Ympäristöministeriö ei hae kompostoinnin valvontapäällikköä

© AFP 2017-2023. Kaikki oikeudet pidätetään.

Sosiaalisessa mediassa huhtikuun lopussa laajasti jaettu kuva esittää työpaikkailmoitusta kompostoinnin valvontapäällikön tehtävästä ympäristöministeriössä. Tehtävään kuuluu suuri palkka ja hyvin vähäiset työtunnit. Ministeriö ei kuitenkaan rekrytoi tähän rooliin, ja hakemuksen ID viittaa toiseen työhön, josta ilmoitettiin aikaisemmin.

Väärennettyä ilmoitusta on jaettu satoja kertoja Facebookissa ja Twitterissä. Siinä näkyy ympäristöministeriön virallinen logo sekä tehtävänimike "kompostoinnin valvontapäällikkö". Kuukausipalkaksi on mainittu 9450€ ja työajaksi 24 tuntia kuukaudessa, mikä viittaa korruptoituneeseen järjestelmään. Ilmoitus on päivätty 14.4.2022 ja näyttää, että sitä on katsottu 1339 kertaa.

"Tästä maasta tulee sosialistinen helvetti Venezuelan tapaan", yksi Twitter-käyttäjä kommentoi. "No huh huh, saikkarit ei tarvitse parempaa liksaa, onhan se vaativampaa tarkastaa komposteja!?" toinen sanoi.

Kuvakaappaus virheellisestä Facebook-päivityksestä (otettu 10.5.2022)

Toinen tehtävä

Internet-arkistohaku Valtiolle.fi-sivustolta (sivusto valtion töitä hakemista varten) kuitenkin osoittaa, että ilmoituksen ID, "35-33-2022", ei vastaa tehtävää. Sen sijaan ID viittaa ilmoitukseen assistentin tehtävästä ministeriön ilmastoyksikössä. Aloituspalkaksi on ilmoitettu noin 3039€ kuukaudessa. Työajaksi on määritelty virastotyöaika.

Oikeaan tehtävään kuuluu yksikön päällikön assistentin tehtävät ja asiantuntijoiden avustavat tehtävät kuten kokous- ja tapahtumajärjestelyt sekä verkkosivujen hallinta. Hakijoilta odotetaan hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta ja hyviä digitaalisten työvälineiden hallintataitoja soveltuvan koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi. Haku alkoi 14.4.2022 ja päättyi 2.5.2022.

Ministeriön edustaja kertoi AFP:lle 9.5.2022, että ministeriö ei ole tehnyt rekrytointia kompostoinnin valvontapäällikön tehtävään tai vastaaviin tehtäviin. "Se on jonkun tekemä pila. Sillä ei ole mitään tekemistä meidän rekrytoinnimme kanssa", hän sanoi.

Lakimuutos

Kompostointi on ollut uutisten aiheena Suomessa huhtikuusta lähtien lakimuutoksen seurauksena. Talouksien täytyy ilmoittaa alueen jätehuoltoviranomaiselle kompostoinnista syksystä 2022 alkaen. Ilmoitus täytyy tehdä viimeistään vuoden 2023 alussa, mutta jotkut alueet vaativat ilmoituksen jo aikaisemmin. Ilmoittamatta jättämisestä ei kuitenkaan seuraa sanktiota. Uusi vaatimus liittyy EU:n tavoitteisiin jätteen vähentämiseksi, ja ilmoitusprosessin tarkoitus on mahdollistaa jätteen parempi seuranta Suomessa.