Ei todisteita, että punaisen lihan vähentäminen ruokavaliossa lisäisi diabetesriskiä

© AFP 2017-2023. Kaikki oikeudet pidätetään.

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan diabetestapausten määrä kasvaa maailmanlaajuisesti, mikä liittyy riskitekijöihin kuten ylipainoon ja lihavuuteen. Yli sata kertaa heinäkuun alun jälkeen Facebookissa jaetussa päivityksessä annetaan tapausten määrän kasvulle toinen syy: punaisen lihan syömisen vähentäminen. Väitteelle ei kuitenkaan ole perusteita. AFP puhui alan asiantuntijoille, jotka sanoivat, että väitteelle, että vähempi lihan syöminen lisäisi riskiä sairastua diabetekseen, ei ole todisteita. 

WHO:n vuonna 2021 julkaiseman raportin mukaan diabetestapausten määrä on kasvanut viime vuosikymmeninä: vuonna 1980 maailmassa oli 108 miljoonaa diabetesta sairastavaa ihmistä, ja 14 vuotta myöhemmin vuonna 2014 määrä oli noussut 422 miljoonaan. Raportin mukaan suurin osa näistä ihmisistä sairastaa tyypin 2 diabetesta, missä elimistö ei pysty käyttämään tuottamaansa insuliinia tehokkaasti. Raportissa sanotaan, että tyypin 2 diabeteksen ehkäisemiseen kuuluu muun muassa liikuntaa ja "terveellinen ruokavalio, jossa vältetään sokeria ja tyydyttyneitä rasvoja". 

Heinäkuun 2022 alun jälkeen Facebookissa yli 100 kertaa jaetussa päivityksessä kuitenkin liitetään diabetestapausten määrän kasvu vähentyneeseen punaisen lihan kulutukseen. Päivityksessä on kuvakaappaus kaaviosta otsikolla "Punainen liha ja diabetes". Kaavion alaotsikossa lukee "Punaisen lihan saatavuus g/päivä/henkilö) vs diabeteksen ilmaantuvuus USA 1975-2015". Kaaviossa kaksi käyrää esittää diabetestapausten kasvua ja punaisen lihan saatavuuden pienentymistä. 

Kuvakaappaus harhaanjohtavasta päivityksestä (otettu 21.7.2022)

Päivityksen mukaan näillä kahdella asialla on yhteys: "Älkää syökö lihaa. Hankkikaa diabetes." Päivityksessä väitetään lisäksi, että suuri yleisö on "yritetty tehdä sairaiksi ja tappaa "virallisilla ravitsemussuosituksilla"". 

Päivityksen saamien kommenttien perusteella useat käyttäjät epäilevät yhteyttä punaisen lihan syömisen vähentämisen ja diabetestapausten kasvun välillä, mutta toiset pitävät tietoa hyvänä neuvona. "Ostan suoraan tilalta Higlanderin luomu-lihaa. Eipä ole diabediksista tietoakaan", yksi kommentoija sanoi. Toinen kirjoitti: "Viralliset ravitsemussuositukset on vitsi. Jos niillä ei saa itseään sairaaksi niin ei sitten millään."

Päivitys on kuitenkin harhaanjohtava. AFP puhui asiantuntijoille, jotka selittivät, että diabetestapausten määrän kasvu liittyy lihavuuteen ja että tällä hetkellä väitteelle, että punaisen lihan vähempi syöminen johtaisi suurempaan diabetesriskiin, ei ole näyttöä. 

Kaavio

Kaavion lähteenä mainitaan Nina Teicholz. Teicholzin kotisivuilla häntä kutsutaan "tutkivaksi tiedetoimittajaksi ja ravitsemusuutisoinnin johtohahmoksi, joka kyseenalaistaa erityisesti sen, aiheuttaako tyydyttynyt rasva sydäntauteja ja lihottaako rasva todella". 

AFP teki internethaun oleellisilla asiasanoilla, ja yksi hakuosumista oli Teicholzin pitämä esitelmä "Punainen liha ja terveys" Low Carb Breckenridge 2018 -konferenssissa. Esitelmästä on nähtävillä sekä video että kalvot pdf-tiedostona. Myös harhaanjohtavissa päivityksissä esitetty kaavio on kalvojen joukossa. Esitelmän tallenteessa Steicholz puhuu kaaviosta kohdassa 1’43 sen jälkeen, kun on maininnut diabeteksen, syövän ja sydäntaudit sairauksina, jotka on yhdistetty punaiseen lihaan. Hänen ainoa kommenttinsa diabetekseen ja punaiseen lihaan liittyvästä kaaviosta on kuitenkin: "Tässä on kaikki, mitä aion sanoa punaisesta lihasta ja diabeteksesta."

