan sanoo, että hän on kuullut "alan puskaradion kautta", että "hyvin paljon vauvoja kuolee ennennäkemättömiä määriä".

Hän väittää, että toinen hautausurakoitsija oli sanonut nähneensä sairaaloiden lastenosastojen olevan niin täynnä, että "vauvoja laitetaan pöydille aikuistenosastolle". O'Looney sanoo, että hänen oma hautaustoimistonsa ei ole kuitenkaan saanut yhteydenottoja vanhemmilta, jotka ovat menettäneet vauvan.

O'Looney jatkaa kertomalla, että hän oli nähnyt krematoriolla listan tuhkattaviksi menevistä "vauvojen nimistä", joiden kohdalla hautausurakoitsijaksi oli merkitty paikallinen sairaala. Hän esittää, että tämä on epätavallista, ja kertoo, kuinka krematorion työntekijä selitti hänelle, että sairaala "tuo vauvoja suoraan sairaalasta kuusi ja kahdeksan kerralla". Jos vauvoja viedään sairaalasta suoraan krematorioon, "asiaa piilotellaan", O'Looney sanoo.

AFP puhui kuitenkin hautauspalveluita ja krematorioita Britanniassa edustaville järjestöille, jotka sanoivat, etteivät olleet kuulleet mitään, mikä tukisi O'Looneyn väitteitä lisääntyneistä kuolemista. Julkisesti saatavilla olevat tilastot kuolemista Britanniasta eivät myöskään tue väitteitä. Lisäksi ei ole mitään velvoitetta, että hautausurakoitsijan pitäisi olla mukana tuhkaamisissa.

Alalla ei ole raportoitu epätavallisista kuolemista

Britannian suurin hautausalan järjestö The National Association of Funeral Directors (NAFD), joka edustaa yli 4 100 hautaustoimistoa Britanniassa, kertoi AFP:lle 10.8.2022, että se tutki väitteitä ja "puhuttuaan edustavalle otoksella NAFD:in jäseniä" saattoi vahvistaa, "että he eivät ole huomanneet mitään vastaavaa kasvua vauvojen kuolemissa tai sairaaloiden salakähmäisiä toimia ruumiiden lähettämiseksi suoraan krematorioille".

NAFD sanoi myös, että vauvojen arkuista ei ole tehty massatilauksia.

The National Society of Allied and Independent Funeral Directors, jolla on melkein 1 000 jäsentä, kertoi AFP:lle, että siellä "ei oltu tietoisia raporteista lisääntyneistä vauvojen kuolemista Britanniassa".

The Federation of Burial and Cremation Authorities edustaa 85%:a krematorioista Britanniassa. Järjestön sihteeri Brendan Day kertoi AFP:lle 9.8., että he eivät olleet kuulleet jäseniltään mitään, mikä viittaisi siihen, että vauvoille järjestettäisiin tuhkaamisia enemmän kuin yleensä.

Day sanoi, että ei ole epätavallista, että sairaala vie vainajan suoraan krematoriolle, ja että se, että hautausurakoitsija ei ole mukana, ei osoita, että jotakin peiteltäisiin kuten O'Looney esittää. Joillakin sairaaloilla on sopimus paikallisen hautausurakoitsijan kanssa vainajien viemisestä krematoriolle, kun taas toiset hoitavat asian itse, hän sanoi.  Hänen mukaansa joillakin alueilla paikalliset viranomaiset tarjoavat vastaavan palvelun.

AFP otti yhteyttä myös Milton Keynes University Hospitaliin, jonka O'Looney sanoo olevan merkitty hautausurakoitsijaksi krematoriolla, jossa hän kävi, sekä Crownhill Crematoriumiin, joka on sairaalaa pääasiallisesti palveleva krematorio.

Kun sairaalalta kysyttiin väitteistä, että kohtukuolemia ja vauvojen kuolemia on ollut tavallista enemmän sairaalassa ja että se lähettää tavanomaisesta käytännöstä poiketen ruumiita tuhkattaviksi ilman hautausurakoitsijaa, sen edustaja sanoi 29.7.: "Väitteet ovat täysin epätosia ja perusteettomia. Saamme parhaillaan oikeudellista neuvontaa, jotta voimme päättää seuraavat toimemme. Emme aio sietää näitä valheellisia ja syvästi vastenmielisiä väitteitä."

