AFP faktantarkistus

Faktantarkistus on ollut keskeinen osa AFP:n työtä kansainvälisenä uutistoimistona yli 180 vuotta.

AFP:n ainutlaatuinen rooli uutistoimistona on kirjattu Ranskan lakiin, jonka mukaan yhtiö ei missään olosuhteissa saa antaa ulkoisen vaikutusvallan vaarantaa tiedonvälityksen objektiivisuutta tai paikkansapitävyyttä. AFP ei myöskään saa missään olosuhteissa joutua ideologisten, poliittisten tai taloudellisten ryhmien hallintaan. Laki velvoittaa, että AFP:n tulee pyrkiä tarjoamaan tarkkaa, puolueetonta ja luotettavaa tietoa - sekä ranskalaiselle että kansainväliselle yleisölle - johdonmukaisella ja katkeamattomalla tavalla.

AFP:n johtoryhmää luotsaa toimitusjohtaja (Fabrice Fries), vastaava päätoimittaja (Phil Chetwynd) ja pääjohtaja (Dalila Zein). Koko johtoporras löytyy täältä.

AFP:llä on myös johtokunta, joka koostuu median, julkisten tahojen sekä työntekijöiden edustajista. Tämän lisäksi johtokuntaan kuuluu viisi itsenäistä jäsentä, jotka AFP:n neuvosto on valinnut jäsenten kokemuksen ja tietotason perusteella. Koko lista johtokunnan ja neuvoston jäsenistä löytyy täältä.

Perustimme blogin faktantarkistusta varten vastauksena virheellisen tiedon ja disinformaation kasvaneelle määrälle verkossa. Inspiraation lähteenä toimi palkittu CrossCheck projektimme, johon osallistuimme vuoden 2017 Ranskan vaalien aikana.

Pyrimme auttamaan yleisöä ja uutistoimituksia pääsemään johtopäätöksiin verkon sisällöstä, jotka perustuvat riittävään tietoon. Toiminta käsittää sosiaalisen median, uutisartikkelit, videot ja väittämät.

Faktantarkistusta tekevät tuottajat sekä maailmanlaajuinen verkosto toimittajia, jotka noudattavat AFP:n kansainvälisen toimituksen standardeja ja periaatteita.

Periaatteiden mukaan “AFP:n toimittajien odotetaan tarjoavan tarkkaa, tasapuolista ja puolueetonta uutissisältöä. Virheet korjataan nopeasti ja läpinäkyvästi.” Lisäksi “AFP:n toimittajien tulee puhua itsenäisellä äänellä ilman ennakkoluuloja, asenteellisuutta tai ulkopuolisia vaikutteita.” Näiden periaatteiden noudattamatta jättäminen voi johtaa seuraamuksiin.

AFP:n faktantarkistusta valvovat vastaavat tuottajat AFP:n pääkonttorissa Pariisissa sekä paikalliset tuottajat Hongkongissa, Washingtonissa, Johannesburgissa ja Montevideossa.

Vastaava päätoimittaja, faktantarkistus: Gregoire Lemarchand

Päätoimittajat: Sophie Nicholson ja Pauline Talagrand

Alueelliset päälliköt: Cat Barton (Aasia ja Tyynenmeren alue), Elodie Martinez (Latinalainen Amerikka), Nina Lamparski (Afrikka), Bronwen Roberts (Eurooppa), Khaled Soubeih (Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka) ja Arthur MacMillan (Pohjois-Amerikka).

Pyrimme jakamaan vinkkejä ja työkaluja kaikkien saataville, jotta voimme edesauttaa maailmanlaajuista faktantarkistustyötä .

Valitsemme sisältöä faktantarkistusta varten tarkkojen kriteerien perusteella, jotka sisältävät mm. journalistisen merkityksen, sisällön näkyvyyden sekä roolin julkisessa keskustelussa.

Faktantarkistuksessa kiinnitämme huomiota etenkin virheelliseen sisältöön, joka saattaisi vaarantaa ihmisten turvallisuuden tai vaurioittaa demokraattisia prosesseja. Tämän lisäksi kiinnitämme huomiota mahdollisesti vahingolliseen vihapuheeseen sekä rasismiin.

AFP on osa Facebookin ulkopuolisten faktantarkastajien hanketta, joten osana faktantarkistustamme käsittelemme Facebookissa julkaistua sisältöä. Faktantarkistajien toimesta “virheelliseksi” luokitellun sisällön näkyvyyttä lasketaan uutissyötteessä. Tämän seurauksena sisältö tulee pienemmän ihmismäärän nähtäväksi. Luokituksesta huolimatta sisältöä ei kuitenkaan poisteta. AFP:n faktantarkistustoiminta saa myös suoraa tukea Facebookin hankkeen kautta.

AFP on sitoutunut  IFCN:n periaatteisiin. Periaatteet velvoittavat sitoutumisen mm. puolueettomuuteen, reiluuteen sekä lähteiden, rahoituksen, organisaation ja metodologian läpinäkyvyyteen. Lisäksi periaatteet vaativat avoimen ja rehdin oikaisukäytännön.

Mikäli koet, että AFP ei ole noudattanut näitä periaatteita, voit olla suoraan yhteydessä IFCN:än täällä.