Kaavion pysty- ja vaaka-akseleiden arvot ovat liian epäselviä luettaviksi, mutta käyrien esittämät yleiset trendit ovat vahvistettavissa luotettavista lähteistä. Yhdysvaltain tautivirasto CDC:n (Centers for Disease Control and Prevention) tilastot vuosilta 1958-2015 vahvistavat, että diabetesta sairastavien ihmisten osuus Yhdysvaltain väestöstä on kasvanut 0,93%:sta vuonna 1958 7,40%:iin vuonna 2015. CDC:n diabetesraportti vuodelta 2021 osoittaa, että diabeteksen esiintyvyys (tapausten kokonaismäärä tietyllä hetkellä) on jatkanut kasvuaan vuodesta 2001 vuoteen 2020. Ilmaantuvuus (uusien tapausten määrä) on kuitenkin laskenut vuodesta 2009 lähtien. 

Työntekijä pitää kädessään lihanpalaa lihakaupassa Godewaersveldessä 28.10.2015. AFP PHOTO / PHILIPPE HUGUEN ( AFP / Philippe HUGUEN)

Mitä punaisen lihan saatavuuteen tulee, Yhdysvaltain maatalousministeriön tilastot osoittavat, että naudanlihan saatavuus henkeä kohden on yleisesti ottaen vähentynyt 1970-luvun lopun ja vuoden 2018 välillä. Sianlihan saatavuus on vaihdellut, mutta se on pysynyt vakaampana kuin naudanlihan saatavuus. Tämä trendi on yhdenmukainen harhaanjohtavassa päivityksessä esitetyn kaavion kanssa. 

1950-luvun alkun ja 1970-luvun lopun välillä naudanlihan saatavuus kuitenkin kasvoi samaan aikaan, kun diabeteksen esiintyvyys kasvoi kuten edellä on mainittu. Kaavio ei ota tätä huomioon, vaan se alkaa vasta vuodesta 1975 eli lähellä aikaa, jolloin naudanlihan saatavuus alkoi laskea. 

Miksi diabeteksen esiintyvyys kasvaa?

Diabetesasiantuntijoiden mukaan ei ole todisteita, että vähempi punaisen lihan syöminen aiheuttaisi diabetesta.

"Yleisesti ottaen suosituksena on ollut noudattaa sydänystävällistä ruokavaliota, jossa suositaan vähärasvaista lihaa rasvaisten lihojen sijaan”, endokrinologi, sisätautilääkäri ja Mayo-klinikan diabetesasiantuntija Adrian Vella kertoi AFP:lle 14.7.2022. Hänen mukaansa useissa tutkimuksissa on osoitettu yhteys lisääntyneen punaisen lihan kulutuksen ja lisääntyneen diabetesriskin välillä. Hän kuitenkin huomautti, että "yhteys ei tarkoita syy-yhteyttä - on aivan mahdollista, että lihan syöminen tapahtuu suojaavan ruoka-aineen kustannuksella sen sijaan, että kyseessä olisi suora seuraus lihan syömisestä itsestään". Hän lisäsi: "Kansanterveyden tasolla diabeteksen ilmaantuvuus/ esiintyvyys liittyy lihavuuteen."

Lääketieteen kliininen apulaisprofessori Dr Marilyn Tan Stanfordin yliopiston lääketieteen laitokselta oli samaa mieltä. Hän kertoi AFP:lle 19.7.2022, että "missään hyvin laaditussa tutkimuksessa ei ole osoitettu yhteyttä vähemmän lihan syömisen ja diabetestapausten kasvun välillä. Monia eri asioita voi kuvata yhdessä (voi esimerkiksi kuvata tupakan polttamista tai säätä tai mitä tahansa muuta satunnaista tekijää), mutta korrelaatio ei todista syy-yhteyttä". Hän yhdisti diabeteksen esiintyvyyden kasvun lihavuuteen: "Diabeteksen esiintyvyys on kasvanut Yhdysvalloissa samaan aikaan kuin kasvava lihavuusepidemia. Korkeamman painoindeksin ja tyypin 2 diabeteksen välillä on vahva, todistettu yhteys." Muina syinä hän mainitsi lisääntyneen tietoisuuden diabeteksesta, prosessoitujen ruokien lisääntyneen kuluttamisen, paikallaan pysyvät elämäntyylit ja liikunnan puutteen. 