Crownhill Crematoriumin edustaja kertoi AFP:lle 5.8., että "tuhkaamisten paikallisissa määrissä" ei ole ollut "mitään epätavallista". Vainajan perheellä tai sairaaloilla ei ole mitään velvoitetta käyttää hautausurakoitsijaa, eikä Milton Keynes University Hospital "ole järjestänyt tuhkaamisia ilman hautausurakoitsijoita".

Tuhkaamista pidetään sopivampana

Day sanoi, että ennen jotkut sairaalat hävittivät elinkelvottomat sikiöt, eli Britanniassa ennen 24. raskausviikkoa syntyneet vauvat, sairaalan jätteidenpolttolaitoksessa. Viime aikoina on kuitenkin nähty sopivampana ja perheille tärkeämpänä käyttää krematoriota.

"Voi hyvin olla, jos mitään kasvua on ollut, että on todennäköisempää, että kyse on joko elinkelvottomista sikiöistä tai aborteista", hän sanoi. Jopa 10. tai 12. raskausviikolla syntyneitä lapsia tuhkataan, koska ne ovat "äidille niin tärkeitä". "Joten jos mitään kasvua on ollut, luulen, että se johtuu mitä normaaleimmista syistä, mitään ei piilotella, vaan jos jotakin, äideille tarjotaan parempaa palvelua", hän sanoi.

NAFD:in tiedot tukivat tätä: "On aina ollut niin, että sairaalat voivat järjestää tuhkauksen raskausajan menetyksen jälkeen, mutta perheet ovat nyt paljon tietoisempia vaihtoehdoista ja haluavat yhä useammin järjestää hautajaisen pienokaiselleen."

Tilastot eivät tue väitteitä lisääntyneistä kuolemista

Julkisesti saatavilla olevissa tilastoissa vauvojen ja pienten lasten kuolemista Britanniassa ei ole "ennennäkemättömiä" lukuja, joista O'Looney puhuu.

Britannian tilastokeskus (The Office for National Statistics, ONS) julkaisee tilastoja viikottaisista rekisteröidyistä kuolemista Englannissa ja Walesissa. Nuorimmat ikäluokat näissä tilastoissa ovat <1 ja 1–4.

Viikottaisten rekisteröityjen kuolemien viiden vuoden keskiarvo (2015–19) vaihtelee 33:n and 64:n välillä ikäryhmässä <1 ja 5:n ja 11:n välillä ikäryhmässä 1–4. Tätä juttua tehdessä tilastoja oli saatavilla kuluvan vuoden 30 ensimmäiselle viikolle. Kyseisellä aikavälillä korkein viikottainen rekisteröityjen kuolemien määrä ikäryhmässä <1 oli 55 27.5. loppuvalla viikolla, eli tämä oli keskimääräisen vaihteluvälin sisällä. Ikäryhmässä 1–4 keskimääräinen vaihteluväli ylittyi kaksi kertaa: 14.2. loppuvalla viikolla oli 14 kuolemaa ja 17.6. loppuvalla viikolla 12 kuolemaa.

Viikottaisia kuolemia oli ikäryhmässä  1–4 olivat keskimääräistä vähemmän 21.1. (3 kuolemaa), 25.2. (3 kuolemaa), 8.4. (1 kuolema), 15.4. (4 kuolemaa), 6.5. (3 kuolemaa) ja 10.6. (4 kuolemaa) loppuvilla viikoilla. Mitä kuolemien kokonaismäärään vuoden 2022 ensimmäisen 30 viikon aikana tulee, määrät olivat pienempiä kummassakin ikäryhmässä verrattuna viiden vuoden keskiarvoon. AFP:n laskujen mukaan vuoden 2022 ensimmäisen 30 viikon aikana ikäryhmässä <1 oli 1 373 kuolemaa ja ikäryhmässä 1–4 218 kuolemaa verrattuna viiden vuoden vastaaviin keskiarvoihin 1 536 ja 241.

Pohjois-Irlannin tilasto- ja tutkimusvirasto (Northern Ireland Statistics and Research Agency) julkaisee tietoja viikottaisista rekisteröidyistä kuolemista. Tilastoissa nuorin ikäryhmä on 0-14. AFP:n laskujen mukaan 0–14-vuotiaiden ikäryhmässä oli 67 kuolemaa vuoden 2022 ensimmäisen 30 viikon aikana. Tämä on vähemmän kuin edellisinä vuosina: vuonna 2021 vastaavalla ajanjaksolla oli 80 kuolemaa, vuonna 2020 70 ja vuonna 2019 83.

Public Health Scotland julkaisee kuukausittaisia tilastoja kohtukuolemista ja vauvojen kuolemista Skotlannissa. Järjestön edustaja kertoi AFP:lle 12.8., että pandemian alusta maaliskuussa 2020 kesäkuuhun 2022 eli viimeisimpiin saatavilla oleviin tietoihin asti kohtukuolemia oli odotettu määrä Skotlannissa. Hän sanoi, että vauvojen kuolemien määrä oli kuitenkin hieman korkeampi kuin odotettu erityisesti syyskuussa 2021 ja maaliskuussa 2022 johtuen tavallista suuremmasta neonataalikuolemian (alle neljän viikon ikäisten lasten kuolemien) määrästä.  Alle neljäviikkoisten kuolleisuusaste oli 5,1 tuhatta elävänä syntynyttä lasta kohden syyskuussa 2021 ja 4,6 maaliskuussa 2022 verrattuna keskiarvoon 2,2.

Todellisina lukuina tämä vastaa 22 neonataalikuolemaa syyskuussa 2021 ja 18:a maaliskuussa 2022. Luvut eivät kuitenkaan vastaa UK Column Newsin videolla vihjattuja määriä: videolla sanotaan, että vauvoja tuotaisiin yhteen krematorioon kuusi tai kahdeksan kerrallaan. Luotettavat uutislähteet kuten Britannian yleisradioyhtiö BBC ovat uutisoineet syyskuun ja maaliskuun piikeistä, ja määriä tutkitaan.

AFP otti yhteyttä myös terveysviranomaisiin koskien väitettä, että "lastenosastot" ovat niin täynntä, että vauvoja laitetaan aikuistenosastolle. Britannian sosiaali- ja tervyesministeriö kertoi AFP:lle 11.8., että heillä ei ollut tiedossa mitään, mikä viittaisi siihen, että lastenosastot tai lasten ruumishuoneet olisivat täynnä Englannissa. Walesin hallituksen edustaja sanoi 11.8.: "ONS:in viralliset tilastot näyttävät, että kohtukuolemien tai vauvojen kuolemien määrässä ei ole ollut merkittävää kasvua Walesissa." Hän lisäsi: "Emme ole tietoisia, että vauvoja hoidettaisiin vastasyntyneiden osastojen ulkopuolella, ja oletamme, että kaikki vauvat saavat parasta mahdollista hoitoa."

Ilmiantaja?

Videoklipillä O'Looneya kutsutaan "hautaustoimistoilmiantajaksi". AFP otti yhteyttä O'Looneyyn selvittääkseen, oliko tämä kertonut paikallisille viranomaisille näkemästään. O'Looney sanoi 10.8., että ei ollut tehnyt näin.

Muut faktantarkistuspalvelut ovat osoittaneet vääriksi muita O'Looneyn esittämiä väitteitä aiemmin. Joulukuussa 2021 Reuters osoitti, että hänen väitteensä, että Covid-19-rokotteet estävät immuunijärjestelmää taistelemasta Sars-2-CoV:n omikronvarianttia vastaan, oli epätosi.  PolitiFact puolestaan osoitti tammikuussa 2022, että O'Looneyn ja muiden esittämälle väitteelle, että Covid-19-rokotteet aiheuttavat epätavallisia veritulppia, ei ole selkeää näyttöä. Myös Lead Stories tarkisti useita hänen esittämiään väitteitä syyskuussa 2021, mukaan lukien väärän väittämän, että Britannian terveyspalvelu NHS pitää deltavarianttia rokotevahinkona.