Diabeteksen hoidon ja koulutuksen asiantuntija ja laillistettu ravitsemusterapeutti Xenia Averkiou Washingtonin yliopiston diabetesinstituutista sanoi 20.7., että väitteen tueksi ei ole "tieteellistä aineistoa". Hän selitti käyttävänsä Välimeren elämäntyyliä mallina auttaessaan potilaitaan sekä näiden ruokavalion laadun että yleisen elämänlaadun parantamiseksi. Tähän ruokavalioon kuuluu prosessoimattomia tai vähän prosessoituja ruokia, sesongin mukaisia paikallisia elintarvikkeita, ja siinä on vähän punaista lihaa ja paljon kalaa, kasvisproteiineja, vihanneksia ja hedelmiä, hän sanoi. Elämänlaatu "paranee säännöllisellä liikunnalla, läheisellä sosiaalisella kanssakäymisellä ja stressitason hallinnalla".  Vuonna 2020  Nutrients-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa osoitettiin, että Välimeren ruokavaliolla, jossa punaista lihaa syödään noin kerran viikossa, on käänteinen yhteys diabeteksen ilmaantuvuuteen.

Amerikan diabetesyhdistyksen tieteellinen johtaja Robert Gabbay lisäsi 20.7.: "Punaisen lihan lisääntyminen on yhdistetty lisääntyneeseen diabetesriskiin ja ennen kaikkea sydän- ja verisuonitauteihin, jotka ovat diabeetikoiden yleisin kuolinsyy."

Diabetesliiton edustaja kertoi AFP:lle 19.7., että liitto kannattaa punaisen lihan ja prosessoitujen lihatuotteiden kulutuksessa Suomen virallisia ravitsemussuosituksia, joiden mukaan pitäisi syödä nykyistä vähemmän punaista lihaa ja enemmän kasviksia, marjoja, siemeniä ja pähkinöitä. "Tämä on hyväksi sekä diabeteksen ehkäisyn että diabeteksen hoidon kannalta", hän sanoi.

Useissa viimeaikaisissa tieteellisissä artikkeleissa on esitetty, että punainen liha saattaa lisätä diabetesriskiä. International Journal of Environmental Research and Public Health -lehdessä vuonna 2021 julkaistussa meta-analyysissä näytettiin, että sekä prosessoidun ja prosessoimattoman punaisen lihan kulutuksella oli "positiivinen yhteys" diabeteksen ilmaantuvuuteen. Vuonna 2017 tehdyssä meta-analyysissä European Journal of Epidemiology -lehdessä havaittiin, että täysjyvien, hedelmien ja maitotuotteiden lisääntynyt käyttö liittyi vähentyneeseen diabetesriskiin, kun taas punaisen lihan, prosessoidun lihan ja sokerilla makeutettujen juomien lisääntynyt käyttö lisäsi diabetesriskiä. Kesäkuussa 2022 Public Health Nutrition -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa osoitettiin, että punaisen lihan kulutus liittyy esidiabetekseen ja diabetekseen Vietnamin maaseudulla. Niin ikään kesäkuussa 2022 julkaistussa tutkimuksessa  Diabetes Care -lehdessä havaittiin, että eläinproteiinin korvaaminen kasviproteiinilla saattaa vähentää riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen vähentämällä lihavuuteen liittyvää tulehdusta.

Kaikki tutkimukset eivät kuitenkaan osoita tätä: toukokuussa 2022 European Journal of Clinical Nutrition -lehdessä julkaistussa meta-analyysissä huomautettiin, että "sen ymmärtämiseksi, onko punaisen lihan kulutuksen ja T2D:n [tyypin 2 diabetes] välillä syy-yhteys", tarvitaan "lisätutkimuksia". Vaikka lisääntynyt punaisen lihan syöminen ei lisäisikään diabetesriskiä, siitä ei seuraa, että vähempi punaisen lihan syöminen kasvattaisi riskiä.